Annonse

sykmelding

AllmennlegeforeningenIngen rollekonflikt for fastlegene

Høyesterett mener fastlegene opptrer mer som pasientenes advokater enn som portvoktere inn til velferdsordningene. Det er ingen slik konflikt, mener lederen i Allmennlegeforeningen.

Høyre-politikerLegen er overflødig som sykmelder

Ansvaret for sykmeldinger bør overføres fra legene til bedriftene, mener stortingsrepresentant Margret Hagerup (H). Et livsfarlig forslag, mener Fagforbundet.

Sykmeldingsdebatten– Nav bør ikke overprøve legenes skjønn

Nav og legene må jobbe tettere sammen slik at sykemeldte kan utnytte sin restarbeidsevne, sier seksjonssjef Sonja Skinnarland i Nav til Velferd.

Forskning

ForskningFastlegen setter heller nyttige enn riktige diagnoser

Mens vi pasienter tror det finnes en riktig diagnose er fastlegene opptatt av å finne diagnoser som gir heldige utfall, viser studie fra OsloMet.

Fikk lov å si opp ansatte med svært høyt sykefravær

Fire saker vant frem i lagmannsretten i 2017.

Mer arbeid gjør folk mer syke

Ifølge ny undersøkelse.

Kan man si opp syke arbeidstakere?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Ny adresse for sykmeldinger

NAV gjør det enklere for alle ved å opprette en felles adresse for innsending av sykmeldinger.

Regjeringen har ikke gitt opp normerte sykmeldinger

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) slår fast at ordningen med normerte sykmeldinger skal gjennomføres, men sier det aldri har vært noe tema å få ordningen inn i den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv.

– IA-byråkratiet kan virke

Innkallingen av sykmeldte til samtaler er preventivt, og får folk ut i arbeid igjen, mener seniorforsker.

mann_sliten_tr_.jpg

– Vi trenger sorgmeldinger

Presidenten i Legeforeningen vil at sørgende pasienter skal få sykmelding.

Annonse
Annonse
Annonse