Annonse

utslipp

Omstridt oljerapport spår økte utslipp ved kutt i norsk gass

En ny rapport fra Rystad Energy konkluderer med at kutt i norsk gassproduksjon sannsyligvis vil føre til økte klimautslipp globalt.

Kina lanserer handel med utslippskvoter

Kina har lansert en kraftig forsinket nasjonal ordning med handel av utslippskvoter, melder statlige medier.

Equinor vil bli klimanøytralt i løpet av 30 år

Ambisjonen omfatter utslipp fra produksjon og forbruk av energi. Den setter en klar strategisk retning for langsiktig verdiskaping i tråd med Paris-avtalen.

Kina vil bli karbonnøytralt innen 2060

President Xi Jinping erklærte tirsdag at Kina vil slutte å øke sine klimautslipp innen 2030 og bli karbonnøytralt innen 2060.

Norge europeisk klimasinke

Kvotepliktige utslipp gikk ned med over 8 prosent i EU i fjor, mens Norge kun reduserte sine klimautslipp med i overkant av 2 prosent.

Kraftige utslippsfall under koronakrisen

Koronapandemien lammer deler av økonomien og fører trolig til svært store kutt i klimautslippene på kort sikt. Hva som skjer på lengre sikt, er høyst usikkert.

MDG-topp vil kutte utslipp med 80 prosent innen 2030

Norge må kutte utslippene med 80 prosent på ti år, foreslår lederen i MDGs programkomité. Han vil ha lavere kjøttforbruk, færre flyreiser og oljestopp i 2032.

Equinor vil halvere utslipp per produsert enhet energi

Equinor har som ambisjon å redusere netto karbonintensitet for produsert energi med minst 50 prosent innen 2050

Finansdirektør i SAS– Vanskelig å nå klimamålene med kun pisk og ingen gulrot

Torbjørn Wist blir lettere frustrert av personer som tror at flyparken kan bli elektrifisert på kort sikt. Nå etterlyser han elbil-insentiver for luftfarten.

I år passerte vi 250.000 elbiler på norske veier

2019 ble et jubelår for elbiler i Norge. Til neste år vil det komme rekordmange elbiler på det norske markedet.

Norsk fe skal bli mer klimavennligVil avle fram kyr som raper mindre

Nå skal den norske kua bli mer klimavennlig. Et eget forskningsprosjekt skal registrere kyras metanutslipp, og derfra håper man å kunne avle fram kyr som raper mindre.

Grønt lederskap6 av 10 norske ledere mangler omstillingsplaner

Bare 42 prosent av norske ledere har en plan for hvordan de skal halvere CO2-utslippene fra dagens nivå.

Dyster klimafremtid i ny studie

– Folk forstår ikke alvoret i dette, eller hva som er i ferd med å skje, hevder klimaprofessor.

Kommunalt møte om utslippet i Alnaelva

Hydro «frikjent» i ny rapport

Hydro gjorde det eneste rette da selskapet styrte oversvømmet regnvann fra Alunorte-anlegget i og ut i elven Para, sier brasiliansk klimaekspert.

RapportNorge skulker klimadugnad

Norsk støtte til utviklingsland går ned, stikk i strid med målene i Parisavtalen.

Utslippene på norsk sokkel øker

Målene om nullutslipp av tilsatte miljøfarlige kjemikalier er også lengre unna, skriver Miljødirektoratet.

Mindre EU-utslipp av klimagasser

Fire prosent mindre utslipp i 2014.

Økte utslipp i EU

I fjor økte EU-utslippene av klimagassen koldioxid fra fossilt brensel.

Samfunn: Klimahåp: Gir klimahåp

En håndfull ingeniører i Porsgrunn kan hamle opp med klimagassutslipp tilsvarende 100 millioner tonn CO2 i året med sin oppfinnelse. Det er dobbelt så mye som Norge slipper ut samlet. I all stillhet har denne teknologien allerede fjernet klimagasser tilsvarende halvparten av Norges utslipp.

– Svært vanskelig å nå fremtidige klimamål

Det er behov for mer sofistikert teknologi, mener Miguel Cañete, EUs klimakommissær.

Annonse
Annonse
Annonse