Annonse

Domstolen

Norge får et nytt domstolssystem

Regjeringen la fredag fram et forslag til ny domstolsstruktur for å styrke rettssikkerheten og gi et bedre tilbud i hele landet.

Synspunkt

Rettssikkerheten med eller uten domstolsreform

Domstolsreformen er i spill. Nok en gang strides regjering og opposisjon om hvor mange tingretter vårt land bør ha, skriver Øystein Blymke.

Synspunkt

Rettssikkerheten med eller uten domstolsreform

Domstolsreformen er i spill. Nok en gang strides regjering og opposisjon om hvor mange tingretter vårt land bør ha, skriver Øystein Blymke.

Leder

LederAdvokater truer rettssikkerheten

To uføretrygdede brødre fikk presentert saksomkostninger med en timepris på 5500 kr uten moms. Advokatforeningen og politikerne bør rydde opp. Sett tak på 2000 kroner for saker som skal til retten.

Leder

LederAdvokater truer rettssikkerheten

To uføretrygdede brødre fikk presentert saksomkostninger med en timepris på 5500 kr uten moms. Advokatforeningen og politikerne bør rydde opp. Sett tak på 2000 kroner for saker som skal til retten.

Regjeringens plan for effektivisering av domstolene slaktes i nok en rapport

Nordmenn i ferd med å miste troen på demokratiet

Norge er demokratiets høyborg. Men folket har begynt å vakle i troen. – Politisk retorikk i Norge den siste tiden viser klart udemokratiske trekk, sier professor Lise Rakner ved UiB.

Utviklingen i Norges største ankedomstol skaper bekymring

Flere slår alarm om lang saksbehandlingstid i Borgarting lagmannsrett, i noen tilfeller opptil to år. Det fører til at fristene i økende grad overskrides.

Omveltninger i domstolene på trappene

Etter måneder med varskorop om ressursmangel som går på rettssikkerheten løs, har regjeringen satt ned et offentlig utvalg som skal utrede domstolenes organisering.

Roboter i rettssalen

Snart kan roboter avgjøre dommen i straffesaker, skal vi tro forskerne. Ikke bra for rettssikkerheten, mener Advokatforeningen.

EU advarer Polen mot å sparke dommere

EU-kommisjonen holder fingeren på «atomknappen» og kan slå til umiddelbart hvis polske myndigheter tvinger høyesterettsdommere til å gå av.

Polens president legger ned veto mot omstridt rettsreform

Polens president sier han vil legge ned veto mot to lover som kritikerne mener truer uavhengigheten til landets rettsvesen.

Børge Brende– Polen bryter med grunnleggende rettsstatsprinsipper

Utenriksminister Børge Brende (H) reagerer på at polske folkevalgte vedtar en lov som i praksis overlater kontrollen over høyesterett til politikere.

Den enes brød, den andres dødRettssystemet kan få kjempetrøbbel om politireformen blir en suksess

Domstolene sto ute i kulden da den omfattende Nærpolitireformen ble utformet. Nå frykter de at flere oppklarte saker resulterer i et så stort press på dommere at det går ut over kvaliteten i den tredje statsmakt.

Alle skal medRegjeringen sier nei til fritak fra ostehøvelen

Domstolene er bunnskrapt, sykehusene likeså. Vakante stillinger forblir tomme. Men regjeringen avviser alle ønsker og krav om fritak fra ostehøvelkutt i jakten på effektivisering.

Magne LerøSvada-reformen

Regjeringens byråkratiserings- og effektiviseringsreform er en papirtiger. Det blir ikke mindre byråkrati og økt effektivitet av reduserte bevilgninger. Det blir som regel dårligere tjenester av det. Bare spør Domstolene, skriver redaktør Magne Lerø.

Magne LerøSvada-reformen

Regjeringens byråkratiserings- og effektiviseringsreform er en papirtiger. Det blir ikke mindre byråkrati og økt effektivitet av reduserte bevilgninger. Det blir som regel dårligere tjenester av det. Bare spør Domstolene, skriver redaktør Magne Lerø.

Hadia Tajik– Regjeringens krav går på innholdet og kvaliteten løs

Lederen for justiskomiteen på Stortinget mener regjeringens forsøk på å reformere domstolene er feilslått. – De forsøker å effektivisere noe som allerede er effektivt.

DomstoleneStraffesakene hoper seg opp

Den såkalte «beholdningen» av saker ved utgangen av året øker ved norske domstoler. Særlig gjelder dette for straffesaker. Andelen straffesaker i «beholdning» i lagrettene økte med 17 prosent i fjor.

Innsparinger skader rettssikkerheten Domstolene vil ha fritak fra avbyråkratisering

Domstolene mener Stortingets innsparinger fører til lange køer som legger press på dommere og svekker kvaliteten i rettssystemet.

EU: Polen blir det nye Ungarn.

Angrepene på den 4. og 3. statsmaktfortsetter i Polen. Parlamentet også truet.

EU: Polen blir det nye Ungarn.

Angrepene på den 4. og 3. statsmaktfortsetter i Polen. Parlamentet også truet.

LEDEROpposisjonen som byråkratidriver

Et forbud mot å sone i utlandet og en lov om at kun domstolene skal kunne frata noen statsborgerskapet øker statens kostander i en tid hvor politikerne burde være opptatt av å redusere byråkratiet for å få flere ressurser til helse, omsorg og utdanning, skriver redaktør Magne Lerø.

LEDEROpposisjonen som byråkratidriver

Et forbud mot å sone i utlandet og en lov om at kun domstolene skal kunne frata noen statsborgerskapet øker statens kostander i en tid hvor politikerne burde være opptatt av å redusere byråkratiet for å få flere ressurser til helse, omsorg og utdanning, skriver redaktør Magne Lerø.

Retten godkjente ikke oppsigelse per epost

EU-dom kan sette en effektiv stopper for fengsling av ulovlige innvandrere i Norge

Denne uken slo EU-domstolen fast at ulovlig innvandring i Schengen ikke kan straffes med fengsling. Nå utreder Justisdepartementet om dommen overstyrer norsk lov.

Ledigheten i oljebransjen skaper kriser i domstolene

Tredobling i antallet arbeidsrettssaker i Stavanger på ett år.

Breiviks seier

Når staten dømmes for å gi Anders Behring Breivik en umenneskelig behandling i strid med menneskerettigheten, er det en seier for rettsstaten og en dom over dagens sikkerhets- og feilfrihetsregime som preger det offentlige, skriver redaktør Magne Lerø.

Den tidligere bosnisk-serbiske nasjonalistlederen Radovan Karadzic er tiltalt for krigsforbrytelser og folkemord av FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia i Haag.

Tiltalt for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og andre krigsforbrytelser - Radovan Karadzic får endelig sin dom

Polens regjering gir blaffen i konstitusjonsdomstolen

Utenriksministeren kaller dommeren en iransk Ayatollah.

Domstolene sliter oftere med å holde tidsfristene

Selv om antall anmeldte lovbrudd har gått ned de siste årene, øker arbeidsmengden for domstolene, og tidsfristene brytes oftere.

Vil avskaffe papir og tidstyver i rettsvesenet

Opptil 20 prosent av tiden i norske rettssaler går med til å bla i papirer og finne riktige opplysninger. Det koster penger og utgjør en fare for rettssikkerheten.

Blir det lydopptak i norske rettssaler? Illustrasjonsfoto.

Vil ha lydopptak i norske rettssaler

Domstolsadministrasjonen arbeider for at vitnemålene i norske rettssaler blir dokumentert gjennom lyd- og bildeopptak.

Annonse
Annonse
Annonse