Annonse

likestillingsombudet

Likestillingsombudet– Et element ved ­dommen som skuffer

Den såkalte «ryggepisoden» hvor en kunde tar en ung, kvinnelig ansatt på ryggen mens hun befinner seg i en sårbar posisjon er ikke alene nok til å bli vurdert som seksuell trakassering av Høyesterett.

Nå må bedrifter offentliggjøre lønnsforskjeller mellom kvinner og menn hvert andre år

– Vi vet at det finnes eksempler hvor menn og kvinner lønnes ulikt i advokat- og finansbransjen selv om de utfører samme arbeid, har lik kompetanse og ansiennitet, sier Hanne Bjurstrøm.

Likestillingsombudet– Ugreit om metoo-felte politikere gjør comeback allerede nå

Deler av norsk politikk ikke har tatt metoo skikkelig innover seg, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Statsråden om Likestillingsombudets kritikk av BPA-ordningen– Kan være rom for forbedringer

– Jeg har merket meg anbefalingene fra Likestillings- og diskriminerings ombudet og ser at de treffer det som er en pågående debatt om hva BPA-ordningen er og hva den bør være.

Likestillingsombudet med krass kritikk av kommune-NorgeBer regjeringen vurdere å la staten overta BPA-ordningen

Måten kommunene praktiserer BPA-ordningen for funksjonshemmede funker ikke, mener Likestillingsombudet.

NHO advarer mot å gi nemnd ansvar for trakasseringssaker

SV og likestillingsombudet mener den nye Diskrimineringsnemnda bør få myndighet til å behandle trakasseringssaker, men NHO frykter for rettssikkerheten.

Likestillingsombudet reagerer på regjeringens budsjettkutt

Likestillings- og diskrimineringsombudet får stadig flere henvendelser, likevel vil regjeringen kutte budsjettet deres med millioner.

lisbeth_normann.jpg

– Bør klage inn lønnsforskjeller

Forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund oppfordrer flere til å klage inn urettferdige lønnsforhold til Likestillingsombudet.

Annonse
Annonse
Annonse