Annonse
Til høsten får 6843 lærere videreutdanning.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix      

Flere lærere tar videreutdanning

– Gode lærere med solid og oppdatert kunnskap er nøkkelen til at elevene skal lære mer, sier Jan Tore Sanner i en pressemelding fra regjeringen.

Om lag 27.000 lærere har tidligere fått tilbud videreutdanningen, og nå får enda flere lærere muligheten.

– Denne satsingen gjør skolen og gode lærere enda bedre, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Mange lærere trenger videreutdanning innen 2025. Da må de som underviser i matematikk, engelsk, norsk, norsk tegnspråk og samisk i barneskolen ha minimum 30 studiepoeng.

De som underviser i ungdomsskolen må ha minimum 60 studiepoeng i de samme fagene. Av lærerne som allerede har deltatt på videreutdanning sier et flertall at de har blitt bedre lærere og at elevene deres lærer mer.

Flere velger matematikk

I år får til sammen 4076 lærere tilbud om videreutdanning i matematikk, norsk og engelsk. Flere får tilbud om videreutdanning i matematikk i år enn i fjor. Hele 1646 lærere får tilbud om studieplass i matematikk.

– Vi vet at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevens læring. Derfor fortsetter vi å satse på flere og bedre lærere. Gode lærere er nøkkelen til å lykkes med tidlig innsats i skolen slik at alle elever opplever mestring og læring. Disse lærerne vil bidra til at færre elever faller fra, og flere fullfører og består, sier Sanner.

Utdanningsdirektoratet har innvilget nesten alle søknadene fra lærere som ønsket videreutdanning i de prioriterte fagene matematikk, norsk og engelsk.

Videreutdannes i spesialpedagogikk

I år får også 379 lærere tilbud om studieplass i programmering, det er 172 flere enn i fjor. I tillegg får 326 lærere tilbud om videreutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse.

– Jeg er veldig glad for at så mange lærere ser hvor viktig det er med mer digital kompetanse. Vi snakker mye om at elevene må ha god digital dømmekraft, men de må også få god digital skaperkraft. Vi fornyer nå skolens innhold og høsten 2020 kommer nye læreplaner. Da blir programmering og digital kompetanse viktigere. Det er bra at skolen lærerne forbereder seg, sier Sanner

Nytt i år er at 419 lærere får tilbud om videreutdanning i spesialpedagogikk.

– Annethvert barn som får spesialundervisning i dag møter en ufaglært voksen, og rundt 1 av 3 elever tas ut fra den ordinære undervisningen når de skal få spesialundervisning. Med flere lærere og rett kompetanse kan elever som trenger det få tilpasset og riktig undervisning i klasserommet. Dette tilbudet er derfor en viktig del av vår satsing på tidlig innsats, sier Sanner.

Videreutdanning av lærere:

  • I 2019 søkte 11.459 lærere om å få videreutdanning. Av søkerne fikk 3277 avslag fra sin skoleeier (kommune, fylkeskommune eller privat skoleeier). Avslag kan skyldes skoleeiers prioriteringer, kapasitet og behov.

  • I tillegg til søknader som er avslått av skoleeier, er det 75 søknader om ikke er behandlet av skoleeier. Det er også 1264 søknader som er avslått av Utdanningsdirektoratet, på grunn av oversøking.

Annonse

Videreutdanning av lærere:

  • I 2019 søkte 11.459 lærere om å få videreutdanning. Av søkerne fikk 3277 avslag fra sin skoleeier (kommune, fylkeskommune eller privat skoleeier). Avslag kan skyldes skoleeiers prioriteringer, kapasitet og behov.

  • I tillegg til søknader som er avslått av skoleeier, er det 75 søknader om ikke er behandlet av skoleeier. Det er også 1264 søknader som er avslått av Utdanningsdirektoratet, på grunn av oversøking.

Annonse