Annonse

Ledelse er en balanse mellom å hjelpe seg selv og hjelpe andre

4 verktøy for å finne balansen.

Relasjonsledelse - nøkkelen til omstilling og innovasjon

Ledere kan ikke lenger nøye seg med å skaffe nok kunnskap, skriver Maiken Lønnerød og Chris McCormick .

«Leder med feil egenskaper søkes. Tiltredelse snarest»

Det er stor kontrast mellom hvilke lederegenskaper som fungerer, og hvilke som etterspørres i stillingsannonsene, sier BI-professor.

Ny kulturNår rett-på-sak-ledelse feiler

Hva gjør du når du står overfor ny kultur? Ifølge amerikansk professor kan det være du ødelegger for deg selv ved å gyve løs på arbeidsoppgavene med en gang.

Psykologer i lederrollenGode relasjonsbyggere, svake beslutningstagere

Psykologer har et fortrinn når det gjelder å bygge relasjoner, men de har lite kunnskap om økonomi og marked og sliter med å fatte raske beslutninger.

Slik finner du de innovative talentene

Gode relasjoner mellom leder og ansatte kan skape innovasjon. Psykologiforsker Leif Denti forklarer hvilke ansatte man bør se etter.

En god leder veksler mellom disse to lederstilene

– Kjærlighet eller frykt? En god leder veksler mellom dominerende ledelse og prestisjeledelse.

10 ting en leder bør vite, men sjelden vet

– Ledere kan for lite om mennesker

Trenger vi egentlig samarbeid?

Samarbeid er avhengig av gode relasjoner. Dette kan utfordres av for definerte regler og roller, og frykt for redusert effektivitet og kontroll. Ledelseseksperten Emmanuell Gobillot definerer tre potenielle løsninger.

Bleikelia-modellen– Jeg har ekstrem tillit til folk

Flere pasienter behandles, misnøye blant ansatte er blitt til entusiasme, underskudd er snudd til overskudd. Hva skjedde ved Ringerike sykehus etter at Per Bleikelia ble direktør?

Annonse
Annonse
Annonse