Annonse

abelia

Omstillingsbarometeret 2020Norges omstillingsevne er svekket

Norge går tilbake på flere sentrale områder for omstilling, og er svekket på spissutdanning, breddeutdanning og spisskompetanse innen teknologi og digitalisering.

NHO-forbund i klinsj om offentlig ansatte

Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen ba offentlig ansatte bli færre som et bidrag i koronadugnaden. Det får søsterforbundet Abelia i NHO til å reagere sterkt.

Disse blir nye styremedlemmer i Abelia

Synspunkt

Vi må investere oss ut av krisen

Selv om landet nå er kraftig kriserammet, har vi ikke råd til at omstillingen fra en ressursbasert til en kunnskapsbasert økonomi stopper opp, skriver Øystein Eriksen Søreide.

Synspunkt

Unngå sidespor i jakten på innovasjonskraften

Det er lett å miste gangsynet når skattemilliarder og arbeidsplasser står på spill. Det er en risikosport vi bør holde oss unna, skriver leder Øystein Eriksen Søreide i Abelia.

Kjetil Taraldsen Hyllseth går inn i ledergruppen til Abelia

Hyllseth er i dag konstituert kommersiell direktør og markedsdirektør i Egmont Publishing, og begynner i Abelia i mai.

– Slutt å krangle!

– For næringslivet er det viktigste at virkemiddelapparatet blir enklere å bruke, ikke hvilke offentlige aktører som disponerer midlene.

Norsk data-høsting går for sakte

Verdiskaping med data til 150 milliarder kroner per år, anslår Menon-konsulent Erland Skogli. Men han synes det går for sakte.

Gjennomgang tar tidSignaler om sterkere grønn profil på virkemiddelapparatet

Systemet som forvalter 20 milliarder i virkemidler til FOU skal utformes på nytt.

Abelia- Ingen er tjent med en byråkratisk mastodont der alle tenker likt

Abelia-sjef Øystein Søreide Eriksen er klar for et bedre fungerende virkemiddelapparat.

Vil begrense KompetanseFUNN til bare små bedrifter

Abelia vil ha skattefradrag for kurs og utdanning til småbedriftene. – Fornuftig, sier Mathilde Tybring-Gjedde.

Pris for KompetanseFUNN: 4,3 milliarder i året

Regjeringens ambisjon om skattefradrag for investeringer i etter- og videreutdanning kan blir kostbar - eller uinteressant for de fleste.

Karrieresteg

Han blir ny administrerende direktør i Abelia

Styret i Abelia har tilsatt Øystein Eriksen Søreide som ny administrerende direktør.

Karrieresteg

Konstituert som Abelia-sjef

Navn i uken

Håkon Haugli blir leder i Innovasjon NorgeTrenger utestemme

Håkon Haugli blir ny sjef i Innovasjon NorgeVil gi råd om næringspolitikk

Som ny leder i Innovasjon Norge lover Håkon Haugli å proppe politikerne fulle av gode, men kunnskapsbaserte råd. Så skal han snakke med næringslivet. Hver eneste dag.

Synspunkt

Underfinansiering bremser Norges kunnskapsmotor

Forskningsinstituttene har ikke store nok muskler for oppgaven.

Synspunkt

Naturvitere i arbeidsmarkedetForstår egentlig arbeidsgiverne framtidens behov?

Behovet for omstilling inn i det grønne skiftet, kan øke etterspørselen etter naturvitere raskere og mer enn det arbeidsgivere tar innover seg.

Arbeidsgivere vil ikke ha naturvitere og realister

Mens akademia mener behovet er enormt, kontrer Abelia-sjefen med at utdanningsinstitusjonene ikke «evner» å tilpasse seg markedet.

De 50 fremste tech-kvinnene– Skaper forbilder og viser bredden

Derfor er kåringen «Norges 50 fremste tech-kvinner» viktig, mener Abelia-sjef Håkon Haugli.

Synspunkt

Regjeringen sier «nei takk» til internasjonale eksperter

Konsekvensen av et forslag regjeringen nylig hadde på høring, er yrkesforbud for utenlandske lærere ved internasjonale skoler. Det vil føre til at internasjonal kompetanse velger andre land enn Norge.

