Annonse

Undervisning

Krav om tiltakspakke for elever med tilretteleggingsbehov

Regjeringen har sviktet barn og unge med behov for tilrettelagt undervisning, mener norske organisasjoner. De krever tiltak som sikrer elevers rett til opplæring.

Presentasjoner på nett– Blir det monotont, faller tilhørerne lett ut

Skal du holde din første digitale presentasjon, for kolleger eller andre tilhørere spredt ved hver sin pc? Sørg for å aktivisere tilhørerne, er ett av rådene fra erfarne kursholdere.

Synspunkt
«Skal sangen ljome i både gode og onde dager, i festlig og sørgelig lag, trengs handlekraft, og tydelige prioriteringer», skriver Creo-leder Hans Ole Rian. Ian Allenden | Dreamstime.com

Den fyrste song eg høyra fekk, var mor sin song ved vogga

Noe av det første du hørte i livet, var sang. Men hvem skal synge når ingen lenger kan?

Synspunkt

Kunstig intelligens kan løfte skoletrøtte gutter

Digitale lærerassistenter er en del av løsningen når gutter blir hengende etter på skolen.

Entreprenørskap, personlig økonomi og nettvett skal inn i skolen

Mandag sender Kunnskapsdepartementet forslag til nye læreplaner i skolen på høring. Nettvett og personlig økonomi er blant de nye innslagene i læreplanene.

– Vi går mot at læring er noe du gjør selv

Fremtidesvisjoner for livslang læring peker på video og digitale plattformer.

Digital tjeneste for privatundervisning vinner 950.000 kroner

Størst kjønnsforskjeller i Norge blant 5. klassinger i Skandinavia

– Dette bekrefter dessverre inntrykket av at guttene sliter mer enn jentene på skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Ingen motsetning i regjeringens akademiske satsing

Regjeringen vil prioritere undervisningsløpene i høyere utdanning. Samtidig oppretter de en rekke nye forskerlinjer. – Ingen motsetning, sier departementet.

Vil knekke mattekoden

Matte må verken være så dødsens kjedelig eller så uforståelig som ­mange elever opplever det. Det er måten det undervises i faget på som er feil, mener ildsjeler fra skolemiljøet som Plot har snakket med.

– Skreddersy undervisningen til elever med autisme

For barn med autisme forvirrer ofte metaforer mer enn det forenkler. Det viser ny forskning fra Universitetet i Oslo.

Skole brukte materiale fra Scientologikirken

Foreldre reagerte da en skole i Trøndelag nylig brukte materiale fra en kampanje som Scientologikirken står bak. Kunnskapsministeren advarer mot bruk av materiell fra kontroversielle grupper.

Hans Petter Graver vil bli UiO-rektor

Jussprofessor Hans Petter Graver liker ikke utviklingen i verden det siste året og vil gjøre noe med det.

Late og dumme studenter?– Rom for forbedring

– Det blir mer krevende å lage et godt undervisningsopplegg når forutsetningene blant studentene varierer såpass mye, sier direktør i Nokut, Terje Mørland. Han mener både studenter og lærerkrafter kan ta grep for å bedre situasjonen.

Arbeiderpartiet– Det må stilles tydelige krav til studentene

I en fersk undersøkelse fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) slår mange undervisere fast at studentene er altfor dårlig forberedt til forelesningene og jobber lite med studiene.

Undervisning i høyere utdanningSvakt nivå på mange studenter

Mange norske studenter har dårlige faglige forutsetninger. Dette er masseutdanningens pris, heter det i fersk rapport.

Flere elever i privatskoler

På ti år har det vært en drastisk økning i antall privatskoler i Norge. Nå går 3,6 prosent av alle grunnskoleelever på privatskole.

Markedsrettingen i skolen forsterker sosiale forskjeller

– Rektorene er ikke syndebukkene. Dette er en systemfeil, sier Ingvil Bjordal, som har skrevet doktorgradsavhandling om Oslo-skolen.

Slik skader vi oss på jobb

Det var 24.000 arbeidsulykker i Norge i 2015. 40 av dem hadde dødelig utfall.

Nå skal undervisning i akademia løftes og gis høyere lønn

Dagens system åpner for å gi de beste foreleserne høyere lønn

Men det blir ikke brukt. – Jeg kan ikke skjønne annet enn at man rett og slett har nedprioritert en viktig del av samfunnsoppdraget, nemlig undervisningen, sier leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad.

Ledere innen under­visning og pleie og omsorg: Vår jobb er viktig

Sammen med ledere innen pleie og omsorg er det skole- og barnehagelederne som er mest opptatt av å ha en samfunnsnyttig jobb, viser ferske tall fra YS Arbeidslivsbarometer. Ledere innen varehandel er minst opptatt av samfunnsnytten.

Finland skraper skolemodellen sin

Skolevesenet i Finland vil gå bort fra fag og over til emner.

skole.jpg

Skoleforsker frykter at skoler blir taperfabrikker

Skoleforsker Peder Haug frykter at skoler hvor elevene gjør det dårlig på nasjonale prøver, kan utvikle seg til taperfabrikker.

barnehage_med_e.jpg

Verdsetter god ledelse

Det er ansatte i barnehager, undervisning, helse og omsorg som rangerer god ledelse høyest, viser ny YS-undersøkelse. Skoleledere bruker imidlertid lite tid til pedagogisk ledelse.

Annonse
Annonse
Annonse