Annonse

Kommune-NM som bestilt

KS er skarpe i kritikken av NHOs Kommune-NM. Kåringen gir mye oppmerksomhet, men bidrar lite til faktisk næringsutvikling, er dommen. Frykten er at NHO får definisjonsmakten over hva som er en «god kommune».

Kommunepolitikernes domeneKultur og næringsutvikling

Resten overlates til ekspertisen.

Synspunkt

Kommune-Norge trenger gode ledere

Å stå i en skvis mellom egen overbevisning av hva som er best, og et vedtak som sier noe helt annet er en utfordring for enhver leder.

121 kommuner har tapt til sammen 10.000 arbeidsplasser siden 2015

Brorparten av veksten i private jobber skjer i storbyene, og Oslo er den suverene vinneren.

Synspunkt

De viktigste ­velferdsskaperne

Det er synd at næringspolitikk ikke er en større del av valgkampen, skriver Olaf Thommesen. Han vil at kommunene skal få en større andel av selskapsskatten.

400 offentlige enheter lagt ned siden 2013

Synspunkt

Kommunene må åpne døra for innbyggerne De beste løsningene kommer nedenfra

Framtidens velferdssamfunn krever nye løsninger som involverer innbyggerne mer direkte. Et nytt begrep er i ferd med å vokse fram i norske kommuner: Samskaping.

Bergen kommune erklærer klimakrise

Stadig flere kommuner satser på løyper for snøscootere

Nå er det 210 mil med løyper for snøscooter i over 30 kommuner. Og mer skal det bli.

Dansk kommune dropper fredagen

Men skal holde kveldsåpent resten av uken.

Ingen streik i staten

Fredag ettermiddag – 14 timer på overtid – kom LO Stat, Unio og Akademikerne til enighet med staten om årets lønnsoppgjør for statsansatte. Dermed blir det ikke streik i staten.

Åpenhetens prisPolitisk behandling bedre uten åpne møter

Åpne møter i kommunene skaper vansker og fører ikke til åpenhet der det gjelder, viser ny forskning.

Lovende prosjekt10 svenske kommuner kuttet utslippene sine med 32 prosent på tre år

StatsbudsjettetVeksten i kommunenes frie inntekter er den laveste på seks år

De ekstra pengene kommune-Norge får å rutte med i statsbudsjettet, blir raskt spist opp av kutt og renteøkninger, mener KS.

RegionreformSpår langvarig strid mellom kommunene, regionene og staten

Og en mer effektiv offentlig sektor kan vi se langt etter.

Helsesektorens behov for folk skviser alle andre sektorer

En ny analyse avdekker behov for 40.000 nye årsverk i kommunene fremover: 38.000 eller 95 prosent av disse er i helse- og omsorg.

Kommunene subsidierer fastlegeordningen

– Dette understreker hvor viktig evalueringen av ordningen er, sier Gunn Marit Helgesen.

FrpVil knuse eiendomsskatt med rekordår for kommunene

Kommune-Norges overskudd ville vært nær 10 milliarder kroner – selv uten eiendomsskatten i fjor.

Fleire årsverk i omsorgstenesta

Samtidig aukar talet på brukarar av omsorgstenester

Digitalisering i kommuneneScorer dårligst på «brukeren i sentrum»

Brukerne blir for sjelden involvert direkte i utviklingen av digitale løsninger, viser en fersk rapport.

Analyse

Seriøst arbeidslivNår kommunene vil ha seriøse byggekontrakter, straffes bemanningsbransjen

Det pågår et race i kommunene for å etablere nasjonale seriøsitetskrav i bygg- og anleggskontrakter. Modellen som vinner, kan skvise ut den lukrative bruken av innleie.

Danskene lanserer «Ghetto-plan» denne uken

Vil belønne kommuner for gode skoleresultater blant ikke-vestlige innvandrere og innføre hardere straffer i utsatte boligområder.

Vest-Agder

Troms

Telemark

Sør-Trøndelag

Sogn og Fjordane

Rogaland

Oslo

Oppland

Nord-Trøndelag

Nordland

Møre og Romsdal

Hordaland

Hedmark

Finnmark

Buskerud

Aust-Agder

Analyse

Makten i kommunene

Akershus

Statsråden om Likestillingsombudets kritikk av BPA-ordningen– Kan være rom for forbedringer

– Jeg har merket meg anbefalingene fra Likestillings- og diskriminerings ombudet og ser at de treffer det som er en pågående debatt om hva BPA-ordningen er og hva den bør være.

