Samfunn

Illustrasjonsfoto.

Flere elever gjennomfører skoleløpet

Gapet mellom Finnmark og resten av landet har også blitt redusert.

Publisert Sist oppdatert

De siste årene har andelen elever som fullfører skoleløpet innen fem år økt til 73 prosent. I Finnmark er andelen fremdeles mindre, men økningen er mer markant.

Høsten 2011 startet nesten 65.000 elever for første gang videregående opplæring. Det er disse elevene som inngår i den ferske SSB statistikken for gjennomføring i videregående opplæring for 2016.

73 prosent av disse elevene fullførte sin videregående opplæring med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år. Dette er en økning på over 3 prosentpoeng sammenlignet med det første kullet som begynte i videregående etter innføringen av Kunnskapsløftet 2006.

Færrest i Finnmark

Over perioden som dekker startkullene fra 2006 til 2011, har det vært en økning i gjennomføring i alle av landets fylker.

Finnmark er fremdeles fylket med den minste andelen elever som fullfører med studie- og yrkeskompetanse, men gapet til de andre fylkene minker.

Av 2006-kullet hadde knapt 50 prosent av elevene i Finnmark fullført med studie- eller yrkeskompetanse fem år senere, rundt 20 prosentpoeng lavere enn i landet samlet sett.

For 2011-kullet i Finnmark hadde andelen gått opp til over 64 prosent, under 10 prosentpoeng lavere enn for hele landet.

Fremgangen i Finnmark har vært noe større på studieforberedende enn yrkesfaglige utdanningsprogram, og på studieforberedende skiller ikke Finnmark seg lengre klart fra de øvrige fylkene.

Økningen i gjennomføringen i Finnmark er særlig stor – over 9 prosentpoeng – for 2011-kullet sammenlignet med 2010-kullet.

Flest jenter fullfører

Som tidligere, er det også nå jentene som er flinkest til å fullføre videregående.

78 prosent av de 31.385 kvinnelige elevene bestod den videregående opplæringen i løpet av fem år - noe som tilsvarer en økning på 0,4 prosentpoeng siden perioden mellom 2010 og 2015.

LES OGSÅ: – Nødvendige krafttak for yrkesfaglig utdanning

Av de 33.470 mannlige elevene gjennomførte 68 prosent videregående skole de siste fem årene. Det er også en økning på 04, prosentpoeng fra siste periode

Powered by Labrador CMS