Annonse

arbeidstidsbestemmelser

Arbeidsgiverne enige med Høyre-LundeArbeidstidsbestemmelsene må endres

– Loven er for komplisert. Det gjør det unødvendig vanskelig å drive virksomhet, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

Vil ha ny debatt om lovverket

– Dersom det ikke er mulig å drifte en kommune uten gjentatte brudd på loven, så må vi kunne stille spørsmål ved om loven er god nok, sier Heidi Nordby Lunde i Høyre. Aps Rigmor Aasrud fra er dundrende uenig.

Antall lovbrudd øker

I 2014 oppdaget Arbeidstilsynet brudd på arbeidstidsbestemmelsene ved 16 prosent av de virksomhetene tilsynet kontrollerte. I 2018 var andelen økt til 31 prosent av virksomhetene.

Mange unntak kan avtales

Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven har mange unntaksbestemmelser. Bruker du dem som leder, reduserer du muligheten for lovbrudd betydelig.

Årsak til alle bruddene på arbeidsmiljølovenDårlig ledelse og mangel på ressurser

Det er ikke nødvendigvis loven det er noe feil med, når det for eksempel rapporteres om rundt 100.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune.

Fire dagers arbeidsuke ga svært positive resultater

Helseministeren: Jeg har ikke tatt stilling til forskjellige arbeidstidsplaner

Ytterligere opptrapping av sykehusstreiken denne uka

Kan jeg kreve å jobbe mindre etter fylte 62 år?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Mer fleksibilitet om arbeidstid

Arbeidstakerorganisasjonene protesterer, men arbeidstidutvalgets forslag om gjennomsnittsberegning av arbeidstid og unntak for de som har en delvis uavhengig stilling er ikke mer radikalt enn at de bør kunne svelge det, skriver redaktør Magne Lerø.

Mer fleksibel arbeidstid

Sentrale bestemmelser kan ikke gi ansatte den økte fleksibilitet de ønsker. Det kan en bare oppnå ved å gi lederen lokalt større frihet til å disponere arbeidstiden. Det er på tide med endringer slik at loven ikke må brytes over hundre tusen ganger på sykehusene, skriver redaktør Magne Lerø.

Unio vil legge bort Arbeidstidsutvalgets rapport

Spekter er fornøyd og Unio misfornøyd med Arbeidstidsutvalgets forslag.

Utvalg vil ha frivillig arbeidsøkt på kveldstid

Arbeidsgivere bør få adgang til å sette opp turnuser og helgearbeid uten avtale med de tillitsvalgte. Og arbeidstakere bør få mulighet til å flytte deler av arbeidstiden sin til kveldstid. Dette foreslår det såkalte Arbeidstidsutvalget i en fersk rapport.

Utvalg vil styrke arbeidsgiverens styringsrett

Utvalget som har vurdert dagens ordninger i norsk arbeidsliv, foreslår å styrke arbeidsgiveres muligheter til å fordele og konsentrere arbeidstiden.

SV vil løse lærerkrisen

Audun Lysbakken jobber med å snu hovedstyret i Kommunenes sentralforbund (KS).

Annonse
Annonse
Annonse