Annonse

Legekonflikten

Legene fikk gjennomslag for rullerende vaktplaner

Én dag før konflikten mellom legene og Spekter skulle til ny behandling i Rikslønnsnemnda, kom partene til enighet gjennom forhandlinger.

Sykehustalen 2018Statsråden lover å ta for seg «tillitskrisen»

Legene vant i ArbeidsrettenMå bryte ny mark

Legen vant overraskende rettsaken om Rikslønnsnemndas kompetanse. Avgjørelsen sender den norske arbeidslivsmodellen inn i ukjent territorium.

Arbeidsretten overprøver Rikslønnsnemnda– En viktig dom for hele det organiserte arbeidslivet

Arbeidsretten har gitt legene fullt medhold i legekonflikten. Dermed kjennes Rikslønnsnemndas avgjørelse fra i vår ugyldig.

Legene krever oppvaskmøte med regjeringen

Legene mener det er behov for en snarlig gjennomgang av en rekke prinsipielle spørsmål knyttet til regjeringens involvering i en rettssak. De kan ikke forvente å bli prioritert, svarer departementet.

Ny tariff kan gjøre dommen i legekonflikten ubetydelig

Mens legene venter på arbeidsrettens avgjørelse i sykehuskonflikten, setter helseforetakene i gang nye prosjekter som kan gjøre kampen om dagens tariffavtaler ubetydelig.

Rettssaken om legenes arbeidstid starter i dag– Avgjørelsen kan få store konsekvenser for norsk arbeidsliv

I fjor høst ble tidenes lengste sykehusstreik avsluttet med tvang av regjeringen. Denne uken avgjøres spørsmålet om legenes medbestemmelse og arbeidstid i retten.

Spekter– Vi trenger ikke midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv

Spekter-direktør Anne-Kari Bratten går mot arbeidsgiver-strømmen. Hun mener faste ansatte er den beste garantisten for innovasjon, omstilling og langsiktighet.

LegekonfliktenEt tariffpolitisk narrespill

Legene har ikke tenkt å gi seg før det er klubbet fast i domstolen at de må forholde seg til en tariffavtale som etter deres oppfatning skaper mistillit og uforsvarlige arbeidsforhold. Men er de forberedt på å betale prisen for seier?

Legene har bestemt segGår til rettsak mot staten

Legene fikk ingenting ut av høstens rekordlange streik, og i Rikslønnsnemnda fikk motparten fullt medhold. Som en siste krampetrekning drar de nå staten for retten.

LEDERÅ svelge unna et nederlag

Legeforeningen tapte streiken og fikk Rikslønnsnemda imot seg. Bit i det sure eplet, stikk fingeren i jorda, innse at slaget om de kollektive ordningene er tapt og kom tilbake med struttende muskler til neste års tarifforhandlinger om arbeidstidsordninger, skriver redaktør Magne Lerø

LEDERÅ svelge unna et nederlag

Legeforeningen tapte streiken og fikk Rikslønnsnemda imot seg. Bit i det sure eplet, stikk fingeren i jorda, innse at slaget om de kollektive ordningene er tapt og kom tilbake med struttende muskler til neste års tarifforhandlinger om arbeidstidsordninger, skriver redaktør Magne Lerø

– Dette trodde vi ikke kom til å skje. Dette var vi ikke forberedt på

Helt frem til Rikslønnsnemndas avgjørelse forelå mandag, hadde legene klokkertro på at de ville få medhold i sykehuskonflikten.

Legene tapte i RikslønnsnemndaSykehuskonflikten går til Arbeidsretten

Rikslønnsnemnda har gitt arbeidsgiver fullt medhold i tvisten om legers arbeidstidsbestemmelser, og tariffavtalen mellom med Legeforeningen og Spekter videreføres uten endringer. Legene tar som varslet saken videre til rettsalen.

Spekter sparker hardt tilbake

Legeforeningen forsøker å tilegne seg tilnærmet all makt i sykehuskorridorene ved å innta rollen som David mot Goliat, mener Spekter. I tvungen lønnsnemnd sa de klart fra om at legenes ekstraytelser forsvinner om legene får gjennomslag for sine krav.

Vil dra Rikslønnsnemndas kompetanse for retten

I dag behandler Rikslønnsnemnda saken etter høstens rekordlange legestreik. Ekspertene levner legene forsvinnende små sjanser for gjennomslag. Men legene sier de uansett ikke vil gi opp. Ved tap vil de dra nemndas kompetanse for retten.

