Annonse

Kommunene

Høy lønnsvekst for teknologer og realister som jobber i staten

I privat sektor var veksten i gjennomsnittslønnen for Teknas medlemmer på 3,6 prosent i 2021. I staten var veksten på 4,3 prosent, mens den i kommunene var på 2,7 prosent.

Pandemien ga digitaliseringsgjennombrudd for offentlig sektor

Hjemmekontor, reiserestriksjoner og økt etterspørsel etter tjenester på nett ble bare startskuddet for økt digitalisering i offentlig sektor.

KS bekymret for at rødgrønn reform vil gi for lite selvstyre til kommunene

Ap og Sp har lovet en tillitsreform i offentlig sektor, men KS er bekymret for at kommunene ikke vil få nok selvstyre til at reformen vil fungere.

Korrupsjon i kommune-NorgeKorrupsjons-anklaget ordfører ble avlyttet av Økokrim

Ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) ble første norske folkevalgt til å bli anklaget for grov korrupsjon. Den pågående rettsaken vil sette spor i kommune-Norge.

Kommunene har brukt over 9 milliarder på koronatiltak i 2021

Arbeidsgruppe tør ikke spå hvordan kostnadene blir for andre halvår.

Sp anklager Ap og regjeringen for å stanse spredt boligbygging i distriktene

Stortingsflertallet, både til høyre og venstre, stemte rett før sommerferien ned et Sp-forslag om å åpne for mer spredt boligbygging i Norge.

LO vil ikke ha «superliga» for enkelte yrkesgrupper i kommunene

LO Kommune vil ikke prioritere særskilte yrkesgrupper i lønnsoppgjøret, og advarer mot å prosedere for at noen skal prioriteres foran andre.

Uken som gikk

Korona, kommisjon og kommuner

Regjeringen fortjener all kjeften den får fra korona­kommisjonen. Alt skrytet bør den dele med kommunene.

Leder

LederGi Nav-makten til kommunene

En tillitsreform betyr det motsatte av den sentralisering Frp drømmer om. Staten bør ta to skritt tilbake og overlate til kommunene å forvalte velferdsordningene.

Leder

LederGi Nav-makten til kommunene

En tillitsreform betyr det motsatte av den sentralisering Frp drømmer om. Staten bør ta to skritt tilbake og overlate til kommunene å forvalte velferdsordningene.

Hackerangrep på StortingetJakten på billigste IT-løsning utgjør en sikkerhetsrisiko

En for sterk vekting av pris og valg av «billigste løsning» når offentlig sektor utvikler IKT-systemer, går på sikkerheten løs, mener IKT-Norge-sjefen.

Én av fire kommunalt ansatte 50-åringer vil være pensjonert før de er 62

Hver fjerde 50-åring i kommunesektoren forventes å gå av før de fyller 62 år. Mange vil gå over på uføretrygd.

− Vi har et krevende halvår foran oss

Det er i kommunene de møter alle sider ved koronapandemien ansikt til ansikt i hverdagen. Og nå begynner de å merke kjøret. − Vi trenger å finne løsninger på hvordan vi kan lette situasjonen i kommunene for å kunne stå i dette særlig mye lenger.

Folk vil at smitteverntiltakene skal bestå eller bli strengere

Undersøkelsen viser at folk flest har økende tillit til at kommunen kan tilby en koronatest.

Frp vil gjøre det enklere å bygge nytt, også i verneområder og strandsonen

For å gjøre det lettere å bygge boliger, næringsbygg, hytter og alpinanlegg vil Frp fjerne Fylkesmannens og Statens vegvesens innsigelsesrett i arealsaker.

I dybden

Da vinden snudde

Vindkraftutbygging skulle bidra til å dekke fremtidens strømbehov i Norge. Og mens vindkraftens tilhengere og motstandere slåss så det slår gnister, strides ekspertisen om det aller viktigste spørsmålet: Trenger vi denne strømmen?

Få kommuner bruker smittesporingsprogram

Bare 27 kommuner har tatt i bruk et digitalt smittesporingsprogram som skal hjelpe kommuner å spore opp smittede og stanse koronautbrudd.

Færre kommuner med eiendomsskatt

Antall kommuner med eiendomsskatt har gått ned fra 371 til 319 fra 2019 til 2020, ifølge SSB.

Rådmannens erfaring med politireformen– Seljord er et stjerneeksempel på at politiet er lenger unna nå

– De som er ansatt ved lensmannskontoret i Seljord har oppmøtested i en annen kommune, i Bø eller i Vinje. For oss som bor her, betyr det at politiet er mange mil lenger unna enn tidligere.

Kommune-Norge får over 6 milliarder i økonomisk hjelp

Utbruddet av koronaviruset fører til økte utgifter og mindre inntekter for kommunene. Derfor sprøyter myndighetene nå inn 6,15 milliarder kroner.

KS ber myndighetene vurdere om tiltak kan vris mot risikogruppene istedenfor å gjelde alle

Kommunesektorens organisasjon KS ber myndighetene se på om enkelte av de allmenne smittetiltakene kan lettes til fordel for tiltak kun for dem i risikogruppene.

Nær 100 utmarkskommuner refser forslag om kraftskatt

Nå kutter kommunene i psykologtilbudet

Liten kommune har behov for psykolog i 20% stilling. Ingen har søkt.

