Annonse

Deltid

Synspunkt

Når den blinde skal hjelpe den halte

«Vi skal vel ikke basere oss på at deltidsarbeidende og uføre skal utgjøre et pleiekorps som kompenserer for stadig økende behov i pleie og omsorg?» spør Anita Vatland i Pårørendealliansen.

Saksøker sykepleiereFire sykepleiere vil ha full stilling

Sykehuset Østfold vil ikke rette seg etter fortrinnsretten. – Det er svært uvanlig at en arbeidsgiver saksøker egne ansatte på denne måten, sier jurist i forskningsstiftelsen Fafo, Kristin Alsos.

I disse yrkene er lønnsforskjellen mellom kvinner og menn størst

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker, men fremdeles jobber kvinner langt mer deltid enn menn.

Spekter: – Vi bør lære av Finland

90 prosent av finske helsefagarbeidere jobber turnus i heltid. I Norge er det 20 prosent.

Kan sjefsrollen deles?

I Sverige har flere virksomheter valgt å dele stillingen som toppsjef på flere personer. Det kan gi raskere beslutninger og mer tilgjengelige sjefer, ifølge svensk forsker.

Få heltidsjobber for helsefagarbeidere

Av 3.200 utlyste faste stillinger som helsefagarbeider, var bare 500 heltidsjobber. To av ti hadde stillingsbrøk under 20 prosent.

LederStrevet med å lovregulere mer

Fagforbundet kan like godt gå rett på lovendring framfor å anke Aleris-dommen. For politikerne blir det like vanskelig som å stramme inn utbyttet fra private barnehager.

Toppleder på deltid?– Ville gitt flere kvinnelige toppledere

Hadde flere virksomheter vært fleksible og gitt ledere mulighet for redusert arbeidstid i perioder, ville vi hatt flere kvinnelige toppledere, mener forsker Mari Teigen.

Toppleder på deltid?– Her må det tenkes nytt!

Organisasjonen Lederne tar til orde for at også toppledere må ha mulighet til redusert arbeidstid i perioder.

Styret i Harstad Tidende har innvilget administrerende direktør Mona Kristine Rosvolds ønske om å få jobbe deltid. Foto: Privat/dreamstime.com

Toppleder på deltid?Et sjeldent unntak

Direktør Mona Kristine Rosvold i Harstad Tidende skal jobbe 60 prosent sitt siste arbeidsår. – Et helt spesielt tilfelle, sier styrelederen.

Statens personaldirektør Gisle Norheim bekrefter at det ikke finnes statlige toppledere på deltid. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Finner løsninger ved sykdom

Toppledere på fulltid er regelen i det offentlige, men toppledernes overordnede ønsker å finne løsninger når det trengs.

Tre ganger så mange kvinner enn menn har blitt ansatt i heltidsstillinger

Antall deltidssysselsatte har stått praktisk talt i ro, mens antall heltidssysselsatte har økt med 24.000 personer. Av disse var det 18.000 kvinner og 6000 menn.

Helsefagarbeidere må ta flere parallelle stillinger for å kunne leve av jobben

En fersk studie viser at på tross av en sterk deltidskultur, klarer mannlige helsefagarbeidere å tilegne seg prosentvis flere heltidsstillinger enn kvinnelige.

De jobber mest turnus og har lavere sykefravær

Selv om de yngre aldersgruppene innen helse- og sosialtjenestene jobber mer turnus, hadde de lavere legemeldt sykefravær.

To av tre helsefagarbeidere jobber deltid

Manglende utsikter til en fast jobb med høy stillingsprosent, spesielt for de yngre, kan være noe av årsaken til at rekrutteringen til faget ikke har nådd regjeringens mål.

Flere mødre jobber heltid

Likevel har andelen kvinner i arbeid gått nedover de siste ti årene.

