Annonse

rektorer

OsloskolenKlasserommet som politisk kamparena

Osloskolen er så gjennomsyret av partipolitikk at all endring ender i åpen politisk strid. Så når en ny sjef vil omorganisere ledelsen, vekkes kronikkiveren og politiske spinndoktorer har gode dager.

Frafall i skolenNoen skoler tar ansvar for frafallet - andre gjør det ikke

Nesten tre av fire skoleledere mener psykiske utfordringer er hovedårsaken til frafall i videregående skole – men spriket er stort i skolens oppfatning av egen rolle i forebyggingsarbeidet.

Kommunene sliter med å rekruttere rektorer

Stadig færre kvalifiserte kandidater søker seg til rektorstillinger i norske skoler. Det kan svekke skolene, sier Utdanningsforbundet.

Rektorer savner dugnadsånd blant foreldre

Åtte av ti rektorer har opplevd at foreldre setter behovene til eget barn foran fellesskapet på skolen, viser en ny undersøkelse.

– Læreren er ingen solospiller

– En lærer er en kunnskapsarbeider, og trenger handlingsrom. Men lærere kan heller ikke være solospillere. De må balansere ønsket om å gjøre ting på sin måte opp mot det å være del av et team, mener NTNU-professor Eirik Irgens.

– Tid og tillit er mangelvarer

Tidspress, byråkrati og detaljstyring dikterer lærerrollen.

Hans Petter Graver vil bli UiO-rektor

Jussprofessor Hans Petter Graver liker ikke utviklingen i verden det siste året og vil gjøre noe med det.

TIMSSGod skoledelse har gitt bedre skolemiljø

Rektorer får ikke uttrykke kritikk mot skolen

Oslo (NTB): Selv om ytringsfrihet er noe elevene skal læres opp i, opplever et flertall av norske rektorer at det ikke er akseptabelt å uttrykke seg kritisk om norsk skole.

Dropper karakterer til rektorer

Oslo kommune skal ikke lenger gi tallkarakterer til rektorer.

kristin_halvors.jpg

Rektorene liker Halvorsen

Fire av fem rektorer er fornøyd med jobben kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) gjør.

Annonse
Annonse
Annonse