Annonse

fou

Lønningene trakk opp veksten i forsknings- og utviklingsarbeid

Næringslivet utførte forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 35,4 milliarder kroner i 2019, 8 prosent mer enn i 2018.

Google forsker for 4 ganger mer enn hele Norge samlet

Forskningsrådets påtroppende leder vil ha vekst for forskning og innovasjon i statsbudsjettet.

Ny retning for forskningenRevolusjon i USA og Storbritannia. Stø kurs i Norge.

USA og Storbritannia drømmer om å revolusjonere forskningsfinansieringen. I Norge holdes stø kurs, mens forskerne vil styre selv.

Næringsministeren vil ha mer ut av EU-forskningen

Næringsministeren krever å få mer tilbake av midler brukt til forskning og innovasjon. I statsbudsjettet til høsten får vi vite mer om hva regjeringen vil med virkemiddelapparatet.

Gjennomgang tar tidSignaler om sterkere grønn profil på virkemiddelapparatet

Systemet som forvalter 20 milliarder i virkemidler til FOU skal utformes på nytt.

Nytt FoU-prosjekt skal finne svarEr det plass for seniorene i arbeidslivet?

OsloMet skal på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk nå finne svaret på hva slags plass aldergruppen 55+ har i norsk arbeidsliv.

Kina er på god vei til å bli teknologisk selvforsynt innen 2025

USA har tidligere hatt et ubestridt teknologisk forsprang, men nå er Kina i ferd med å ta igjen supermakten.

Forskningsministeren– De beste norske studentene er for langt bak de beste utenlandske

Ny doktorgrad-rekord fryder regjeringen. Men det er utlendinger som leder an i forskning på nøkkelkompetanse – og halvparten forsvinner fort ut av landet.

870 millioner kroner til forskertalenter

Forskningsrådet gir støtte til 107 grunnleggende og banebrytende prosjekter rundt om i landet.

Små foretak bidro mest til næringslivets FoU-vekst

Næringslivet utførte forskning og utvikling (FoU) for om lag 32,6 milliarder kroner i 2017. Dette er en vekst på 8,9 prosent fra året før.

Farget forskningHøyre- og Frp-velgere mest skeptiske til forskeres nøytralitet

Helseforskning har vokst mest siste 20 år

Det er forskning innen medisin og helsefag som har hatt den sterkeste veksten mellom 1995 og 2015. Det viser Indikatorrapporten 2017.

FoU i næringslivet vokser videre

Men i et noe lavere tempo.

Mindre til forskning

Så ble det stopp for regjeringens satsing på kunnskap.

InnovasjonAdvarer norske bedrifter mot å «pisse i buksa for å holde seg varm»

Da oljekrisen sto på som verst økte norske foretak sine innovasjonsinvesteringer med milliarder. Innovasjon Norge er glad for utviklingen, men advarer mot å tenke for kortsiktig.

Handlingsplaner har forsvinnende liten effektFlere midlertidige forskere og undervisere

Handlingsplaner til tross – midlertidigheten blant forskere og undervisere ved norske universiteter og høyskoler gikk opp i fjor.

Statsansatte forskere får lønnsbank– Alvorlig for rekrutteringen til norsk forskning

Lønnsgapet mellom forskere i offentlig og privat sektor doblet seg på ti år, viser en ny rapport.

Rekord60 milliardar kroner til forsking og utviklingsarbeid

Aldri før har Noreg brukt så mykje ressursar på forsking som no.

Ny Skattefunn-rekord

I 2016 var det totalt 6900 aktive forskning- og utviklingsprosjekter i Skattefunn-ordningen. Det er ny rekord, og en økning på 1100 fra året før.

Taktskifte for forskning og utvikling

Men fortsatt bak de nordiske landene. Det går frem av en SSB-analyse av FoU-aktiviteten siden 1970.

ForskningNær en milliard til unge forskertalenter i 2016

Forskningsrådet gir i disse dager 943 millioner kroner til det Fri prosjektstøtte (FRIPRO) til unge, talentfulle forskere. Prosjektene skal starte opp i 2017.

Næringslivet forsker og utvikler som aldri før

Og stadig flere leier inn eksterne FoU-eksperter for jobben

1,9 milliarder ekstra til forskning og utdanning: – Kraftfull satsing

Regjeringen satser tyngre, men på færre områder i «forskningsbudsjettet» - og høster skryt fra arbeidslivet.

Volvo ansetter rekordmange IT-ingeniører

Svensk storsatsning på elektrifisering, digitalisering og selvkjørende biler.

«Mer forskning og utvikling, men innovasjonen uteblir i næringslivet»

Veksten i næringslivets FoU-aktivitet i Norge er sterk i internasjonal sammenheng. Likevel ligger vi bak både Sverige og Finland.

SSB: Offentlig støtte til innovasjon og FoU virker

Offentlig støtte til næringsrettet innovasjon, forskning og utvikling virker, konkluderer SSB. Men det er vanskelig å komme inn under Forskningsrådets støtteordninger og gründerstøtten fra Innovasjon Norge har ikke vært noen suksess.

Nå skal undervisning i akademia løftes og gis høyere lønn

Tysk industri bruker rekordmye på forskning og utvikling

Den tyske industrien går så det griner. De siste årene har tyske selskaper også brukt stadig mer på å utvikle nye løsninger. Men også i Tyskland blir det stadig større forskjeller mellom store og små bedrifter.

Annonse
Annonse
Annonse