Annonse

Deltid

Juristene svarer

Kan jeg som deltidsansatt kreve overtidsbetaling?

Juristene svarer.

Nå må bedriftene kartlegge lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Til neste år må de fleste virksomheter rapportere om lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, samt bruken av ufrivillig deltid.

Støre-regjeringen varsler tiltak mot midlertidige ansettelser og unødvendig deltid

Arbeidsgivere vil måtte dokumentere behovet for en deltidsstilling framfor heltid, og muligheten til å ansette midlertidig blir strammet inn.

Halvparten av Fagforbundets deltidsansatte ønsker seg større eller full stilling

Leder

LederNødvendig med midlertidige og deltid

Om ikke LO og de rødgrønne liker vikarbyråer og delte stillinger, må de forholde seg til arbeidslivet slik det faktisk fungerer. Det gjør tidligere LO-leder Gerd Kristiansen når hun engasjerer seg i bemanningsbransjen for å hjelpe de svake arbeidssøkerne.

Leder

LederNødvendig med midlertidige og deltid

Om ikke LO og de rødgrønne liker vikarbyråer og delte stillinger, må de forholde seg til arbeidslivet slik det faktisk fungerer. Det gjør tidligere LO-leder Gerd Kristiansen når hun engasjerer seg i bemanningsbransjen for å hjelpe de svake arbeidssøkerne.

Juristene svarer

Hvor mye ferie har jeg krav på når jeg jobber deltid?

Juristene svarer.

Leder

LederLøsarbeidere som supplement

Når de rødgrønne støttet av fagbevegelsen kjører på med flere faste hele stillinger, møter de en virkelighet som krever både deltid, midlertidige og løsarbeidere som supplement.

Leder

LederLøsarbeidere som supplement

Når de rødgrønne støttet av fagbevegelsen kjører på med flere faste hele stillinger, møter de en virkelighet som krever både deltid, midlertidige og løsarbeidere som supplement.

Helseyrkene– Har ikke fått økt status under pandemien

Applaus alene har ikke ført til høyere status for helseyrkene, mener frontlinje-arbeiderne under pandemien. Skal man møte behovet om 40.000 flere helsepersonell om 14 år, er det status og økt lønn som må til.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn økte under pandemien

Det største lønnsgapet finner man blant varehandelssjefer. De mannlige sjefene hadde 20 prosent høyere månedslønn sammenlignet med de kvinnelige sjefene.

Arbeidsledighet 5 prosentFlere kvinner og færre menn jobber heltid

Selv om det har vært en nedgang i sysselsettingen blant både menn og kvinner, har det vært en økning blant kvinner som jobber heltid.

Saksøker sykepleiereFire sykepleiere vil ha full stilling

Sykehuset Østfold vil ikke rette seg etter fortrinnsretten. – Det er svært uvanlig at en arbeidsgiver saksøker egne ansatte på denne måten, sier jurist i forskningsstiftelsen Fafo, Kristin Alsos.

I disse yrkene er lønnsforskjellen mellom kvinner og menn størst

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker, men fremdeles jobber kvinner langt mer deltid enn menn.

Spekter: – Vi bør lære av Finland

90 prosent av finske helsefagarbeidere jobber turnus i heltid. I Norge er det 20 prosent.

Kan sjefsrollen deles?

I Sverige har flere virksomheter valgt å dele stillingen som toppsjef på flere personer. Det kan gi raskere beslutninger og mer tilgjengelige sjefer, ifølge svensk forsker.

LederStrevet med å lovregulere mer

Fagforbundet kan like godt gå rett på lovendring framfor å anke Aleris-dommen. For politikerne blir det like vanskelig som å stramme inn utbyttet fra private barnehager.

LederStrevet med å lovregulere mer

Fagforbundet kan like godt gå rett på lovendring framfor å anke Aleris-dommen. For politikerne blir det like vanskelig som å stramme inn utbyttet fra private barnehager.

Toppleder på deltid?– Ville gitt flere kvinnelige toppledere

Hadde flere virksomheter vært fleksible og gitt ledere mulighet for redusert arbeidstid i perioder, ville vi hatt flere kvinnelige toppledere, mener forsker Mari Teigen.

Toppleder på deltid?– Her må det tenkes nytt!

Organisasjonen Lederne tar til orde for at også toppledere må ha mulighet til redusert arbeidstid i perioder.

Styret i Harstad Tidende har innvilget administrerende direktør Mona Kristine Rosvolds ønske om å få jobbe deltid. Foto: Privat/dreamstime.com

Toppleder på deltid?Et sjeldent unntak

Direktør Mona Kristine Rosvold i Harstad Tidende skal jobbe 60 prosent sitt siste arbeidsår. – Et helt spesielt tilfelle, sier styrelederen.

Statens personaldirektør Gisle Norheim bekrefter at det ikke finnes statlige toppledere på deltid. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Finner løsninger ved sykdom

Toppledere på fulltid er regelen i det offentlige, men toppledernes overordnede ønsker å finne løsninger når det trengs.

