Samfunn

Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen og styreleder Sturla Stålsett inviterte Statsminister Erna Solberg til frivillighetspolitisk gåtur på Arendalsuka i 2016.

Har rekruttert over 16.000 frivillige på digital plattform

Over 1000 frivillige organisasjoner har tatt i bruk rekrutteringsplattformen Frivillig.no siden den ble lansert i 2016.

Publisert Sist oppdatert

Rekruttering til frivilligheten foregår i stor grad via bekjentskap. En stor andel av befolkningen kan tenke seg å bli frivillig i en organisasjon, men vet ikke hvordan de skal gå frem, skriver Frivillighet Norge i en pressemelding.

Derfor lanserte Frivillighet Norge i 2016 Frivillig.no. Frivillig.no er et gratis digitalt rekrutteringsverktøy hvor frivillige organisasjoner kan legge ut oppdrag de trenger flere nye frivillige til.

– Vi ser at digitale plattformer som er tilgjengelig for alle gjør terskelen lavere for å delta i frivilligheten. Over 1000 organisasjoner har rekruttert over 16 000 frivillige ved hjelp av Frivillig.no. Samling og felles markedsføring av hele frivilligheten har vist seg å være veldig effektivt, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Skape større rom

– Staten kan skape større rom for frivilligheten i Norge gjennom å ikke skattlegge frivilligheten, øke andelen frie midler til frivilligheten og gjøre det enklere å være frivillig og å drive frivillig organisasjon, sier Slotterøy Johnsen.

Hvert år betaler frivillige organisasjoner nesten 2 milliarder kroner til staten i moms på varer og tjenester. Bedrifter betaler derimot ikke moms, men det gjør frivillige organisasjoner.

– Dette oppleves som urettferdig. Vi mener staten bør investerte i de gode verdiene som frivilligheten representerer gjennom å kutte de frivillige organisasjonenes momsutgifter fullstendig. Dagens momskompensasjonsordning gir bare deler av momsen tilbake, og det er ikke tilfredsstillende, sier Slotterøy Johnsen.

Frie midler

Frivilligheten har aldri vært mer etterspurt enn nå. Det offentlige står i fare for å styre organisasjonene indirekte når de gir tilskudd med sterke føringer og strenge rapporteringskrav.

Frivillighet Norge mener frie midler er en forutsetning for at frivilligheten skal vokse på egne premisser.

– Ved å øke andelen frie midler til organisasjonene vil politikerne bidra til økt aktivitet og frivillig innsats i organisasjonene, sier Slotterøy Johnsen.

Powered by Labrador CMS