Ingen streik i idrettenNye bestemmelser om kampfiksing og doping

NISO og Abelia kom i mandagens mekling til enighet om ny overenskomst for fotball, håndball og ishockey.

Dårlig tilgang på kompetanse hindrer norske bedrifter i å vokse

Norge trenger flere store kunnskaps- og teknologibedrifter.

Norge blir knust av andre land i innovasjonskappløpet

Dette bekymrer Abelia-direktør Håkon Haugli.

– Digitalisering feiler på grunn av manglende teknologisk forståelse hos ledere

Analyse

Krever nasjonal strategi for kunstig intelligens

En samlet norsk IT-næring mener Norge må bli mer offensive i møte med den viktigste teknologiske endringen siden datamaskinen.

EU er både et problem og en mulighet for datasentre i Norge

Regjeringen varsler endringer i taxireglene – kan åpne opp for Uber

Regjeringen varsler endringer i taxireglene. Høyres Peter Christian Frølich mener dette er første steg på veien for å få Uber tilbake i Norge.

Eksplosiv vekst for Abelia

NHO-foreningen Abelia har økt medlemsmassen med 50 prosent på fire å

Omstilling– Politikerne bakker ut når det kommer til konkret handling

Det er en stor utfordring for dagens politikere at de tidligere ikke har vært nødt til å gjøre de vanskelige og tunge prioriteringene. Derfor kvier de seg for å ta omstilling på alvor, mener Abelia-sjef Håkon Haugli.

Ser ikke alvoretRegjeringen får omstillings-kritikk

Omstilling light: Regjeringens innsats for å styrke den digitale omstillingen får sterk kritikk fra Abelia og IKT-Norge.

HR-rådgivning vokser raskest av alle typer rådgivning

Over tre ganger så høy vekst i antall ansatte innen HR-rådgivning enn snittet for all rådgivning siste fem år. – Design er et annet område med kraftig vekst, sier fagsjef kosulent i Abelia, Line Goplen Höfde.

Vil ha en handlings­regel for forskningen

En av Norges mest kjente teknokratiske opp­finnelser kan få en utfordrer. Mens handlings­regelen legger et tak på hvor mye man kan bruke av olje­pengene hvert år, foreslår nå forskningssjef John-Arne Røttingen en handlingsregel for forskning.

Abelia– Staten må øke bruken av rådgivere

– Omstilling krever oppdatert fagkunnskap. Det er bekymringsverdig at flere vil redusere bruken av rådgivere i det offentlige. Staten må i stedet øke bruken av rådgivere.

Sykepleierne trapper opp streiken i Kreftforeningen

Etter to måneder er konflikten i Kreftforeningen er fortsatt like fastlåst. Nå trapper sykepleierne ytterligere opp streiken.

Innovasjon– Norske politikere må satse tøffere

Norske politikere må kvitte seg med skepsisen overfor gründere og satse langt tøffere på innovasjon, mener Abelias Daniel Ras-Vidal.

Norge faller på rangeringDigitaliseringen går tregt

Norge faller på rangering over digitalisering av offentlig sektor. Både Sverige, Danmark og Estland er bedre enn oss.

Ruster fagskolen for fremtiden– Føler oss endelig verdsatt

Fagskolene blir nå anerkjent som høyere utdanning og får studiepoeng på lik linje som studenter ved akademiske utdanningsinstitusjoner.

Veksten i helseindustrien lavere enn ventet

Helseindustrien økte omsetningen i 2016, men ikke like mye som året før.

Tar til orde for norsk ledelseskommisjon etter dansk modell

Raske endringer og digitalisering stiller helt andre krav til ledelse, sier Abelia, som mener vi trenger en ledelseskommisjon hvor ledere kan utveksle erfaring på tvers av sektorer.

Kunstig intelligens– Vi må lage en nisje av de dataene som gigantene ikke har tilgang på

Telenor tror det ligger muligheter for Norge i det store digitaliseringskappløpet.

