Annonse

Kjell Nordström vil ha mer politisk styringMarkedsøkonomien trenger strengere regulering

Ledelses-guruen ler av dem som mener en Foodora-syklist er en entreprenør, og skjønner godt at syklistene streiker.

4 tips for å lede omstilling

Bare en av fire omstillingsprosesser lykkes med å skape positiv endring. Her er rådene for å få med hele organisasjonen.

Synspunkt

Chief Transformation Officer8 nøkkeloppgaver for den nye CTO-rollen

I noen selskaper opprettes nå en ny rolle med tittelen Chief Transformation Officer – CTO. Mandat: Jobbe for endring og vekst.

Synspunkt

Silkeføre eller klabbeføre i endringsprosesser?

Her er 11 tips til turen.

Innovasjonsledelse– Lærer mer av små eksperimenter

For å lykkes med innovasjon i dag, må ledere våge å la teamene sine eksperimentere. Vi må bruke små team, og vi må gjøre det raskt, sier den britiske digitaliseringseksperten Jora Gill.

Lederverktøy

Strategiendringer– Vi må våge å la de ansatte være ledere

Vi får ikke gjennomført de gode strategiske endringene uten at de ansatte gis medbestemmelse og blir tilstrekkelig involverte i prosessen, hevder lederrådgiver.

Toppleder anno 2019– Ingen steder å gjemme seg

Framover vil vi se at endring skjer så raskt og så hyppig at ledere ikke lenger kan sette et mål for endring av egen organisasjon. De må klare seg med å stake ut en retning.

Produktivitetsforsetter feiler nesten alltid

Derfor er personlige endringsprosjekter så vanskelige.

Synspunkt

Essensen av å lede gjennom endring

I alle virksomheter – store og små, private og offentlige, har evne til god endrings­ledelse blitt et lederkrav det er vanskelig å komme utenom. Hva er egentlig god endringsledelse i praksis? Skriver Hans Christian Holte.

Slik endrer du egen og ansattes atferd

Leder

LederDe sterkt-troendes blindhet

Til å være en organisasjon basert på overbevisning er det forbløffende stor endringsvilje i KrF. Taper Hareide-fløyen, bringes partiet tilbake i en fortid der de institusjonaliserte myter rår grunnen.

Digitalisering– Selskapene vet endringene kommer, men gjør ikke noe med det

Tillit til lederen setter fart på endringsprosessen

Skyld har ingen plass i endringsprosessar

I meir enn ti år har eg vore overtydd om potensialet som ligg i coaching som tilnærming. Ut frå eiga erfaring har eg altså belegg for å seie at at coaching verkar.

– Ta et prosjektfritt år

Hva hadde skjedd med virksomheten dersom dere gikk et helt år uten å gjennomføre et eneste prosjekt? Mer utvikling, mener dansk konsulent.

Kritikk fra egen rekke

Øknomifaget trenger endringer. Både høyre- og venstresiden tar feil, konkluderes det med i ny bok, skriver Noralv Veggeland.

Sakte-innovasjon

Det meste av innovasjon skal være store omveltninger, og helst skje over natten. Det kan derimot være like slagkraftig med små og sakte endringer, mener to amerikanske innovasjonseksperter.

Norske ledere frykter at dagens forretningsmodeller er utdaterte om fem år

Til tross for at syv av ti ledere i nordiske bedrifter frykter at dagens forretningsmodell er utdatert om fem år, er de ikke villige til å investere i ny teknologi.

Slik gjør du virksomheten din robust

Veien til motstandsdyktighet går gjennom de ansatte.

Frittgående ledelse

Å la ledere og mellomledere gå fritt i gangene kan være den mest stabile typen endringsledelse, skriver BI-professor.

Empatien øker når jobben står på spill

Store endringer handler ikke lenger bare om hvordan dette påvirker en selv. Folk er like opptatt av hva som skjer med andre – med oss, viser ny nederlandsk forskning.

Fra operasjonelt lederskap til ledelse på et høyere nivåSyv overganger gode ledere må mestre

DNB-sjefen tror antall ansatte blir halvert

DNB-sjef Rune Bjerke sier DNBs 10.000 ansatte og tillitsvalgte er heldige om de er flere enn 5.000 om fem år. Han mener det vil være et under om banken har flere enn 5.000 ansatte om ti år.

– Handler om trender

For teknologigründer Alf Bjørseth handler timing om å nøye analysere markedene, og gripe mulighetene der det er rom for vekst i mange år framover.

– En leder må vite når man skal ta initiativ til endring

Harald Norvik har tidligere både vært Statoil-leder og styreleder i Telenor. Han mener at timing er avgjørende i begge rollene.

Timing Magefølelse eller hardt arbeid?

Hva er egentlig timing? Er det den genierklærte lederen med god magefølelse og gudelig innsikt? Eller et resultat av systematisk og hardt arbeid?

OrganisasjonenMange ledere nøler med nødvendig omorganisering

Når omgivelsene rundt selskapet forandrer seg, velger mange ledere å avvente istedenfor å omorganisere.

Raske endringer – kompetanse som ferskvare

SYNSPUNKT: Det er ikke noen brannfakkel å hevde at omstillingstakten i arbeidslivet akselererer. Men ferske undersøkelser kan tyde på at norske ledere ikke tar dette godt nok innover seg. Det kan få alvorlige konsekvenser for mange virksomheter, både i det offentlige og i privat sektor. Det mest alvorlige? At kompetanse på kritiske områder blir utdatert, skriver skattedirektør Hans Christian Holte

180 mister jobben i Telenor

Telenor legger ned kontorer flere steder i landet, i tillegg til å kutte ved hovedkontoret. Over 180 ansatte blir berørt. – Rå og kynisk personalpolitikk, mener en av fagforeningene.