Ansatte setter selv kjepper i hjulene for heltidskultur

De fleste forsøk på å utvikle heltidskultur i Norge mislykkes. Arbeidsgiver undervurderer styrken i deltidskulturen og jobber ikke for en endring.

FagforbundetLiten satsing på lederutdanning i helsesektoren

Siv Karin Kjøllmoen, rådgiver i Fagforbundet hevder at en «sterk og tydelig ledelse» har blitt underkommunisert i helse- og omsorgssektoren av kommuner og regjeringen.

Kvinnelige deltidsarbeidere i helsesektoren er pensjonstapere

I den nye offentlige tjenestepensjonsordningen teller all inntekt og alle år i arbeid med i pensjonsgrunnlaget. Deltidsarbeid vil dermed gi lavere pensjon.

HeltidsbarometerTelemark er helsevesenets heltidssinke

Det er store geografiske forskjeller hvor det lyses ut flest og færrest heltidsstillinger. Telemark gjør det skjeldnest.

Ny målemetode gir høyere deltidstall

TillitsvalgteMå overtale medlemmene sine til å tenke positivt om heltid

For 30 år siden ødelagte de stillinger for å kunne gå hver tredje helg. Nå kjemper de med nebb og klør for å reparere skaden som har skapt den giftige deltidskulturen.

Ordføreren i FredrikstadTror heltidskultur vil få ned sykefraværet

– Reduserte stillinger og lav formell kompetanse genererer mer sykefravær, sier Jon-Ivar Nygård (Ap).

Avliver myten om at sykepleiere har «feil holdning» til heltidsarbeid

Tillitsvalgt i hjemmesykepleien, Elisabeth Imrik, mener man ikke kan sammenligne turnusarbeidet deres med andre yrkesgrupper som ikke jobber med mennesker.

Slik skal Fredrikstad friskmelde en destruktiv deltidskultur

I Fredrikstad kommune snakker de seg til mer heltid i helsesektoren.

Hauglie varsler lovendring om deltid

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) varsler lovendringer som vil prioritere utvidet stilling til deltidsansatte framfor nyansettelser.

Storkommuner vil ha bukt med deltidskrisen

Helsefagarbeidere havner i deltidsklemme

Ny svensk rapportDet er arbeidsgiveren som er vinneren når medarbeidere går ned i arbeidstid

Én av tre kvinner jobber deltid – de fleste har ikke barn– Uforståelig

Spekter-direktør Anne-Kari Bratten mener det er uforståelig at kvinner uten barn eller med voksne barn, jobber mer deltid enn småbarnsmødre.

Ønsker 50 prosent stillingMå vi tilby deltidsstilling?

DP-juristene svarer.

Vil gi deltidstilsette fortrinnsrett

Regjeringa foreslår å presisere i lova at deltidstilsette kan ha fortrinnsrett til ein del av ei utlyst stilling og at Tvisteløsningsnemnda sine avgjerder skal ha rettskraft.

Midlertidigheten øker, men fra et rekordlavt nivå

Jobber deltid på grunn av helsa

Helsa er den viktigste grunnen til at kvinner jobber deltid, viser YS´ ferske arbeidslivsundersøkelse.

Juristene svarer: Deltidsansatte og krav på stillingsprosent

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Den «klassiske» sommervikaren forsvinner

– Vi opplever at det er en trend at ungdommer som er deltidsvikarer gjennom hele året brukes i større grad som forbindelse med ferieavvikling, sier Pål Henriksen Spjelkavik, ungdomsrådgiver i LO til Dagens Perspektiv.

Finnes det noe verre enn uutnyttet tid?

Vi forguder vår egne hellige tid og søker å nyttemaksimere en hver dag. Hva haster vi mot? Og har vi tid til å finne det ut?

Flere jobber deltid i EU

Antall deltidsstillinger øker mer enn heltidsstillinger.

1 av 4 unge tyske arbeidstakere jobber deltid

Snittlønnen for unge arbeidstakere i Tyskland er på 18000 kroner i måneden, viser en ny undersøkelse.