Likestillingsombudet med krass kritikk av kommune-NorgeBer regjeringen vurdere å la staten overta BPA-ordningen

Måten kommunene praktiserer BPA-ordningen for funksjonshemmede funker ikke, mener Likestillingsombudet.

KS-sjefen vil ha krafttak for digitalisering i ny regjeringsplattform

Etterspør samarbeid og spleiselag.

Fafo-rapportAlvorlige styringsmangler i integreringspolitikken

Integreringsminisnter Sylvi Listhaug har ikke god nok styring. Fafo finner alvorlige mangler i kommunenes iverksetting av introduksjonsloven.

Stadig flere kvinnelige ledere

I 2016 var fire av ti ledere kvinner.

Forbrukerrådet og Huseierne ber deg kreve penger tilbake om søpla hoper seg opp

Renonorden-konkursen gjør at det kan bli store renovasjonsproblemer flere steder i landet. Krev penger tilbake, råder Forbrukerrådet og Huseierne.

LederFrivillige er ikke løsningen

Politikerne må sørge for at flere utdanner seg til omsorgsyrker. De kan ikke løse eldrebølgen med å sende inn en hærskare med frivillige til å dekke opp der ansatte ikke rekker å gjøre jobben, skriver redaktør Magne Lerø.

Eiendomsskatt på arbeidsmaskinerHer er en skatt dere kan kutte, Jensen

I 2015 la regjeringen ned et stort arbeid for å kutte i den såkalte kommunale maskinskatten som mange norske industribedrifter sliter med. Men etter en omfattende høringsrunde ble det stille. Norsk industri vil ha en avklaring.

Fleire midlar til kultur100 kroner meir til kvar innbyggjar

Kulturføremål utgjorde 3,9 prosent av kommunane sine samla driftsutgifter i fjor.

Svekket avlastningstilbud– Vil gi dårligere tilbud til brukerne

KS sitt landsstyre frykter at kommunene, mot sin vilje, blir tvunget til å erstatte avlastning i hjem fra samme person med enten turnusbaserte ordninger eller avlastning i institusjon.

Flere kommunale ledere tjener mer enn statsrådene

23 kommunale og fylkeskommunale ledere her i landet hadde høyere inntekt enn statsrådene i fjor.

Frivillighet– Kommunene må trekke seg tilbake og slippe styringen

Agderforskning har sett nærmere på hvordan man kan kartlegge hvilke ressurser som finnes i et lokalsamfunn og hvordan man kobler disse sammen.

Vil ta fra Sanner digitaliseringsansvaret

Det uklart hvem som har gjennomføringskraft nok til å lykkes med digitaliseringen av offentlig sektor. Det slås fast i en rapport bestilt av regjeringen. – Legg ansvaret til et departement med tyngde, sier Heidi Austlid i IKT-Norge.

Krever helhetlig frivillighetspolitikk– Vil ikke bli redusert til et statlig underbruk

Frivillighet Norge mener det er på tide å gjøre opp status på nytt og krever nå en ny stortingsmelding om frivilligheten.

75 prosent av norske kommuner negativ til regjeringens vannscooter-forslag

En fersk undersøkelse viser at hele 75 prosent av landets kommuner ikke ønsker å likestille vannscooter med båt. Nærmere én av fire ønsker ikke å ha vannscooter i sin kommune.

Nå jobber flere enn en halv million i norske kommuner

Antallet arbeidstakere i norske kommuner økte med knappe to prosent fra 2015 til 2016. Det var nok til å bikke en halv million.

52 kommuner klager på politireformen: Udramatisk, mener justisministeren

Klagene på ny lokal politistruktur har strømmet inn til Politidirektoratet de seneste dagene. Justisministeren lar seg ikke bekymre. Sjekk om din kommune har klaget!

Bosetting av flyktningerTrenger mer penger innen psykiatri og barnevern

Dagens Perspektiv har gjennomført en spørreundersøkelse der 108 rådmenn i Norge har svart på hvordan de håndterer bosetting av flyktninger.

Langt færre mindreårige asylsøkere skal bosettes

Antallet mindreårige asylsøkere som skal bosettes i kommunene, stuper, melder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Småkommuner etterlyser forutsigbarhet i bosettingen av flyktninger

Dagens Perspektiv har gjennomført en spørreundersøkelse der 108 rådmenn i Norge har svart på hvordan de håndterer bosetting av flyktninger.

Annonse
Annonse
Annonse