Samfunn

Utprøving av hurtigtester for korona ved teststasjonen på Aker sykehus i Oslo. Hurtigtesten gir svar 15–20 minutter etter at prøven er tatt. Én strek, som i dette tilfellet, viser at testen er negativ. To streker betyr positiv test.

Over én million hurtigtester sendes til landets kommuner

Over en million covid-19-hurtigtester sendes nå til landets kommuner, opplyser Helsedirektoratet. Testene vil bli fordelt etter kommunens folketall.

Publisert Sist oppdatert

Hurtigtesten viser resultatet etter 15 minutter og skiller seg fra en PCR-test som må sendes til laboratorium for analyse.

Sistnevnte er mest presis for å avdekke covid-19, men en antigen hurtigtest kan brukes når det er behov for raske testsvar.

Spesielt viktig er dette ved smitteoppklaring i forbindelse med utbrudd. Ved positivt svar på hurtigtest kan man straks sette i gang smittesporing og karantene, og slik vinne tid sammenlignet med bruk av PCR-test, skriver Helsedirektoratet.

I en del tilfeller anbefales PCR-test i tillegg til hurtigtest.

I første omgang anbefales det at antigentestene brukes til å teste personer med symptomer på covid-19 og personer som sannsynligvis er smittet der det tar lang tid å få svar på en laboratorietest.

Helsedirektoratet har bestilt i alt 5 millioner hurtigtester og har mottatt en del av disse. Noen kommuner med utbrudd har allerede mottatt tester. I løpet av de nærmeste dagene vil tester sendes ut via de regionale helseforetakene. Fordelingen vil skje etter innbyggertall slik at hver kommune skal få et antall hurtigtester tilsvarende 20 prosent av kommunens innbyggere.

Powered by Labrador CMS