Norge er deltidsverstinger

28 prosent av den norske arbeidsstyrken jobber deltid. Et langt høyere tall enn snittet i Europa, ifølge ny tilstandsrapport.

– Kvinner velger deltid frivillig

Kvinner vet hva de gjør når de velger deltid, mener arbeidslivsforsker.

kvinne_speil_as.jpg

Deltidsarbeid: – Norge bryter en menneskerett

… ved å ikke få bukt med strukturene som hindrer heltid blant kvinner, mener jurist Helga Aune.

gerd_kristianse.jpg

– Gjemmer seg bak morsrollen

For å få bukt med deltidsproblematikken må kvinner slutte å skyve morsrollen foran seg, mener LO-leder Gerd Kristiansen.

sykehuskorridor.jpg

Helsearbeidere fornøyd med deltid

Fire av fem helsearbeidere som jobber deltid, er fornøyd med arbeidstiden sin.

sykehuskorridor.jpg

– Feil medisin

Økonomiprofessor Steinar Holden mener lovfesting av heltid for å hindre ufrivillig deltid er feil medisin og bare vil føre til økt behov for deltidsansatte som kan jobbe mye i helgene.

karin_andersen_.jpg

SV vil skjerpe Aps heltidsplan

Arbeiderpartiets plan for å få bukt med ufrivillig deltid er ingen fasit, sier SVs Karin Andersen og Inga Marte Thorkildsen. De vil presse på for endringer.

lo.jpg

LO feirer seier på heltid

LO-toppene Jan Davidsen og Gerd Kristiansen mener den årelange kampen for deltidsansattes rett til heltidsarbeid er kronet med seier.

rigmor_aasrud_f.jpg

Vil styrke deltidsansattes rett til full jobb

Et internt Ap-utvalg foreslår å styrke deltidsansattes rettigheter til å kreve fulltidsstillinger som blir lyst ut. De vil sette en rekke krav til arbeidsgiveres bruk av deltid.

sykehuskorridor.jpg

Kamp om heltid

LOs nestleder Gerd Kristiansen vil at Arbeiderpartiet skal lovfeste retten til heltid i arbeidslivet – noe kvinnepolitisk leder i partiet, Anniken Huitfeldt, ikke synes særlig om.

lisbeth_normann.jpg

Glad for helseministerens kamp mot deltid

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) beordrer norske sykehus til å kutte andelen deltidsstillinger med 20 prosent i løpet av året.

sissel_sare.jpg

– Kvinner som vil ha karriere må velge

– Det er ikke fødselspermisjonen, men de valgene kvinner gjør i årene etter at de har fått barn, som er avgjørende for om hun vil få en lederkarriere eller ikke, sier Sissel Sare.

kvinne_skriver_.jpg

Brudd på likestillingsloven?

Jeg jobber deltid og har en timelønn som er vesentlig mindre enn kolleger som er i samme stilling, men som jobber fulltid. Er det noe jeg må akseptere?

sykehus__vadim_.jpg

Enda mer deltidstvang

Oslo universitetssykehus vil erstatte heltidsansatte sykepleiepersonell med deltidsansatte. De ansatte opplever forslaget som kvinnefiendtlig.

puslespill_lede.jpg

Nordmenn jobber mest deltid i Norden

Tre av ti nordmenn jobber deltid. Norge har dermed den største andelen deltidsansatte i Norden, ifølge ny statistikk.

138435906_dame_.jpg

Kvinner jobber mest deltid

Tre ganger så mange kvinner som menn jobber deltid, viser en ny rapport. Mange av dem ønsker fulltidsjobb.

styrearbeid.jpg

Færre kvinner jobber deltid

Antall norske kvinner som jobber deltid sank med 12.000 fra andre kvartal i fjor til samme periode i år. Samtidig fikk 7.000 flere fulltidsjobb.

Annonse
Annonse
Annonse