Helse Sør-Øst-sjef og lege Cathrine Marie LofthusSyr barna på kjøkkenbenken

Helse Sør-Øst har 78.000 medarbeidere, og ansvaret for spesialhelsetjenestene til tre millioner mennesker. På toppen sitter Cathrine Marie Lofthus, som siden sin inntreden har stått både i legestreik og store diskusjoner rundt Oslo-sykehusenes framtid.

Helseministeren: Jeg har ikke tatt stilling til forskjellige arbeidstidsplaner

«En større prinsipiell kamp er i gang i norsk arbeidsliv»

Kampretorikken runget og personangrepene var målrettet da Akademikerne og LO samlet sine meningsfeller til «politisk markering» på Eidsvolls plass onsdag kveld.

Maktkamp og tillitsbrudd i sykehusene: hva nå?

Rikslønnsnemnda får en haug med prinsipielle spørsmål i fanget etter sykehusstreiken. Det vipper neppe i legenes favør.

1.400 operasjoner avlyst på grunn av sykehusstreiken

Ifølge Statens helsetilsyn har sykehusstreiken ført til totalt 10.241 utsatte polikliniske konsultasjoner, 1.463 utsatte operasjoner og 496 fristbrudd.

Nederlag for legene: Arbeidsministeren avsluttet sykehusstreiken

Tidenes lengste sykehusstreik i Norge er over. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie brukte et knapt kvarter på å informere partene om at streiken ble stanset med tvungen lønnsnemnd tirsdag kveld.

Helomvending ved Nordlandssykehuset: kan ikke sikre forsvarlig behandling

Direktør ved Nordlandssykehuset beordret lege til å ta streikende kollegas vakt - så angret han. Sykehusstreiken kan dermed gå til tvungen lønnsnemnd i løpet av kort tid.

Akademikerne kjemper for å holde streiken gående - skjermer trolig Nordlandssykehuset

De streikende har ingen intensjoner om å trekke i bremsen, tross i udekkede vakter ved Nordlandssykehuset. Men de er svært lite lystne på tvungen lønnsnemnd, og legger strategien deretter.

Resultatløs streikevilje

Legene og lokomotivførerne bør innse at de ikke vil nå fram med sine krav og gjøre seg klare for å inngå kompromisser med arbeidsgiverne. De vil alt å tape om det ender med tvungen lønnsnemd, skriver redaktør Magne Lerø.

Fullstendig tillitsbrudd mellom leger og sykehusledelsen

I dag møttes Akademikerne Helse og Spekter til tvungen mekling i sykehusstreiken, siden den har pågått i 30 dager. Meklingen førte ingen vei, og streiken fortsetter nå i femte uke.

Presset i sykehusstreiken øker dagen før tvungen mekling

Tirsdag morgen varslet Akademikerne Helse om nok en opptrapping av sykehusstreiken - den åttende i rekken. Dagen før partene møtes til tvungen mekling virker en løsning svært fjern.

Ingen løsning i sikte for tidenes lengste sykehusstreik

Akademikerne gir seg ikke. Mandag trappet de opp streiken for syvende gang.

Samtalene om løsning har brutt sammen: Sykehusstreiken trappes opp igjen

Samtalene mellom partene i sykehusstreiken ble gjenopptatt i går, men brøt få timer senere. Nå trappes streiken opp nok en gang, og konflikten står helt fastlåst.

Sykehusstreiken: Nå snakker partene sammen

I dag trappes streiken blant akademikere på norske sykehus ytterligere opp. Samtidig bekrefter partene at de er tilbake ved forhandlingsbordet.

Nok en opptrapping av sykehusstreiken

Streiken går inn i sin tredje uke.

Legenes tillitsvalgte avviser involvering i pilotprosjekt om arbeidstid

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og legenes tillitsvalgte i Helse Sør-Øst er rykende uenige om hva det betyr å være «involvert» i et prosjekt. Nå hagler beskyldningene begge veier i sykehusstreiken.

Ytterligere opptrapping av sykehusstreiken denne uka

Sykehusstreiken: Det store «hvem vet best»-spillet

I 30 år har en mer eller mindre uforandret avtale om arbeidstid fungert for legene ved norske sykehus. Men etter Spekters framstøt i de siste årenes tarifforhandlinger frykter legene å bli offer for en arbeidspolitisk hestehandel. Dermed kan sykehusstreiken bli svært langvarig, og maktbalansen i sykehuskorridorene er i spill.

Annonse
Annonse
Annonse