SYNSPUNKT

Vi risikerer at ikke bare milliardærer, men også gründere, vil skatteflykte til Sveits og for eksempel Lugano, dersom politikerne ikke endre sin skattepolitikk, mener artikkelforfatteren.

Hvordan formueskatt og exitskatt kveler norsk entreprenørskap

Norges skattepolitikk står ved et veiskille. Mens formueskatt og exitskatt kan virke rettferdige, risikerer de faktisk å underminere landets økonomiske fundament ved å drive både kapital og talent ut av landet.

Publisert

Hva mener du?

Lyst å sende oss et innlegg? Send til: synspunkt@dagensperspektiv.no 

Glenn Agung Hole er førsteamanuensis i Entreprenørskap, økonomi og ledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge.

SYNSPUNKT. Flere av landets milliardærer har allerede flyktet til Sveits, og nå følger jammen gründere etter. De første meldingene om gründere som reiser fra ny «exitskatt» er allerede en realitet. 

I Dagens Næringsliv kunne vi her om dagen lese om gründeren Wouter Merkestein i selskapet Laiout, som mener han blir tvunget hjem til Nederland for å unngå «exitskatt». 8. april kunne vi også lese om Simon Hestermann i Masterchannel, som forteller at dersom endringene hadde kommet for to år siden, hadde han heller startet opp i Sverige eller ett annet land enn Norge. 

Disse skattene truer selve kjerne av innovasjon og entreprenørskap som driver Norges økonomi. Negative konsekvenser av disse skattene kan være større og mer alvorlige på sikt enn hva vi ser akkurat nå.

En kvelende effekt på entreprenørskap

Norge tar stor risiko med sin økonomiske fremtid gjennom dagens skatteinnretning. Resultatet er en eksodus av milliardærer til Sveits, trolig med gründere som de neste.

Disse skattene er et økonomisk selvmord for innovasjon og entreprenører. Iacono og Smedsvik (2023) viser hvordan skattekutt i Bø transformerte bygda til en attraksjon for velstående nordmenn, stimulerende vekst og migrasjon. Haufler, Norbäck og Persson (2011) peker på hvordan skattesystemet straffer risikotakere og kveler kreativitet. Braunerhjelm og Henrekson (2023) understreker viktigheten av skattepolitikk som fremmer, ikke hindrer, innovasjon. 

Med dagens tilnærming saboterer Norge sin innovasjonsmotor. Hvor lenge skal vi la uvitende politikere skade landets fremtid med utopiske skatteidealer?

Kapitalflukt: En naturlig respons på høye skatter

Norges grådige skattepolitikk er et direkte angrep på landets økonomiske fremtid og innovasjonsånd. Høye formuesskatter virker som gift på kapital, og driver investorer ut av landet (Braunerhjelm and Henrekson 2023). Hvorfor være innovativ i Norge når skattesystemet motarbeider deg?

Braunerhjelm og Henrekson foreslår en skattereform med insentiver for tidligfase investeringer og lettelser på kapitalgevinster. Se til Sverige, der skatteendringer har stimulert økonomien og innovasjon. Forskning fra Mukherjee et al. (2017) viser hvordan høye bedriftsskatter reduserer FoU-utgifter og produktinnovasjon. Vi må reformere før uvitende politikere ødelegger for norske gründere, inspirert av Sveriges avvikling av formuesskatten i 2007.

Hvorfor være innovativ i Norge når skattesystemet motarbeider deg?

Hindrer vekst og innovasjon

Mens visse politiske kretser fremdeles synger lovsanger om formuesskatt og exitskatt som nøklene til sosial rettferdighet, peker klare bevis fra akademiske kilder på en mørkere virkelighet.

Djankov et al. (Djankov, Ganser et al. 2009) røper hvordan tunge skatter på kapital brutaliserer investeringer i nyskapende og risikofylt virksomhet, essensielt for nasjonal vekst. Cullen og Gordon (Cullen and Gordon 2007) demonstrerer at griske skatter på velstående individer utløser kapitalflukt og kveler investeringslysten. Gentry og Hubbard (Gentry and Hubbard 2000) legger til at straffende skattenivåer direkte saboterer nyetablerte bedrifter ved å amputere deres økonomiske potensial.