Abelia-kåringHer er Norges 50 fremste teknologikvinner

– Vi ønsker å oppmuntre flere til å velge teknologi. Hvis næringen skal tiltrekke seg de beste, kan vi ikke bare rekruttere fra halve befolkningen, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

– Norge beveger seg vekk fra forskningen som bidrar til omstilling

Abelia mener den ferske gjennomgangen av Forskningsrådet fører norske politikere på ville veier.

TverrfaglighetTeknologer og ikke-teknologer hånd i hånd

På samme måte som en haug med generalister skaper middelmådige løsninger, skaper også bare ett fag middelmådighet. Vi trenger reell tverrfaglighet, men siden vi i Norge ikke vet hva dette er, blir budskapet heller ikke forstått.

Abelia– Ingen teknologibransje uten teknologer

– Som politisk signal er det Kirah sier farlig. Norge ligger nederst i skalaen på utdanning av teknologer, og vi kommer til å se et stort behov for flere. Tverrfaglighet kan ikke trumfe dette, sier Abelia-leder Håkon Haugli.

MaskinlæringHer er de beste norske miljøene på kunstig intelligens

– Norge har stort behov for å komme på banen, sier Kjetil Thorvik Brun, fagsjef digitale næringer i Abelia.

Næringslivet– Godt grunnlag for fagskolereform

NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter jubler over stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden» som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la frem fredag.

Vil samle innovasjonsarbeidet

Mens kjendis-gründerne gjør opprør, foreslår stadig flere rapporter og utvalg å slå sammen innovasjonsarbeidet. Siva mener man bør se virkemiddelapparatet i lys av nytt kommunelandskap.

Abelias medlemmer trenger en sterk norsk maritim klynge

Abelia direktør Håkon Haugli ønsker seg et grønt skifte, og mener særlige støtteordninger – som nettolønnsordningen må bort for å bidra til dette. Haugli ser bort fra at sjøfolk og skip er den viktigste bestanddelen i ambisjonen om styrket innovasjon i havrommet.

Abelia: Grønn vekst krever rydding i støtteordninger

Fjerning av bransjespesifikke støtteordninger, som for eksempel nettolønnsordning for norske sjøfolk, må til for å skape et grønt skifte, mener Abelia.

– Norge mangler grønne lokomotiver

Snart får statsminister Erna Solberg (H) råd om hvordan Norge kan styrke sin grønne konkurransekraft. Men Norge mangler grønne suksesshistorier, ifølge Abelia.

Debatten om omstilling: Slaget om framtiden står om gamle lover og regler

Abelia-direktør Håkon Haugli om OMSTILLING: – Digitalisering er ingen forbigående trendbølge

Omstilling og digitalisering drives ikke fram av et ønske om å leve på en bestemt måte. Dette er ingen forbigående trendbølge, sier Abelia-direktør Håkon Haugli.

Her er den ny Difi-sjefen

Steffen Sutorius er i statsråd i dag utnevnt til ny direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT. – Nytt navn for oss, sier Hilde Widerøe Wibe direktør i bransjeforeningen Abelia.

Abelia vokser

300 nye medlemsbedrifter på ett år.

Gründerfondet er rundt hjørnet

Abelia, i samarbeid med Venstre, har presset på for at gründernes pre-såkornfond nå kommer, til tross for at næringsminister Monica Mæland ville utsette det.

Bedrifter får hjelp til å bli mer robuste

Å håndtere markedsmessige endringer og samtidig forvalte god drift og godt arbeidsmiljø, er vanskelig for en bedrift. Nå kommer det hjelp.

Slik kan du løse konflikter

En undersøkelse utført av Sariba viser at mer enn hver fjerde bedrift har hatt konflikter som varer mer enn fire uker. Dette får store økonomiske konsekvenser for firmaene det gjelder.

hjemmekontor_da.jpg

– Kunnskapsbedrifter bryter loven ufrivillig

Engasjerte medarbeidere i kunnskapsbedrifter jobber for mye og på feil tidspunkt. De jobber om kvelden, på søndager og bryter i realiteten loven, sier administrerende direktør i NHO-foreningen Abelia Paul Chaffey. Han mener arbeidsmiljøloven er en hemsko for kunnskapsbedrifter.

Annonse
Annonse
Annonse