SYNSPUNKT

Det grønne skiftet krever et nærings- og arbeidsliv som går i front, skriver artikkelforfatterne.

Synspunkt: Klimakrisen – et skritt tilbake,  og veien framover

Norge er klimasinken i Skandinavia. Negativ næringslivsretorikk, manglende visjoner og uforutsigbare rammebetingelser fra dagens regjering har mye av skylda.

Publisert Sist oppdatert

Hva mener du?

Lyst å sende oss et innlegg? Send til: synspunkt@dagensperspektiv.no 

Arne Harket og Steinar Kordahl er partnere Strategic Consulting Group.

SYNSPUNKT. Det grønne skiftet krever et nærings- og arbeidsliv som går i front og deltar i et bredt samarbeid på tvers av markeder, forskning og organisasjonslivet. Fremtiden handler om økt samarbeid siden dagens utfordringer beveger seg utenfor tidligere etablerte rammer.

Virksomheter må endre sin misjon og utvikle seg på nye måter om vi skal unngå å overstige oppvarmingsmålet på 1,5 grader. Det er store utfordringer og omstillinger som vil kreve motivasjon, entusiasme, kunnskap og villighet fra alle norske virksomheter. Det handler om å bygge nye fremtidsposisjoner.

Vår erfaring er at mange ledere og entreprenører har mistet mye motivasjon til å innovere, samarbeide og tenke nytt. I stedet for at myndighetene går i front og lager gode rammebetingelser, er det negativ retorikk, høyt skattenivå og usikre rammebetingelser som gjelder. Det blir det lite entusiasme av, og konsekvensen er at mange ledere og entreprenører mister fokus på fremtid, utvikling, omstilling og vekst.

At det er krevende for mange viser også antall registrerte konkurser som har en oppgang på 25 % i 2023 sammenliknet med 2022.

Nytenking, samarbeid og entusiasme må til for å lykkes med det grønne skiftet. En bedre verden vil også være avhengig av at kapitalismen overlever. Det gjør den kun hvis den endrer seg og går inn i en mer bærekraftig fase. Det er en av de viktigste utfordringene vårt og andre samfunn står overfor.

Norge henger etter når det gjelder det grønne skiftet. Usikre rammebetingelser bidrar til at nasjonale og internasjonale investorer kvier seg for å investere i landet. Det siste kan illustreres ved at en av verdens ledende investeringsgiganter Blackrock trekker seg ut av norsk havvind prosjekt grunnet, som de selv forklarer det, usikkerhet knyttet til skatteregime og rammebetingelser.

Men la oss håper på bedre tider. Vi trenger mer oppmerksomhet på temaet grønt skifte. Vi trenger myndigheter som er tydeligere på prioriteringer, og tilrettelegger slik at vi utvikler større forståelse av sammenhenger. Vi må ha gode rammebetingelser som motiverer og tilrettelegger for transformasjonen over i dette skifte. Dette er viktig for at norsk arbeids- og næringsliv raskere skal bevege seg fremover og benytte de mulighetene dette skiftet gir.

Dette er for viktig til å vente på at politikere eller andre skal tilrettelegge for noe som helst

For en tid tilbake var vi innledere i en paneldebatt med lokale politikere og toppledere i vår region. Temaet var hvordan vi kan utvikle virksomheter i urolige markeder og bevege virksomheter over i det grønne skiftet. En av topplederne som deltok sier det slik: «Det er vanskelig å vite hvor man skal ta tak, politikere er fraværende, rammebetingelsene er for utydelige og det er et nytt landskap hvor det er uklart å se hva som er felles retningslinjer. Jeg tror mange ønsker å bidra, men vi må vite hva vi skal bidra med. Vi trenger forutsigbarhet og tydelige rammebetingelser».

Fremover må det større samhandling til mellom nærings- og arbeidsliv, interesseorganisasjoner, FoU og politiske myndigheter. Kun gjennom økt samhandling vil vi nå målene om reduserte utslipp.

Dette er for viktig til å vente på at politikere eller andre skal tilrettelegge for noe som helst. Fremover må virksomheter greie å gjøre to ting, både å tjene penger til sine aksjonærer og samtidig bidra til en bedre verden. Her ligger mulighetene og utfordringene for morgendagens næringsliv. Og her ligger det også en stor mulighet for politiske myndigheter.

Powered by Labrador CMS