Samfunnsansvar

Samtstemt panel om momskompensasjon

Alle partiene vil innføre full momskompensasjon

Utenom Høyre og Frp. De ønsker å forbedre dagens ordning.

Publisert Sist oppdatert

Under Topplederkonferansen som ble arrangert av Frivillighet Norge forrige uke stilte politikere fra alle partiene til paneldebatt.

Et gjennomgående tema ble momskompensasjonsordningen. Frivillighet Norge har tidligere vist til at avkortningen i ordningen øker enda mer i 2017

Kristelig Folkeparti KrF ønsker en regelstyrt momskompensasjonsordning som vil garantere organisasjonene full kompensasjon.

Geir Jørgen Bekkevold (Krf) vil at regjeringen skal legge gode rammer rundt frivilligheten og ha mer fokus på å gi frivilligheten mer grunnstøtte enn prosjektstøtter.

– Prosjektstøtte er noe som har preget bevilgningen de siste årene. Vi er flinke til å etablere prosjektstøtter fremfor å gi frivilligheten frie midler til å utvikle seg selv, sier han.

– Frivilligheten dør under tvang

Trygghet og felleskap kommer til å bli enda viktigere fremover enn det er i dag. Det mener Sp-politiker Per Olav Lundteigen.

­ – Det frivillige må ha grunnbevilgninger og full momsrefusjon. De ulike organisasjonene er best skikket selv til å se hvor behovet ligger, sier han.

Høsten 2015 rammet flyktningkrisen som verst og Norge opplevde at et rekordstort antall mennesker på flukt krysset grensen inn til landet.

– Det året så vi at dugnadsånden i Norge lever i beste velgående. Utfordringen er når styringsmaktene begynner å bestille tiltakspakker når kriser som dette skjer. Gjennom det er det en viss fare for at vi begynner å styrer frivilligheten. Det er ingen vei å gå. Frivilligheten dør under tvang, sier Bekkevold.

Krf-politikeren mener man må ha støtteordninger som gjør at flyktninger kommer inn på de samme sosiale arenaene som norske barn.

Vil integrere på mottak

De aller fleste som kommer til Norge trenger tilrettelegging for å føle at de er en del av lokalsamfunnet.

Nå ønsker Frp å starte integreringsprosessen i mottakene slik at flyktningene slipper å vente i mellom ett til to år før de blir bosatt i en kommune.

– Integreringsoppgaven er så stor at man kanskje må organisere seg på en annen måte. Nå starter vi med forsøk på integreringsmottak med folk som har eller mest sannsynlig vil få opphold for å få mer av den aktiviteten målrettet inn allerede fra det stadiet, sier Himanshu Gulati (Frp).

Gjennom det er det en viss fare for at vi begynner å styre frivilligheten

Han forklarer at på denne måten vil flyktningene starte noen steg foran enn det man ellers ville gjort.

– Når det gjelder momskompensasjonen, har dagens regjering økt den med 350 millioner kroner. Det er et stort steg, men jeg tror alle partiene har ambisjoner om å øke det enda mer, sier Gulati.

Trenger forutsigbarhet

Kjersti Stenseng (AP) forklarer at momskompensasjon er den viktigste saken for Arbeiderpartiet når det gjelder frivillighet.

– Vi må anerkjenne at frivilligheten trenger forutsigbarhet, god grunnfinansiering og at kommune og stat tilrettelegger for at det blir enklest mulig å drive frivillig arbeid, sier hun.

Ofte er det slik at frivillige organisasjoner må tilrettelegge søknader for å få offentlig midler til integreringstiltak,

– Jeg tror det beste er å stole på at frivilligheten vet hva de driver med og sørge for god tilrettelegging for å få flyktninger inn på de etablerte areaene, sier Stenseng.

Under den rødgrønne regjeringen kom momskompensasjonsordningen opp til 1,2 milliarder kroner. Dette var også målet som ble satt den gang. I dag er den på 1,3 milliarder kroner.

– Den kan helt klart trappes opp, sier Stenseng.

Må hjelpe frivilligheten mer

I 2016 bosatte Norge 16.000 flyktninger.

– Integrering er ikke alltid en enkel oppgave for kommunene. Mange kommuner skal gjennom det vi har gjort i Oslo i 20 år, sier Høyre-politiker Mudassar Kapur.

Integreringsarbeidet må integreres i budsjettene

Han mener det er viktig at politikere ikke lar frivilligheten bli stående igjen alene i integreringen av flyktninger.

– Bare fordi man har en lokal Røde Kors avdeling, betyr ikke nødvendig det at man har med seg hele apparatet. En god modell er om lokalpolitikere tar med seg frivilligheten i sine budsjetter – integreringsarbeidet må integreres i budsjettene. Vi må nok hjelpe frivilligheten i mye større grad enn før for å greie denne oppgaven, sier han.

La ting skje av seg selv

I Norge jobber vi minst i uka, samtidig har vi høyest frivillig deltakelse.

– Jeg tror vi har lagt for liten vekt på alt det uformelle, som verdier og koder, i integreringen. Disse tingene fanger en opp av å være på de frivillige arenaene. Vi politikere har en utfordring med å ikke bestille, men la ting skje av seg selv, sier Bård Vegar Solhjell (SV)

Venstre-politiker Solveig Schytz mener at momsrefusjonsordningen må trappes opp til at det er en full refusjon krone for krone.

– Vi foreslå åtte millioner ekstra i vårt alternative statsbudsjett i år, men det er heller ikke nok., sier hun.

Powered by Labrador CMS