Samfunnsansvar

Flere kreftsyke får raskere behandling

I alt 77 prosent av alle kreftsyke fikk i fjor behandling med kortere ventetider og raskere diagnose, ifølge Helsedirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg er godt fornøyd med at 77 prosent av kreftpasientene var i et pakkeforløp i fjor, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

For at kreftpasienter skal få kortere ventetider og raskere vei til diagnose og behandling, innførte regjeringen i 2015 såkalt pakkeforløp for kreft. Innenfor definerte tidsrammer skal pasienten få undersøkelse og behandling ved mistanke om kreft. Torsdag legger Helsedirektoratet fram tall som viser hvor mange pasienter som var innenfor tilbudet i 2016.

Flest får hjelp i Helse nord

I fjor var flest kreftpasienter, 84,2 prosent, inne i et pakkeforløp i Helse nord. I Helse Midt-Norge var 81,5 prosent av kreftpasientene med i et forløp. I Helse vest og i Helse sør-øst var henholdsvis 80,9 og 73,5 prosent innenfor tilbudet.

Hvorfor flere pasienter fikk tilbud om raskere behandling og diagnostisering i Helse nord, kan ikke helseministeren gi et klart svar på.

– Når vi får fram disse tallene, er jeg sikker på at de som kommer dårligere ut starter et konkret arbeid i å rette opp i årsaken til dette. Alle de fire regionale helseforetakene nådde målet om at 70 prosent av kreftpasientene inkluderes i et pakkeforløp, påpeker Høie.

– Nye tilbud kommer

Av alle pasientene som var med i tilbudet i fjor, fikk litt under 70 prosent av dem behandling og undersøkelse innenfor den gitte tidsrammen. I alt 83 prosent av kreftpasientene innen de fire store kreftformene – bryst, lunge, tarm og prostata – er nå inne i pakkeforløp. Høie kan avsløre at flere tilbud er under utvikling.

– Senere i år blir det også innført et slikt forløp for pasienter med hjerneslag. Det første utkastet til pakkeforløp innenfor psykisk helse er nå klart, utdyper Høie.

Powered by Labrador CMS