SYNSPUNKT

Cecilie Myrseth overtok som næringsminister etter Jan Christian Vestre.i april, og forventningene til henne er høye.

Jørund Rytman: Tydelige forventinger til næringsminister Myrseth

Det sies at det er en tid for alt. I så fall er det tid for at nyutnevnte næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) sørger for en politikk som gjør Norge til det beste landet å starte og drive en bedrift.

Publisert

Jørund H. Rytman er administrerende direktør i SMB Norge.

Hva mener du?

Lyst å sende oss et innlegg? Send til: synspunkt@dagensperspektiv.no 

SYNSPUNKT. Det er fullt mulig å oppnå denne ambisjon med de rette politiske grepene. Derfor er forventningene skyhøye til regjeringens varslede stortingsmelding om gründere og oppstartsbedrifter.

Tidligere næringsminister Jan Christian Vestre bidro selv til at forventningene er så høye. I en debatt hos SMB Norge under Arendalsuka i 2022, uttalte Vestre at Norge skulle bli det beste landet i verden å starte og drive bedrift. Nå forventer SMB Norge at Myrseth følger opp ambisjonen fra hennes forgjenger.

Ettermælet til Cecilie Myrseth (Ap) som næringsminister vil avgjøres med denne stortingsmeldingen: Handlekraftig statsråd eller pratmaker? Det vil vise seg.

SMB Norge har sendt inn en hel rekke konkrete innspill til grep regjeringen kan ta. Får disse tiltakene flertall i Stortinget, vil forholdene for gründere og oppstartsbedrifter forbedres betraktelig.

Basert på utallige tilbakemeldinger fra næringsdrivende er det særlig fire hovedutfordringer som regjeringen må løse, dersom Norge skal bli det beste landet for gründere og oppstartsbedrifter.

For det første gjelder det tilgang på kapital og finansiering. Finansiering kan være vanskelig å skaffe, spesielt i de tidlige stadiene.

Det er også en utfordring at det offentlige tapper oppstartsbedrifter for kapital gjennom direkte og indirekte skattlegging, samt gebyrer og avgifter.

For det andre er det mangelen på ressurser. Oppstartsbedrifter kan mangle de nødvendige ressursene, slik som kompetent personale, teknologi og infrastruktur for å kunne vokse og konkurrere effektivt.

Derfor må det legges til rette for at oppstartsselskaper eksempelvis skal kunne knytte til seg nødvendig kompetanse. Her er arbeidsgiveravgift og aksjeopsjoner viktige stikkord.

For det tredje gjelder det regulering og byråkrati. Å navigere gjennom reguleringer og byråkratiske prosesser kan være tidkrevende og utfordrende for gründere og oppstartsselskaper.

Det er også en utfordring at det offentlige tapper oppstartsbedrifter for kapital gjennom direkte og indirekte skattlegging, samt gebyrer og avgifter

Derfor bør man blant annet vurdere om deler av lovverket, forskrifter og reguleringer kan graderes etter bedrifters størrelse.

For det fjerde gjelder det (mangelen på) sikkerhetsnett og sosiale rettigheter. Pensjon, sykepenger og fødselspermisjon og andre fordeler som vanligvis tilbys ansatte i større selskaper, utgjør en betydelig utfordring for selvstendige næringsdrivende og gründere. Dette gjelder spesielt i de tilfeller der selskapet ennå ikke har oppnådd tilstrekkelig omsetning til å kunne forsvare ansettelser.

Nå venter vi på tydelige politiske grep som løser disse utfordringene. For Norge kan bli verdens beste land for å starte og drive en bedrift.

 Om regjeringen og næringsminister Myrseth vil.

Powered by Labrador CMS