Ledelse

«Leder med feil egenskaper søkes. Tiltredelse snarest»

Det er stor kontrast mellom hvilke lederegenskaper som fungerer, og hvilke som etterspørres i stillingsannonsene, sier BI-professor.

Publisert Sist oppdatert

Professor og leder for institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, Øyvind Martinsen, forklarte i et foredrag han holdt på BI at god ledelse avhenger av tiden vi lever i, og at det i vår tid er én type ledelse som skiller seg ut:

– All forskning hittil tyder på at ledere bør legge hovedvekten på å være relasjonsorienterte, og gjerne med en dæsj visjonær endringsorientering, sier han.

Det skriver nettstedet forskning.no.

Etterspør feil lederstil

Martinsen forklarer at det finnes en sterk kontrast mellom hvilke lederegenskaper som etterspørres og hvilke egenskaper som fungerer.

– De fleste studier av ulike lederstiler viser at ledere som bryr seg om medarbeiderne og stoler på at de ansatte selv vet best hvordan jobben bør løses, gir best resultater. Dette reflekteres derimot ikke i stillingsannonsene. «Litt grei leder søkes» blir altfor mykt, sier han.

«Resultatorientert, målrettet leder» derimot. Det er det trøkk i. Men disse egenskapene er sjelden det bedriften trenger.

– Styring etter produksjonskrav og resultatoppnåelse går ofte dårlig overens med moderne ansatte. De moderne ansatte mister lett motivasjonen hvis de blir målt for mye, og spesielt hvis de ikke får mulighet til å påvirke hvordan de skal utføre jobben. De forventer innflytelse på egen arbeidsdag, og at de selv får finne ut hvordan de best skal løse arbeidsoppgavene sine, forklarer Martinsen.

Den moderne ansatte er også flinkere til å kjenne etter om hen trives eller ikke.

– Vi er proppfulle av følelser om hvordan vi har det. Det betyr mye hvordan kollegene er, og om sjefen er grei, legger han til.

Den beste lederstilen

Martinsen har satt seg inn en rekke studier om effekten av ulike ledelsestiler de siste tiårene, og sett på hvilken type som har størst sammenheng med ulike resultatmål. Spesielt fire typer ledelse går igjen innen forskningen: styringsledelse, relasjonsledelse, transformasjonsledelse og myndiggjørende ledelse.

Styringsledelse handler om å sette mål og delegere arbeidsoppgaver, og de ansatte blir målt på prestasjoner. I noen tilfeller fungerer dette, men det er langt fra den mest effektive typen lederstilen, sier Martinsen.

– Ofte er medarbeiderne klar over hva de skal gjøre uansett, og effekten kan i stedet bli demotiverende.

Den relasjonsorienterte lederen er omtenksom, vennlig og støttende og legger til rette for medarbeidernes utvikling. I mange studier fører denne typen ledelse til de beste resultatene, og har få negative effekter.

– Denne lederstilen fører til et godt forhold mellom leder og medarbeider. Det gir også positiv effekt på medarbeidernes jobbtilfredshet, samt reduserer en ansatts intensjoner om å slutte.

I endringsorientert ledelse, som ofte kalles transformasjonsledelse, er lederen en inspirasjonskilde og en visjonær, som sprer optimisme og fokuserer på at jobben skal være meningsfylt for de ansatte.

– Slike ledere påvirker medarbeidere til å tenke annerledes om jobben, få inspirasjon og en opplevd mening med jobben, forklarer Martinsen.

Myndiggjørende ledere delegerer ansvar og gir medarbeiderne mulighet for å bestemme mye selv og oppmuntrer til selvstendighet.

– Dette vil også kunne gi meget gode resultater. Ledere er imidlertid ofte redde for at medarbeiderne ikke har kompetanse til å lede seg selv, eller ikke er spesielt opptatt av å jobbe selvstendig. Disse ansatte må oppfordres av ledere til å ta initiativ, og man må fokusere på deres sterke sider, påpeker Martinsen.

Martinsen utdyper at det i noen tilfeller er nødvendig med styring, for eksempel for å ta opp avvik og ukultur, men at den formen for ledelse som jevnt over fungerer best er autonomi og selvbestemmelse, kombinert med en meningsfylt jobb. Dette basert på en metaanalyse som til sammen omfatter 220.000 personer.

Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Powered by Labrador CMS