SYNSPUNKT

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) snakker med pressen etter at det ble klart at meklingen i staten ikke førte fram, og at statsansatte i Akademikerne og Unio dermed var i streik.

Akademikerne-leder Lise Lyngsnes Randeberg: Statsråd Tung må lære seg hvordan lokale lønnsforhandlinger fungerer

Det er bekymringsfullt at digitalisering- og forvaltningsminister Karianne Tung tilsynelatende ikke har forstått hvordan lønnsfordelingen faktisk fungerer lokalt.

Publisert Sist oppdatert

Hva mener du?

Lyst å sende oss et innlegg? Send til: synspunkt@dagensperspektiv.no 

Lise Lyngsnes Randeberg er leder i Akademikerne.

SYNSPUNKT. Akademikerne har en lønnspolitikk som belønner utdanning, kompetanse og innsats, og vi streiker nå for retten til å beholde full lokal fordeling av lønnsmidlene i staten.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung uttalte i NRK Dagsnytt 18 denne uken at det ikke skal være slik at personer som utfører samme jobb ikke har samme lønnsutvikling, basert på hvor man er organisert. 

Dette perspektivet overser en viktig realitet: Også i staten skal lønnsutviklingen reflektere den enkeltes innsats og kompetanse, ikke bare stillingskode og arbeidssted.

Den lokale lønnspolitikken i statens mange ulike virksomheter er nøye avtalt mellom ledelsen og de tillitsvalgte, basert på lokalt avtalte kriterier. Dette er avgjørende i det lokale partsamarbeidet, og gjelder for alle ansatte, uavhengig av hvilken fagforening de tilhører eller om de er uorganiserte. Lønnspolitikken gir tydelige føringer for hva som skal belønnes i lokale forhandlinger. Ansvaret for at denne politikken følges ligger hos ledelsen og de tillitsvalgte i fellesskap.

Når Tung argumenterer for at alle ansatte i samme stilling skal ha samme lønn og lønnsutvikling, tyder det på at hun ikke har forstått dette samspillet. 

Dersom det i tillegg stemmer, som hun sier, at ledere i staten beklager seg over lønnsforskjeller i egne etater, er det virkelig bekymringsfullt. Ledere i staten må ha kunnskap og forståelse for den lokale lønnspolitikken.

Det er på høy tid at statsråd Tung setter seg inn i hvordan dette systemet faktisk fungerer

Lokal lønnspolitikk handler om å anerkjenne den enkeltes kompetanse og bidrag til å løse virksomhetens samfunnsoppdrag. Skal vi sikre en rettferdig og motiverende lønnsutvikling må vi fortsette å støtte og styrke den lokale lønnspolitikken på den enkelte arbeidsplass. Det er på høy tid at statsråd Tung setter seg inn i hvordan dette systemet faktisk fungerer, og erkjenner verdien av lokal lønnsfordeling.

Powered by Labrador CMS