Dagens skattepolitikk har skapt et direkte fiendtlig næringslivsklima. Det er en balansegang mellom å finansiere offentlige tjenester og å strupe fremtidens økonomiske pionerer, og nå vipper vektskålen faretruende mot økonomisk selvmord. Hvem tjener vi egentlig med denne politikken? Statskassen eller historiebøkene som vil nedtegne nedgangen av en gang blomstrende norsk innovasjon?

Norge må fremme, ikke hemme, entreprenørskap

Dagens skattepolitikk har skapt et direkte fiendtlig næringslivsklima

Norges politiske ledere står overfor en brutal sannhet: Dagens skattesystem kolliderer med en tid av rasende teknologisk innovasjon og intens global konkurranse. En radikal reform er ikke bare nødvendig, den er kritisk for å omskape Norge til et fyrtårn for innovasjon og entreprenørskap.

Forskning av Aghion, Akcigit og Howitt (2014) viser at land som tilpasser sin skattepolitikk for å booste teknologisk nyvinning og entreprenørskap, tar ledelsen internasjonalt. Norge må bestemme: Skal vi støtte våre innovatører, eller sabotere dem med et gammeldags og restriktivt skattesystem? En drastisk omlegging er essensiell for å sikre vår fremtidige velstand og relevans på verdensscenen.

Konklusjon: En vei fremover

Dagens skattepolitikk kveler økonomisk innovasjon. Formueskatt og exitskatt, selv om de presenteres som rettferdige, skader de fundamentet for økonomisk vekst. 

Hvis Norge skal unngå å bli et museum for foreldede økonomiske prinsipper, må vi handle nå. Forskning viser at land som reduserer byråkratiske og skattemessige hindringer opplever en oppblomstring i entreprenørskap og økonomisk vekst. 

Det er på tide at Norge vedtar politikk som faktisk støtter våre entreprenører, i stedet for å straffe dem med skattebyrder som driver talent og kapital ut av landet. La oss kaste lenkene, før vi kveler det siste av norsk innovasjonsånd!

---

Kilder og referanser:

 • https://www.dn.no/marked/antler/exit-skatt/advokatfirmaet-thommessen/grundere-flytter-til-utlandet-for-a-unnga-exitskatt-tror-ikke-jeg-har-noe-valg/2-1-1628021
 • https://www.shifter.no/nyheter/tysk-grnder-i-norge-om-exit-skatt-hadde-endringene-kommet-for-to-ar-siden-hadde-jeg-heller-startet-opp-i-sverige-eller-noe/320367
 • Aghion, P., et al. (2014). Chapter 1 - What Do We Learn From Schumpeterian Growth Theory? Handbook of Economic Growth. P. Aghion and S. N. Durlauf, Elsevier. 2: 515-563.
 • Braunerhjelm, P. and M. Henrekson (2023). Tax Policy to Stimulate Innovation and Entrepreneurship: 145-165.
 • Cullen, J. and R. Gordon (2007). "Taxes and Entrepreneurial Risk-Taking: Theory and Evidence for the U.S." Journal of Public Economics 91: 1479-1505.
 • Djankov, S., et al. (2009). "The Effect of Corporate Taxes on Investment and Entrepreneurship." SSRN Electronic Journal.
 • Gentry, W. and R. Hubbard (2000). "Tax Policy and Entrepreneurial Entry." American Economic Review 90: 283-287.
 • Haufler, A., et al. (2011). "Entrepreneurial Innovations and Taxation." Journal of Public Economics 113.
 • Iacono, R. and B. Smedsvik (2023). Behavioral responses to wealth taxation: evidence from a Norwegian reform *. 
 • Cullen, J. and R. Gordon (2007). "Taxes and Entrepreneurial Risk-Taking: Theory and Evidence for the U.S." Journal of Public Economics 91: 1479-1505.
 • Djankov, S., et al. (2009). "The Effect of Corporate Taxes on Investment and Entrepreneurship." SSRN Electronic Journal.
 • Gentry, W. and R. Hubbard (2000). "Tax Policy and Entrepreneurial Entry." American Economic Review 90: 283-287.
Powered by Labrador CMS