Annonse

nito

Statsbudsjettet– For lite satsing på sikring av arbeidsplasser etter pandemien

Flere organisasjoner er skuffet over at regjeringen ikke leverer mer innenfor etter- og videreutdanning og kutter arbeidsmarkedstiltak som rammer langtidsledige.

10 ting å huske på i lønnssamtalen

Høsten er høytid for å skifte jobb. Et ønske om nye utfordringer, nytt arbeidsmiljø eller bedre lønn er ofte utløsende faktorer.

10 tips til hvilke frynsegoder du kan forhandle deg fram til på jobb

Ikke gjør denne feilen når du forhandler om lønn.

NITO frykter framtidig mangel på bioingeniører

Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon mener at regjeringen fortsatt mangler et langsiktig perspektiv på bemanning i helsetjenesten og etterlyser at dette adresseres i statsbudsjettet.

Overbooking på IT-utdanningene– Frykter svekket kvalitet og at flere dropper ut

Nær dobbelt så mange har fått plass på IT-studier som det er dimensjonert for. NITO Studentene varsler om at overbooking er et stort problem som må tas tak i.

Norske ingeniører etterlyser digital etikk

Norske teknologer og ingeniører etterlyser etiske retningslinjer for digitalisering og kunstig intelligens. Blir vi mer etisk bevisste, kan det bli et norsk konkurransefortrinn.

Fare for sykehusstreik neste uke

– Erfaring og kompetanse gir ikke utslag i bedre lønn, sier Brynhild Asperud, leder NITO Spekter.

4 av 10 ingeniører venter kraftig lønnsvekst

– Mange forventer over fire prosent i lønnsoppgjøret, sier leder for NITO-ingeniørene i privat sektor.

Nito– Altfor få ingeniører involveres i kommunenes klima- og miljøarbeid

63 prosent av kommuneingeniørene svarer at de i liten eller ingen grad involveres i arbeid med klima-, miljø og/eller energieffektiviserende tiltak i sin kommune.

Nedbemanning etter ansiennitet– Disse bedriftene har klart seg dårligst

Kompetanse– Ingen bryr seg om gullklokka lenger

NITO-leder Trond Markussen er opptatt av hvordan folk som i dag er i midten av 50-årene skal henge med i 20 år til.

Etter og videreutdanning i arbeidslivetStort sprik mellom behov og realitet

Nesten 90 prosent av norske arbeidstakere mener etterutdanning er viktig. Men kun 32 prosent har noen plan for faglig påfyll. – Vi trenger bedre insentiver, mener Nito.

Jobber i det skjulte med skattekutt for kompetansebygging

Mulig flertall for KompetanseFUNN-ordning på Stortinget - Skal trolig tas inn i regjeringsforhandlingene.

NitoVil at retten til videreutdanning skal kontraktfestes

Mange arbeidstagere får ikke den for- og etterutdanningen de trenger på grunn av lite tid og dårlig økonomi i virksomheten.

Tverrpolitisk ungdomskravSatsing på psykisk helse, flere studentboliger og økt studiestøtte

Alle ungdomspartiene og Norsk studentorganisasjon krever at studenter og høyere utdanning skal prioriteres den kommende stortingsperioden.

Fremtidsoptimisme for ingeniørene

IKT og bygg- og anleggsbransjen ser størst behov for ingeniører fremover.

– Nødvendig med kompetansepåfyll for å skifte bransje

Norges ingeniør og teknologorganisasjon (NITO) mener det er nødvendig med konkrete tiltak som bidrar til økt etter- og videreutdanning i gjennom hele yrkeskarrieren. Nito mener strategien mangler forpliktende tiltak.

– Den norske modellen bra for digitaliseringen

I møte med en stadig mer automatisert og digitalisert arbeidshverdag kan den norske modellen være et konkurransefortrinn, mener Sigrun Aasland i Agenda.

– Ledigheten fortsetter å stige

Det tror sentrale arbeidslivsorganisasjoner.

NITO er optimister tross høye ledighetstall

Nekter for fryktkultur ved sykehus

Store fagorganisasjoner ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) avviser Legeforeningens påstander om at det råder en fryktkultur ved sykehuset, skriver Dagens Næringsliv.

Annonse
Annonse
Annonse