Annonse
Statsminister Erna Solberg lanserer handlingsplan mot sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting.Saynab Mohamud Mikalsen t.v. Foto: NTB-scanpix.

Trapper opp kampen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

På kvinnedagen 8. mars la statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen frem den nye handlingsplanen «Retten til å bestemme over eget liv (2017-2020)».

Hjelpe unge som bryter med familien, styrke rettsvern og holdningsarbeid er oppskriften regjeringen la frem i kampen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Tiltakene i planen er bygget på arbeidet som er gjort på denne fronten i over 20 år.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Rabatt fra:
50%
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Retten til å bestemme over eget liv

Dette er tiltakene regjeringen vil innføre i den nye handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse:

  • Styrke rettsvernet for utsatte personer:

– Vurdere innstramminger i ekteskapsloven for å bekjempe barneekteskap og bigami

– Vurdere utvidelse av tidsfristen for oppheving av tvangsekteskap

– Utrede kriminalisering av utenomrettslige og religiøst inngåtte tvangsekteskap

– Utrede utvidet avvergingsplikt for tvangsekteskap

– Utvide bestemmelsen om mishandling til å omfatte storfamilie

– Gjennomgå regelverk og praksis i forbindelse med flergifte og transnasjonale serieekteskap

– Forbedre retningslinjene om etterlatte barn i utlandet

– Sikre oppfølgingssamtaler for elever som skal flytte til utlandet uten foreldrene

  • Styrke hjelpen til personer som bryter med familie og nettverk:

– Innføre mentorordning for unge

– Evaluere botilbudet i barnevernet for unge som er utsatt for æresrelatert vold eller tvangsekteskap og vurdere nye støttetiltak

– Etablere retningslinjer for politibeskyttelse av trusselutsatte

– Styrke veiledningen av voldsutsatte personer

  • Endre holdninger og praksis i berørte miljøer:

– Praksis som bryter med norsk lov skal ikke aksepteres.

– Utvikle opplæringstilbud om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 

– 50 timer i norsk kultur og verdier for asylsøkere. 

  • Styrke tjenesten i tjenestetilbudene:

– Alle tjenester (politi, barnevern og helsearbeidere osv.) skal ha god og riktig kompetanse. 

  • Styrke forskningen og øke kunnskapsdelingen:

– 6 millioner kroner årlig til forskning på negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

– Regjeringen skal legge til rette for kunnskapsdeling. 

– En internasjonal strategi mot barne- og tvangsekteskap. 

Annonse

Retten til å bestemme over eget liv

Dette er tiltakene regjeringen vil innføre i den nye handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse:

  • Styrke rettsvernet for utsatte personer:

– Vurdere innstramminger i ekteskapsloven for å bekjempe barneekteskap og bigami

– Vurdere utvidelse av tidsfristen for oppheving av tvangsekteskap

– Utrede kriminalisering av utenomrettslige og religiøst inngåtte tvangsekteskap

– Utrede utvidet avvergingsplikt for tvangsekteskap

– Utvide bestemmelsen om mishandling til å omfatte storfamilie

– Gjennomgå regelverk og praksis i forbindelse med flergifte og transnasjonale serieekteskap

– Forbedre retningslinjene om etterlatte barn i utlandet

– Sikre oppfølgingssamtaler for elever som skal flytte til utlandet uten foreldrene

  • Styrke hjelpen til personer som bryter med familie og nettverk:

– Innføre mentorordning for unge

– Evaluere botilbudet i barnevernet for unge som er utsatt for æresrelatert vold eller tvangsekteskap og vurdere nye støttetiltak

– Etablere retningslinjer for politibeskyttelse av trusselutsatte

– Styrke veiledningen av voldsutsatte personer

  • Endre holdninger og praksis i berørte miljøer:

– Praksis som bryter med norsk lov skal ikke aksepteres.

– Utvikle opplæringstilbud om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 

– 50 timer i norsk kultur og verdier for asylsøkere. 

  • Styrke tjenesten i tjenestetilbudene:

– Alle tjenester (politi, barnevern og helsearbeidere osv.) skal ha god og riktig kompetanse. 

  • Styrke forskningen og øke kunnskapsdelingen:

– 6 millioner kroner årlig til forskning på negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

– Regjeringen skal legge til rette for kunnskapsdeling. 

– En internasjonal strategi mot barne- og tvangsekteskap. 

Annonse