Annonse

Randstad

Januar er høysesong for jobbannonser

Nordmenn flest er glad i jobben sin. Likevel leser vi stillingsannonser til ny trafikkrekord hvert år den første uken i januar. Er du ute etter nye folk, er det nå du bør annonsere etter dem.

Ny undersøkelseDette kjennetegner de beste lederne

Evnen til å motivere og inspirere de ansatte blir sett på som den ypperste egenskap for en leder.

De som blir i jobben– Stolthet og tilhørighet viktigst

Stolthet og tilhørighet, et godt forhold til sjefen og rettferdighet er de viktigste grunnene til at folk ikke skifter jobb, ifølge BI-professor Anders Dysvik.

Synspunkt

Offentlighetsprinsippet - den beste måten å unngå søkere?

Tåler alle ansettelser offentlighetens lys, eller ville man fått bedre ledere ved å ført flere prosesser bak lukkede dører?

Suksess med rekruttering av kvinner innen IT

IT-bransjen har gjennom flere år hatt rykte på seg for å være svært mannsdominert. Likevel er det noen som går mot strømmen.

Norske arbeidstakere måles lite på arbeidsinnsats

Det viser arbeidslivsundersøkelse.

Tror ikke tradisjonell høyere utdanning er bra nok for fremtiden

Bare 1 av 3 norske arbeidstakere og ledere har tro på at dagens høyere utdanning kan løse fremtidige utfordringer i arbeidslivet, viser Randstad Arbeidsmarkedsanalyse.

Norske arbeidstagere etterlyser tydeligere krav og bedre incentiver fra myndighetene

En av tre nordmenn får ikke ut sitt fulle potensial på jobben

Norge dårligst ut i Europa i en ny, internasjonal undersøkelse blant arbeidstagere i 33 land.

Nordmenn ønsker læring på jobben – tror gullklokkas tid for lengst er forbi

Hver tredje arbeidstager, som nylig deltok i en global undersøkelse, mener fenomenet ”livslangt ansettelsesforhold” for lengst er borte.

Rekordmange tror de vil skifte jobb neste halvår

Andelen ansatte i privat sektor som forventer å skifte jobb de neste seks månedene, er den høyeste på 10 år i Norge.

Annonse
Annonse
Annonse