Annonse

kompetansearbeid

UtvalgNorge mangler kvalifisert arbeidskraft

I mange bransjer og fylker i Norge er det et stort behov for kvalifisert arbeidskraft, viser ny rapport. Til tross for stort behov for videreutdannning, tok færre dette i 2019.

TillitsvalgteSpår kompetanse som fremtidig konfliktfelt

Fafo-rapport har sett på hvordan kompetanseutvikling brukes av partene i arbeidslivet.

Stordalen satser på global utveksling

– Jeg håper selv å være en av dem som får bytte arbeidsplass med en annen i verden for en periode, sier Lisa Farrar, leder i eBerry som digitaliserer Nordic Choice.

Solberg: – Kvinnelige toppsjefer er mangelvare i næringslivet

Statsminister Erna Solberg (H) reagerer på mangelen på kvinnelige ledere i børsnoterte selskaper og sier ansettelser i denne bransjen kan virke bestemt på forhånd.

Lederverktøy: Hvordan få flere kvinner til å bli ledere?

Bare 7 prosent av topplederne i norske bedrifter er kvinner. I ledergruppene er kvinneandelen kun 20 prosent.

Solveig Horne: – Hvor er mennene?

Det var fullt hus da rapporten «Fra ord til handling – Hvordan oppnå kjønnsbalanse i ledelse» ble presentert fredag. Men kjønnsbalanse var det ikke: Det var nesten ikke en mann å se.

NHOs tips for en høyere kvinneandel i ledergruppa

Kjønnsbalanse er opp til bedriftene selv, mener NHO-leder Kristin Skogen Lund

Hvordan oppnå kjønnsbalanse i ledelse

Ny rapport forklarer hvordan fem store skandinaviske bedrifter har oppnådd kjønnsbalanse i ledelsen.

– For dårlig kompetanse blant innvandrere

NHO stadfester at den nye rapporten fra Frisch-senteret om flyktninger og sysselsetting bekrefter tidligere rapporter om at innvandrere, særlig fra ikke-vestlige land, faller ut av arbeidsmarkedet for tidlig og i for stor grad.

Annonse
Annonse
Annonse