Synspunkt

SVEKKET KJØPEKRAFT: De fleste pensjonister har ikke en økonomi der det er rom for svekket kjøpekraft år etter år uten at det merkes, skriver Julie Lødrup i dette innlegget.

En bærekraftig pensjon er mulig å få til

Siden Erna Solberg overtok som statsminister i 2013 har hver pensjonist i gjennomsnitt tapt over 9000 kroner. Det var ikke det som var intensjonen i pensjonsreformen.

Publisert Sist oppdatert

Julie Lødrup er førstesekretær i LO.

Hva mener du?

Lyst å sende oss et innlegg? Send til: synspunkt@dagensperspektiv.no 

SYNSPUNKT. 2. september ble pensjonsoppgjøret klart. Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen meldte at årets trygdedrøftinger er avsluttet, og at pensjonene fra folketrygden ble underregulert med 0,75 prosent sammenlignet med samfunnets generelle lønnsvekst.

Det har vært praksis siden pensjonsreformen ble innført. Tanken var at «alle skulle få mer, men noen skulle få litt mindre mer». Pensjonistene skulle delta i samfunnets lønnsvekst som da var spådd til å bli langt høyere. De skulle få økt kjøpekraft i hvert oppgjør, noe lavere enn den yrkesaktive befolkningen for å sikre den økonomiske bærekraften.

Lønnsveksten har i mange år blitt mindre enn det man så for seg før pensjonsreformen ble gjennomført. Når regjeringen likevel har fortsatt å underregulere med 0,75 prosent har pensjonistene flere år fått svekket kjøpekraft. Siden Erna Solberg overtok som statsminister i 2013 har hver pensjonist i gjennomsnitt tapt over 9000 kroner.

Pensjonister er en sammensatt gruppe. Noen har god økonomi, noen har dårlig økonomi og mange har en helt ok økonomi.

Det er ikke ­sosialt bærekraftig at pensjonister får svekket kjøpekraft flere år på rad

De fleste pensjonister har ikke en økonomi der det er rom for svekket kjøpekraft år etter år uten at det merkes.

Og det var heller ikke det som var intensjonen i pensjonsreformen. Når virkeligheten endrer seg og lønnsveksten er så lav at et fratrekk på 0,75 prosent fører til svekket kjøpekraft, må også politikken endre seg.

LO har i flere år foreslått at pensjonen heller skal reguleres med gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. Da sikrer vi at pensjonistene alltid vil få økt kjøpekraft og være med på samfunnets velferdsøkning, men litt mindre mer enn de yrkesaktive. Det var pensjonsreformens intensjon, det vil gjøre pensjonsordningen bærekraftig.

Pensjon må være bærekraftig. Da må den være både sosial og økonomisk bærekraftig. Det er ikke sosialt bærekraftig at pensjonister får svekket kjøpekraft flere år på rad. Det har ikke støtte i befolkningen. Samtidig må den selvsagt være økonomisk bærekraftig. LOs forslag forener disse hensynene.

Det sies feilaktig fra regjeringens side at pensjonen må underreguleres med 0,75 prosent for å bevare pensjonsreformen. Det er en misforståelse som ikke tar innover seg de sosiale konsekvensene for samfunnet og økonomiske konsekvense for pensjonister flest, og som ignorerer politikkens behov for folkelig støtte.

Tvert i mot må denne praksisen endres for å bevare pensjonsreformen. Når virkeligheten endrer seg må politikken også endre seg og ikke tviholde på gamle formler.

Powered by Labrador CMS