Hvordan overleve teknologirevolusjonen

Forstår vi egentlig hva all den nye teknologien fører til?

– Vanskeligere som kvinne? Forstår ikke spørsmålet

Hva har en jagerpilot, en ambassadør og et kvinnenettverk til felles? De har alle røsket opp i systemet og bidratt til å skape mer innovative organisasjoner.

Omstilling: Det er i gjennomføringen de fleste feiler

Du kan planlegge herfra til evigheten, det vil alltid oppstå uforutsette hendelser i en omstilling. Det er i gjennom­føringen de fleste feiler, fastslår NHH-professor Inger Stensaker og Anne Cathrin Haueng fra Deloitte. De to har fulgt bedrifter gjennom store omstillingsprosesser.

Andel fagorganiserte faller overalt

Siden 1992 har andelen fagorganiserte i OECD-landene falt med hele 35 prosent. I alle land har andelen organiserte sunket jevnt og trutt, men fortsatt er organiseringsgraden sterkest i Norden. Strukturelle og politiske endringer de siste 20 årene er årsaken til at fagforeninger mister terreng, mener Fafo-forsker.

Ny rolle for offentlige etater

Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge gir en stor endringsutfordring til alle offentlige ledere. Og endringen som kreves er dyptgripende.

Omstilling: Hindringer skaper kreativitet

En ny studie ved BI viser at hindringer i endringsprosesser ikke nødvendigvis er noe negativt. Om de håndteres på riktig måte, kan de i stedet utløse kreativitet.

Derfor takler noen mennesker endringer bedre enn andre

I kriser blir noen mennesker handlingslammede, mens andre finner inspirasjon. Hvorfor reagerer vi så forskjellig?

Staten sliter med endring

Endringsprosesser er det området statsansatte er minst fornøyde med. Resultatet bekymrer Difi-direktør Steffen Sutorius.

Tian Sørhaug med ny bok om: Endring, jobben, penga og livet

Faren lærte ham at penger er drømmer. Moren skaffet pengene til veie. Professor og arbeidslivsforsker Tian Sørhaug har skrevet bok om gull, arbeid og galskap og måten det hele endrer seg på.

Endringsledelse: – Du må være en sherpa

En god endringsleder må være i stand til å lose de ansatte ned i de dypeste daler – og opp igjen. Ikke alle ønsker å bli med hele veien, men de som er med må forstå hvorfor de er der de er – og akseptere grunnen til det, mener it-sjef.

Lederverktøy: Finn de skjulte ressursene

Skal du i gang med endringsarbeid? Tenk igjennom hva organisasjonen din kan ha av skjulte ressurser.

Endringsledelse: Medarbeidere som føler seg verdsatt, er lettere å få med på endringer

Endringer er en vanlig del av livet. Organisasjoner som ikke tilpasser seg en verden i endring og skiftende økonomiske forhold, vil dø ut. Den beste måten å lykkes med endring, er å verdsette de medarbeiderne som må gjøre jobben.

Endringsledelse: Slik får du med deg de vanskelige folka

Hvordan får man med seg vanskelige medarbeidere når det er tid for omfattende endringer på jobben? Empati og tydelighet er viktig. Her er fem tips for sjefer som kjemper i motvind.

– Endring starter med deg selv

Først når du kartlegger din egen del av et problem, og identifiserer hva som teknisk og følelsesmessig hindrer bevegelse, kan du lede en endringsprosess, hevder ledelseskonsulenter.

Sosialantropolog leder endringsarbeid i Statoil

Sosialantropolog og forsker Vidar Hepsø har i over 20 år jobbet med samarbeid og endringsprosesser i Statoil.

Snuoperasjon i Nemko: Brukte sosial­antropologi for å endre bedriften

Da sosialantropolog Grete Aspelund kom inn som sjef i Nemko i 2013 hadde lønnsomheten lenge vært laber. I 2015 endte overskuddet på godt over 30 millioner kroner. I endringsprosessen har hun brukt teknikker fra antropologien.

Få en god start på 2016

Nytt år og nye muligheter. Her er noen tips om hvordan du kan få en god start.

Endring av endringsledelse

Forskning viser at svært mange forsøk på endring i store virksomheter mislykkes. Metodikken som brukes ble utviklet for en før-digital tidsalder. Det er på tide at endringslederne følger med i timen.

Når endringsprogrammer feiler

Rundt to-tredjedeler av endringsprogrammene i næringslivet når ikke de målene som er satt, anslår konsulenter fra McKinsey.

– Gode møter gir gode endringstiltak

Har du avdekket behov for endringer i bedriftens organisasjonskultur- og klima? Det er i møtet med de ansatte du kommer frem til de mest praktiske tiltakene, hevder professor.

– Gode møter gir gode endrings­tiltak

Har du avdekket behov for endringer i bedriftens organisasjonskultur- og klima? Det er i møtet med de ansatte du kommer frem til de mest praktiske tiltakene, hevder professor.

Endring krever stabilitet

Det gir ikke mening å snakke om endringsledelse uten samtidig å forholde seg til stabilitetsledelse, mener professor Tom Karp.

Kritikk kan hindre endring

Når du kritiserer noen, gjør du det vanskeligere for vedkommende å endre seg.

mann_bl___skjor.jpg

Endringsproffene slår visjonærene

Det er endringslederne som står høyest i kurs.

mann_jubler_m__.jpg

Endringstips

Inspirasjon til hvordan du kan endre effektivt.

diskusjon.jpg

Behold roen

Engasjement er vel og bra, men blir du for ivrig kan det bremse hele endringsprosessen.

Annonse
Annonse
Annonse