Annonse

karantene

Arbeidsgivere får ikke sjekke om ansatte er testet

Med en negativ hurtigtest kan man nå gå på jobb selv om andre i husstanden har covid-19. Men arbeidsgivere kan normalt ikke kreve å få se hurtigtesten.

GuldvogKan bli slutt på karantene om to-tre uker

Det kan komme flere endringer i smittesporingsstrategien Tisk om omtrent 14 dager. Ifølge helsedirektøren kan det innebære slutt på bruk av karantene.

Har du blitt smittet i utlandet? To uker etter hjemreise forsvinner retten til sykepenger

Har ansatte som blir satt i karantene i ferien rett på utsatt ferie?

Ansatte som blir syke i ferien, kan etter bestemte vilkår ha rett til å ta ferien på nytt senere – såkalt utsatt ferie.

Regjeringen foreslår strengere karantenelover for politikere

Et høringsforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår endringer i loven som regulerer politikeres uttreden fra regjeringsapparatet.

Regjeringen slår tilbake mot karantenekritikk fra skoleansatte

Regjeringen forsvarer den nye karanteneordningen for ansatte i skoler og barnehager og hevder deler av kritikken mot ordningen er feilslått.

Eks-justisminister Mæland får seks måneders karantene og 700.000 kroner

Tidligere justisminister Monica Mæland må seks måneder i karantene før hun blir partner i advokatfirmaet Schjødt.

Disse koronareglene gjelder ut septemberSlutt på sykefravær ved karantene

Hvis de spesielle sykefraværsreglene som er innført under koronapandemien ikke blir forlenget, er vi tilbake til normale regler fra 1. oktober.

Helsedirektøren tror testing vil erstatte karantene utover høsten

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror det vil bli mindre bruk av koronakarantene til høsten og vinteren. I stedet mener han testing vil bli brukt som alternativ.

RederiforbundetUnødvendig komplisert regelverk

Lettelsene i reglene for innreise, karantene og karantenehotell var overmodne, mener Rederiforbundet. De Sier reglene Fortsatt er unødvendig kompliserte.

Grønt koronapass gir ikke fritak fra innreisekarantene

Folk med grønt koronasertifikat må fortsatt i karantene etter innreise til Norge fra utlandet, opplyser Helsedepartementet.

Pandemi i fengsel– Har vært en vanskelig bemannings-situasjon under krisen

Mer isolasjon, ustrakt bruk av fotlenke og kreative videoløsninger som erstatning av besøk har vært noen av konsekvensene. – Å lede kriminalomsorgen under pandemien har vært utfordrende, sier direktør Lise Sannerud.

Uken som gikk

Uken som gikkKaranteneliv

Veggen kom litt nærmere da vår lille kohort ble satt i karantene. Til og med bikkja virker lei av meg nå.

Jussprofessor kritisk til karantenehotell

Blir du sendt på karantenehotell, har du ingen mulighet til å klage på politiets vedtak. I strid med grunnleggende rettsprinsipper, fastslår jussprofessor.

Har du rett på ny ferie dersom du må i karantene i ferien?

For at en arbeidstaker skal kunne kreve ny ferie senere ved sykdom i ferien, er det tre vilkår som må være oppfylt.

Frykt for at useriøse aktører vil bryte regler om innreisekarantene

Nye, strenge karanteneregler for utenlandske arbeidstakere har trådt i kraft. Men det er høyst uklart hvordan brudd skal bli oppdaget.

Arbeidsgivere må ut med 1.500 kroner døgnet for karantenehotell

Egenandelen til personer som må i karantene på karantenehotell, blir 500 kroner for privatpersoner og 1.500 kroner for arbeidsgivere.

Karantenen førte til flere og kortere møter

Ny forskning dokumenterer betydelige tidsbesparelser, og effekten var sterkest i Oslo.

Arbeidere fra EU/EØS kan jobbe i karantenetiden

Ny smittevernveileder.

Jussekspert«Søringkarantene» er trolig ikke ulovlig

Bodø forlenger karantenen for personer som kommer sørfra. Antakelig er vedtaket fullt lovlig, mener jurist Anne Kjersti Befring.

ForskningKorona-karantene kan føre til psykologisk stress

Depresjon, stress, irritabilitet, søvnmangel og mer sinne kan være de psykologiske konsekvensene av å bli satt i koronakarantene viser flere studier.

Erikssons kurante etterlønn

Når Robert Eriksson oppretter rådgivningsfirma og får nye tre måneders etterlønn, utnytter han ikke systemet. Han gjør det politikerne har lagt opp til med karanteneordningen, skriver redaktør Magne Lerø

Annonse
Annonse
Annonse