Tre ganger så mange kvinner enn menn har blitt ansatt i heltidsstillinger

Antall deltidssysselsatte har stått praktisk talt i ro, mens antall heltidssysselsatte har økt med 24.000 personer. Av disse var det 18.000 kvinner og 6000 menn.

Helsefagarbeidere må ta flere parallelle stillinger for å kunne leve av jobben

En fersk studie viser at på tross av en sterk deltidskultur, klarer mannlige helsefagarbeidere å tilegne seg prosentvis flere heltidsstillinger enn kvinnelige.

De jobber mest turnus og har lavere sykefravær

Selv om de yngre aldersgruppene innen helse- og sosialtjenestene jobber mer turnus, hadde de lavere legemeldt sykefravær.

To av tre helsefagarbeidere jobber deltid

Manglende utsikter til en fast jobb med høy stillingsprosent, spesielt for de yngre, kan være noe av årsaken til at rekrutteringen til faget ikke har nådd regjeringens mål.

Flere mødre jobber heltid

Likevel har andelen kvinner i arbeid gått nedover de siste ti årene.

Ansatte setter selv kjepper i hjulene for heltidskultur

De fleste forsøk på å utvikle heltidskultur i Norge mislykkes. Arbeidsgiver undervurderer styrken i deltidskulturen og jobber ikke for en endring.

FagforbundetLiten satsing på lederutdanning i helsesektoren

Siv Karin Kjøllmoen, rådgiver i Fagforbundet hevder at en «sterk og tydelig ledelse» har blitt underkommunisert i helse- og omsorgssektoren av kommuner og regjeringen.

Kvinnelige deltidsarbeidere i helsesektoren er pensjonstapere

I den nye offentlige tjenestepensjonsordningen teller all inntekt og alle år i arbeid med i pensjonsgrunnlaget. Deltidsarbeid vil dermed gi lavere pensjon.

HeltidsbarometerTelemark er helsevesenets heltidssinke

Det er store geografiske forskjeller hvor det lyses ut flest og færrest heltidsstillinger. Telemark gjør det skjeldnest.

Ny målemetode gir høyere deltidstall

TillitsvalgteMå overtale medlemmene sine til å tenke positivt om heltid

For 30 år siden ødelagte de stillinger for å kunne gå hver tredje helg. Nå kjemper de med nebb og klør for å reparere skaden som har skapt den giftige deltidskulturen.

Ordføreren i FredrikstadTror heltidskultur vil få ned sykefraværet

– Reduserte stillinger og lav formell kompetanse genererer mer sykefravær, sier Jon-Ivar Nygård (Ap).

Avliver myten om at sykepleiere har «feil holdning» til heltidsarbeid

Tillitsvalgt i hjemmesykepleien, Elisabeth Imrik, mener man ikke kan sammenligne turnusarbeidet deres med andre yrkesgrupper som ikke jobber med mennesker.

Slik skal Fredrikstad friskmelde en destruktiv deltidskultur

I Fredrikstad kommune snakker de seg til mer heltid i helsesektoren.

Storkommuner vil ha bukt med deltidskrisen

Helsefagarbeidere havner i deltidsklemme

Ny svensk rapportDet er arbeidsgiveren som er vinneren når medarbeidere går ned i arbeidstid

Én av tre kvinner jobber deltid – de fleste har ikke barn– Uforståelig

Spekter-direktør Anne-Kari Bratten mener det er uforståelig at kvinner uten barn eller med voksne barn, jobber mer deltid enn småbarnsmødre.

Ønsker 50 prosent stillingMå vi tilby deltidsstilling?

DP-juristene svarer.

Vil gi deltidstilsette fortrinnsrett

Regjeringa foreslår å presisere i lova at deltidstilsette kan ha fortrinnsrett til ein del av ei utlyst stilling og at Tvisteløsningsnemnda sine avgjerder skal ha rettskraft.

Midlertidigheten øker, men fra et rekordlavt nivå

Jobber deltid på grunn av helsa

Helsa er den viktigste grunnen til at kvinner jobber deltid, viser YS´ ferske arbeidslivsundersøkelse.

Juristene svarer: Deltidsansatte og krav på stillingsprosent

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Den «klassiske» sommervikaren forsvinner

– Vi opplever at det er en trend at ungdommer som er deltidsvikarer gjennom hele året brukes i større grad som forbindelse med ferieavvikling, sier Pål Henriksen Spjelkavik, ungdomsrådgiver i LO til Dagens Perspektiv.

Finnes det noe verre enn uutnyttet tid?

Vi forguder vår egne hellige tid og søker å nyttemaksimere en hver dag. Hva haster vi mot? Og har vi tid til å finne det ut?

Flere jobber deltid i EU

Antall deltidsstillinger øker mer enn heltidsstillinger.

1 av 4 unge tyske arbeidstakere jobber deltid

Snittlønnen for unge arbeidstakere i Tyskland er på 18000 kroner i måneden, viser en ny undersøkelse.

Annonse
Annonse
Annonse