Annonse

Kompetansereform

KompetansereformenDrømmen om «kompetansefunn» gjenoppstår - digitalt

Regjeringen instrueres til å utrede ny skatteordning: «Kompetansefunn Digital».

Arbeiderpartiet om regjeringens kompetansereformEt luftslott

– Svarer ikke til behovene, sier Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning og forskning Nina Sandberg.

Kompetansereform med lave ambisjoner

– Kompetanseprogrammet som ble foreslått av Markussen-utvalget hadde et helt annet omfang og ambisjon enn det som presenteres i stortingsmeldingen, sier Kari Sollien i Akademikerne.

Regjeringen ønsker innspill til nytt bransjeprogram

Bransjeprogrammene skal sikre læring hele livet. Men Akademikerne er skuffet over midlene til kompetansereform for 2020.

Synspunkt

Universitetene må tilby mer læring – hele livet

Arbeidslivet er i rask endring og vi trenger hyppig påfyll av kompetanse. Singapore har tatt konsekvensen av dette. Der immatrikuleres man for 20 år av gangen.

Kompetansereformen er i full gang

Målet med regjeringens kompetansereform er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Vi er godt i gang, men partene i arbeidslivet må også ta ansvar.

Kompetanse-kuppet

Høyre "kupper" regjeringens utvalg med tiltak til kompetansereform to uker før utvalgsrapport legges frem. God diagnose, sier ekspertisen, men ikke forvent stor effekt.

TillitsvalgteSpår kompetanse som fremtidig konfliktfelt

Fafo-rapport har sett på hvordan kompetanseutvikling brukes av partene i arbeidslivet.

Synspunkt

Nok kompetanseprat, vi trenger handling!

Handels- og tjenestenæringen står midt oppe i en voldsom omstilling. Bare varehandelen vil miste 25 arbeidsplasser hver uke.

Slik vil rektorene løse fremtidens kompetansebehov

Høyres landsmøteSolberg: Utdanning og arbeidsliv må kobles tettere sammen

Utdanning sto sentralt da Erna Solberg holdt sin landsmøtetale fredag ettermiddag. Også kommentatorkorpset fikk sitt pass påskrevet.

I Asia ser man på livslang læring som et konkurransefortrinn

I Singapore får fastgrodde ledere og akademikere støtte til bransjebytte.

«Kompetanse» gjentatt 115 ganger i regjeringsplattformen

– Kompetanse er et av regjeringens viktigste prosjekt, sier Marianne Synnes (H). Hun mener etter- og videreutdanning må bli en del av lærestedenes ordinære tilbud.

Ny undersøkelse: Arbeidsgivere prioriterer digitalisering over kompetanseheving

Åtte av ti norske arbeidstakere vil øke egne digitale ferdigheter, men arbeidsgiverne investerer mer i teknologi enn i opplæring av ansatte.

Slik vil kunstig intelligens bidra til kompetanseheving

Persontilpasset læring er en lovende teknologi for livslang læring, slår Teknologirådet fast i ny rapport.

KompetanseFUNN får tommelen ned i rapport

Samfunnsøkonomisk analyse har undersøkt 15 måter å støtte opp om etter- og videreutdanning i arbeidslivet.

Ambisjonsnivå avgjørende for kompetansereformen

Utvalg ser på konkrete muligheter for å øke UH-sektorens lyst til å tilby mer etter- og videreutdanning.

130 millioner til kompetansereform

Kunnskapsminister Sanner lanserer plattform for etter- og videreutdanning.

Etter- og videreutdanningNæringslivet forstår ikke hva akademia faktisk kan tilby

Fare for avsporing i kompetansepolitikken

Systemet for etter- og videreutdanning i Norge er uoversiktelig. Nå går reformarbeidet på for mange spor, frykter LO i skriv.

Ap vil opprette eget «kompetansefond»

Ap vil ha et eget «kompetansefond» for arbeidslivet. Staten skal betale mesteparten av gildet, men hvor dyrt dette blir, vites ikke.

Ap-utvalg adopterer LOs visjoner i ny arbeidslivsstrategi

Se alle forslagene her.

Ny evalueringAnbefaler endringer i Skattefunn

Livslang læringLærested tilbyr gratis videreutdanning til uteksaminerte - for resten av livet

BI og NHH trapper opp alumni-krig. Nå skal det satses på kursing og livslang læring. Mens BI ansetter ny alumnibygger i toppledelsen, tilbyr NHH gratis undervisning.

Kompetanse– Ingen bryr seg om gullklokka lenger

NITO-leder Trond Markussen er opptatt av hvordan folk som i dag er i midten av 50-årene skal henge med i 20 år til.

Etter og videreutdanning i arbeidslivetStort sprik mellom behov og realitet

Nesten 90 prosent av norske arbeidstakere mener etterutdanning er viktig. Men kun 32 prosent har noen plan for faglig påfyll. – Vi trenger bedre insentiver, mener Nito.

Synspunkt

Liv og lære i kompetansevirksomheter

Alle later til å være enige om at fremtidens arbeidsliv vil kreve høyere og mer oppdatert kompetanse. Da er det synd at stadig færre av oss tar etter- og videreutdanning, skriver Econa-leder Tom Bolstad.

Ingeniørene jubler for kompetanseløft i arbeidslivet

Kunnskapsministeren– Godt i gang med kompetansereform

Kompetansereformen nærmer segArbeidslivets skole

Foreslår endringer i FolketrygdenNår diagnosen er manglende kompetanse

Mange arbeidsledige havner i sykdomssporet, uten å i utgangspunktet ha en medisinsk diagnose. NHO tar til orde for endringer i Folketrygden.

Jobber i det skjulte med skattekutt for kompetansebygging

Mulig flertall for KompetanseFUNN-ordning på Stortinget - Skal trolig tas inn i regjeringsforhandlingene.

Annonse
Annonse
Annonse