Samfunn

Vil endre arbeidsmiljøloven: Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

Arbeidstidsbestemmelsene må endres

– Loven er for komplisert. Det gjør det unødvendig vanskelig å drive virksomhet, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

Publisert Sist oppdatert

– Nylig skrev Dagens Perspektiv om hvorfor det skjer så mange brud på arbeidstidsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven. En årsak er at det skal svært lite til for å bryte reglene.

– Dersom det ikke er mulig å drifte en kommune uten gjentatte brudd på loven,så må vi kunne stille spørsmål ved om loven er god nok, sa arbeidspolitisk talskvinne Heidi Nordby Lunde i Høyre til Dagens Perspektiv.

Nordby Lunde mener at Arbeidstidsutvalgets innstilling fra 2016 er et godt utgangspunkt for videre debatt.

– Jeg vil heller ha bedre regulerte forhold som faktisk sikrer arbeidstaker, enn en falsk sikkerhet i en lov som brytes hver dag, påpeker hun.

Lov for industrisamfunnet

Høyre-Lundes argumenter faller i god jord i arbeidsgiverforeningene. I Virke, som er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen at lovverket ikke er godt nok tilpasset dagens arbeidsliv.

– Virke mener arbeidsmiljøloven bør endres, og har tatt til orde for det i mange år. Den bærer preg av å være utformet i et industrisamfunn, og er for dårlig tilpasset dagens tjenestesamfunn, sier Ivar Horneland Kristensen.

Han utdyper at det er behov for å endre lovens språk, struktur og bestemmelser for å legge til rette for god drift i et mangfold av virksomheter.

Særlig to punkter bør vektlegges, mener Virke-lederen:

  • Arbeidstidsbestemmelsene må gi større handlingsrom for å at ledere kan håndtere ulikt og svingende bemanningsbehov.

  • Det er flere utdaterte bestemmelser i loven som bør fjernes.

– Loven er for komplisert. Det gjør det også unødvendig vanskelig å drive virksomhet. Slik loven er utformet er den vanskelig tilgjengelig både for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte, sier Horneland Kristensen.

Jeg vil heller ha bedre regulerte forhold som faktisk sikrer arbeidstaker, enn en falsk sikkerhet i en lov som brytes hver dag

Når det gjelder sakene i Oslo kommune, ser han det som mest sannsynlig at de fleste lovbruddene handler om et for utfordrende regelverk.

– Jeg kjenner ikke bruddene på arbeidsmiljøloven som er kartlagt i Oslo kommune i detalj. Men på generelt grunnlag skal vi være forsiktig med å tolke dette som at kommunen drives dårlig. Mest sannsynlig er det regelverket som er utfordringen i de fleste av tilfellene, sier Ivar Horneland Kristensen.

Virke-sjefen legger til at regjeringen bør sette ned et lovutvalg som får i oppgave å foreslå en lov med færre, mer oversiktlige og enklere bestemmelser.

Slik loven er utformet er den vanskelig tilgjengelig både for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte

Følg opp Arbeidstidsutvalget

NHO Service og Handel organiserer mange bedrifter innen sikkerhet og vaktbransjen, helse og velferd, samt eiendomsdrift. Også der ønsker man endringer i arbeidstidsbestemmelsene, slik Arbeidstidsutvalget foreslo i 2016.

– Ja, vi er enige i at politikerne bør følge opp anbefalingene fra Arbeidstidsutvalget, sieradministrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

NHO-lederen forteller at deres medlemmer særlig kjenner på utfordringene det er å sikre gode turnusordninger.

– Her er vi ikke i mål. Vi må få på plass turnuser som kan sikre at ansatte kan jobbe lenger for å sikre ro på en behandlingsinstitusjon. Det er ønsket av både ansatte, beboere og pårørende. Dette må vi legge vekt på, sier Kaltenborn.

Hun mener det blir helt feil når de mange omtalte bruddene på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune og andre steder nærmest framstilles som kriminalitet.

– Når det skjer brudd på arbeidstidsbestemmelsene og dette gjengis i media, kan det fort gi inntrykk av at det bedrives kriminell virksomhet, og at de som står ansvarlig for bruddene, enten det er offentlige eller private institusjoner, ikke er seriøse. Dette er skadelig for tiltroen til våre institusjoner og velferdstilbud, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.

– Når det er sagt, må vi selvsagt alltid omtale og behandle de som drifter tilbudene likt, enten det er offentlige eller private som står for tiltakene. Dette er også et viktig prinsip

Når det skjer brudd på arbeidstidsbestemmelsene og dette gjengis i media, kan det fort gi inntrykk av at det bedrives kriminell virksomhet

Spekter: Loven må endres

Toppsjefene i Virke og NHO service og handel har også med seg den tredje store arbeidsgiverorganisasjonen innen helse og offentlige turnusyrker, nemlig Spekter.

I Dagsavisen krever Spekter-leder Anne-Kari Bratten at arbeidsmiljøloven endres:

– Det store omfanget av brudd er et godt bevis på at arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven ikke fungerer for virksomheter som er avhengig av drift døgnet rundt. Du kommer til å finne mange hundre tusen brudd på arbeidstidsbestemmelsene hvis du sjekker, sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten til Dagsavisen.

Også Bratten mener det kan være smart å hente opp igjen anbefalingene fra det Arbeidstidsutvalget:

– Arbeidstidsutvalget, som la frem sin innstilling i januar 2016 dokumenterte at dagens arbeidstidsbestemmelser gjør det krevende å drifte samfunnsviktige velferdstjenester. Politikerne bør derfor følge opp anbefalingene fra utvalget, slik at de helt ordinære arbeidstidsordningene som i dag brukes i virksomheter som er åpne på kveld, natt og i helger normaliseres, også i lovens forstand, sier Bratten til Dagsavisen.

Ekspert uenig

Men de lærde strides om det faktisk er selve loven det «noe feil med». Partner og arbeidsrettsadvokat i Lill Egeland i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig mener manglende fokus fra ledelsen og knappe ressurser spiller en større rolle for å forklare de mange bruddene på arbeidstidsbestemmelsene.

– Kanskje 10 prosent av tilfellene skyldes uklart lovverk, mens 40 prosent skyldes ledelse og 50 prosent handler om knapphet på ressurser? Jeg tror landet ligger omtrent der, sier arbeidsrettsadvokaten.

Og i Arbeiderpartiet avviser arbeidspolitisk talskvinne Rigmor Aasrud overfor Dagens Perspektiv å endre loven:

Hun mener det blir helt feil fokus å snakke om å endre lovverket for å få bukt på problemene med at arbeidstidsreglene ikke overholdes.

– Mange kjører jo for fort med bil. Vi fjerner ikke fartsgrensene av den grunn, sier Rigmor Aasrud.

Powered by Labrador CMS