SYNSPUNKT

Cecilie Myrseth overtok som næringsminister etter Jan Christian Vestre 19. april.

Anne-Cecilie Kaltenborn: 4 råd til næringsministeren

Mer sirkulær økonomi, utdanning tilpasset bedriftene, rettferdig konkurranse og reversering av innstrammingene for innleie av arbeidskraft. Det rådene til den nye næringsministeren fra direktøren i NHO Service og Handel.

Publisert Sist oppdatert

Anne-Cecilie Kaltenborn er administrerende direktør i NHO Service og Handel. 

Hva mener du?

Lyst å sende oss et innlegg? Send til: synspunkt@dagensperspektiv.no 

SYNSPUNKT. Kjære Cecilie Myrseth, gratulerer som ny næringsminister! For å at du skal få en best mulig start, vil vi på vegne av våre medlemsbedrifter gi deg fire råd for service- og handelsnæringen. Dersom du følger disse rådene, vil bedriftene stå sterkere og skape enda flere varige jobber.

1. En mer sirkulær økonomi 

Ifølge OECD er Norge i verdenstoppen i høyt klimafotavtrykk per innbygger. Skal vi snu dette, må vi endre våre forbruksvaner. Å sikre at produkter har lang levetid og blir reparert er positivt for å nå målet om et lavutslippssamfunn. Regjeringen sa i sin handlingsplan for sirkulærøkonomi at dere vil nedsette en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan fremme sirkulær ressursbruk. 

Vårt råd er at du sørger for at ekspertgruppen utreder å fjerne merverdiavgiften på bruktvarer, reparasjon og utleie av varer. Da vil vi få mer fart på brukthandel og alternativer til å eie. Det vil lønne seg for både forbrukerne og butikkene.

2. Utdanning tilpasset bedriftene 

Mange av våre medlemsbedrifter sliter med å få tak i folk. I NHOs kompetansebarometer for 2023 kommer det frem at over halvparten av bedriftene innenfor service- og handelsnæringen har et udekket kompetansebehov. I overkant av 60 prosent sier de har forsøkt å rekruttere personer siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Det er håndverksfagene som utmerker seg.

For mange av NHOs medlemsbedrifter blir kompetanseheving internt i bedriftene derfor et viktig tiltak. På oppdrag fra NHO har Oxford Research gjort en utredning av hvor mye medlemsbedriftene bruker på slike tiltak (2022). Den viser et estimat på rundt 11. 5 milliarder kroner. Vi må sørge for at utdanningssystemet i større grad matcher bedriftenes behov. 

Vårt råd er at du bygger bro inn mot arbeids- og utdanningsministeren slik at grunnskolereformen kan ses på som en av løsningene på kompetanseutfordringene. Praktiske fag må gis langt mer oppmerksomhet. Vi står foran en håndverksrenessanse og vi trenger å få flere med yrkes- og fagkompetanse. Næringslivet må kobles tettere på både rådgivningen og undervisningen i langt større grad enn i dag. Med et mer sirkulært samfunn vil det innenfor tjeneste og handel fremover bli behov for reparasjoner og gjenbruk, og de håndverksfagene som er i stand til å utføre det. Dette er vinn-vinn! 

Det er veldig synd at bemanningsbransjen, som gir jobb til 70.000 mennesker i løpet av et år, har blitt vingeklippet det siste året

3. Innleie av arbeidskraft gir jobb 

Svært mye innleie av arbeidskraft skyldes ganske enkelt at arbeidsgivere mangler fagfolk. Regelverket vi har fått med denne regjeringen begrenser tilgangen til arbeidskraft i mange bransjer, og undergraver bemanningsselskapers rolle som inngangsport til arbeidslivet. 

Bemanningsbransjen er et viktig supplement til det norske arbeidslivet fordi det gir den fleksibiliteten norske bedrifter trenger i ekstraordinære situasjoner, men undergraver ikke hovedregelen om fast ansettelse direkte i bedriftene. Rapporten «Ukrainske flyktningers erfaringer med integrering og offentlige tjenester i Norge» ble lansert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i fjor høst. Rapporten viser at andelen ukrainske flyktninger i arbeid foreløpig er ganske lav, og at mange av flyktningene opplever barrierer for sysselsetting. 

Det er veldig synd at bemanningsbransjen, som gir jobb til 70.000 mennesker i løpet av et år, har blitt vingeklippet det siste året. Bemanningsbransjen representerer et nettverk for de som ikke har nettverk selv. Det kan være viktig for flyktninger og andre jobbsøkere slik at de slipper å gå å lete etter jobb selv, men får hjelp på veien. 

Vårt råd til deg er å reversere innstramningene i innleieregelverket. 

4. Rettferdig konkurranse i dagligvaresektoren 

Handelen er Norges nest største næring målt i antall sysselsatte, og har tilstedeværelse i hele Norge. 

Handelsbedriftene er avgjørende for å skape et bærekraftig samfunn og gi liv til bygd og by. For forbrukere er det svært viktig at det er konkurranse mellom dagligvareaktørene både for å sikre lave priser, et bredt utvalg og valgfrihet. 

Vi mener at konkurransesituasjonen innen dagligvarebransjen ikke fungerer godt nok både med tanke på innkjøpspriser og på grunn av en særnorsk konsentrasjon på leverandørleddet. 

Din forgjenger satte i gang en rekke tiltak og utredninger på dette saksfeltet. Vårt råd er at du fortsetter dette arbeidet. 

Dersom vi skal sikre en service- og handelsnæring som vokser innenfor bærekraftige rammer, skaper arbeidsplasser, gir velferd og konkurranseevne til det beste for innbyggerne og Norge, mener vi faktisk at det er en forutsetning at disse rådene følges. 

Vår dør er alltid åpen for dialog om dette og mere til. Lykke til med den viktige jobben din for norsk næringsliv og arbeidsplasser! 

Powered by Labrador CMS