Annonse

pendling

Stortinget visste ikke om skatteregler for pendlerboliger

Stortinget varsler nå en full gjennomgang av skatteforholdene rundt representantenes pendlerboliger.

Arbeidstakere vil ikke pendle mer enn én time til jobb

På landsbasis mener nær én av ti at jobbreisen burde ta mindre enn 15 minutter, og 47 prosent sier at mellom 15 og 30 minutter er akseptabelt.

Amerikansk studieSlutter i jobben hvis de ikke får fortsette på hjemmekontoret

I en fersk undersøkelse svarer 58 prosent av hjemmekontoristene at de «absolutt» vil begynne å se seg om etter en annen jobb dersom de ikke får fortsette med hjemmekontor etter pandemien.

HjemmekontorJobber 42 minutter mer hver uke

Hjemmekontor sparer oss reisetid. Mye av det sparte bruker vi på mer jobb. – Det er grenser for hvor lenge man kan kalle det en dugnad, sier Kari Sollien, leder av Akademikerne.

Tror de naturlige bo- og arbeidsregionene vil utvides

HR Norge sjef Even Bolstad tror koronapandemien kan få konsekvenser for hvor vi velger å bosette oss langt utover det vi ser i øyeblikket.

Nye måter å jobbe påKontorfellesskap i kulturlandskap

Odelsjenta Andrea Kvinnesland Hvattum vil sette en stopper for at kloke hoder tar toget ut av regionen hver eneste dag. Nå er hun i gang med å forvandle den røde låven på gården om til nærkontor for hadelendinger med jobb i omkringliggende byer.

Sentraliseringen har gitt kortere pendletid

5 minutter kortere reisetid til jobben kan spare folk for 37,5 timer per år.

Kontorfellesskap– Økonomisk, tidsbesparende og miljøvennlig

Spesielt i storbyene har konkurransen om å tilby de beste kontorfellesskapene tilspisset seg, og ifølge en ny undersøkelse har det en rekke positive ringvirkninger.

ByplanleggingAndelen som pendler inn til Oslo har gått ned

Næringslivet vokser i Oslo, men verdiskapingen er større andre steder. Andelen som pendler inn til byen fra de omkringliggende kommunene er lavere enn før.

Pendling kan gå på helsa løs

Å pendle til jobben kan være så stressende at det går på helsa løs, ifølge ny rapport.

Tenketank: Stort uutnyttet potensial i hjemmekontor

Det kan ligge store samfunnsgevinster i at flere tar med arbeidet hjem. Tysk tenketank foreslår at partene i arbeidslivet regulerer hjemmekontoret. Norsk forsker tviler på at hjemmekontoret fører til mindre trafikk.

Annonse
Annonse
Annonse