Samhandling i praksisBøter for 1,4 milliarder

Norske helseforetak har gitt kommuner som ikke tar imot en pasient etter et sykehusopphold, bøter på nærmere 1,4 milliarder kroner fra 2012 til 2018, ifølge VG.

Full stans i kommunene

Ikke siden 2005 har kommunenes aktivitet økt mindre enn i år.

Kommune-NM som bestilt

KS er skarpe i kritikken av NHOs Kommune-NM. Kåringen gir mye oppmerksomhet, men bidrar lite til faktisk næringsutvikling, er dommen. Frykten er at NHO får definisjonsmakten over hva som er en «god kommune».

Kommunepolitikernes domeneKultur og næringsutvikling

Resten overlates til ekspertisen.

Synspunkt

Kommune-Norge trenger gode ledere

Å stå i en skvis mellom egen overbevisning av hva som er best, og et vedtak som sier noe helt annet er en utfordring for enhver leder.

Synspunkt

Kommune-Norge trenger gode ledere

Å stå i en skvis mellom egen overbevisning av hva som er best, og et vedtak som sier noe helt annet er en utfordring for enhver leder.

121 kommuner har tapt til sammen 10.000 arbeidsplasser siden 2015

Brorparten av veksten i private jobber skjer i storbyene, og Oslo er den suverene vinneren.

Synspunkt

De viktigste ­velferdsskaperne

Det er synd at næringspolitikk ikke er en større del av valgkampen, skriver Olaf Thommesen. Han vil at kommunene skal få en større andel av selskapsskatten.

Synspunkt

De viktigste ­velferdsskaperne

Det er synd at næringspolitikk ikke er en større del av valgkampen, skriver Olaf Thommesen. Han vil at kommunene skal få en større andel av selskapsskatten.

400 offentlige enheter lagt ned siden 2013

Synspunkt

Kommunene må åpne døra for innbyggerne De beste løsningene kommer nedenfra

Framtidens velferdssamfunn krever nye løsninger som involverer innbyggerne mer direkte. Et nytt begrep er i ferd med å vokse fram i norske kommuner: Samskaping.

Synspunkt

Kommunene må åpne døra for innbyggerne De beste løsningene kommer nedenfra

Framtidens velferdssamfunn krever nye løsninger som involverer innbyggerne mer direkte. Et nytt begrep er i ferd med å vokse fram i norske kommuner: Samskaping.

Bergen kommune erklærer klimakrise

Stadig flere kommuner satser på løyper for snøscootere

Nå er det 210 mil med løyper for snøscooter i over 30 kommuner. Og mer skal det bli.

Dansk kommune dropper fredagen

Men skal holde kveldsåpent resten av uken.

Ingen streik i staten

Fredag ettermiddag – 14 timer på overtid – kom LO Stat, Unio og Akademikerne til enighet med staten om årets lønnsoppgjør for statsansatte. Dermed blir det ikke streik i staten.

Åpenhetens prisPolitisk behandling bedre uten åpne møter

Åpne møter i kommunene skaper vansker og fører ikke til åpenhet der det gjelder, viser ny forskning.

Lovende prosjekt10 svenske kommuner kuttet utslippene sine med 32 prosent på tre år

StatsbudsjettetVeksten i kommunenes frie inntekter er den laveste på seks år

De ekstra pengene kommune-Norge får å rutte med i statsbudsjettet, blir raskt spist opp av kutt og renteøkninger, mener KS.

RegionreformSpår langvarig strid mellom kommunene, regionene og staten

Og en mer effektiv offentlig sektor kan vi se langt etter.

Helsesektorens behov for folk skviser alle andre sektorer

En ny analyse avdekker behov for 40.000 nye årsverk i kommunene fremover: 38.000 eller 95 prosent av disse er i helse- og omsorg.

Kommunene subsidierer fastlegeordningen

– Dette understreker hvor viktig evalueringen av ordningen er, sier Gunn Marit Helgesen.

FrpVil knuse eiendomsskatt med rekordår for kommunene

Kommune-Norges overskudd ville vært nær 10 milliarder kroner – selv uten eiendomsskatten i fjor.

Fleire årsverk i omsorgstenesta

Samtidig aukar talet på brukarar av omsorgstenester

Digitalisering i kommuneneScorer dårligst på «brukeren i sentrum»

Brukerne blir for sjelden involvert direkte i utviklingen av digitale løsninger, viser en fersk rapport.

Analyse

Seriøst arbeidslivNår kommunene vil ha seriøse byggekontrakter, straffes bemanningsbransjen

Det pågår et race i kommunene for å etablere nasjonale seriøsitetskrav i bygg- og anleggskontrakter. Modellen som vinner, kan skvise ut den lukrative bruken av innleie.

Danskene lanserer «Ghetto-plan» denne uken

Vil belønne kommuner for gode skoleresultater blant ikke-vestlige innvandrere og innføre hardere straffer i utsatte boligområder.

Vest-Agder

Troms

Telemark

Sør-Trøndelag

Sogn og Fjordane

Rogaland

Oslo

Oppland

Nord-Trøndelag

Nordland

Annonse
Annonse
Annonse