Annonse

Utviklingshemmede

Ny rapportNorge mangler over 20.000 vernepleiere

Norge har stor vernepleiermangel, viser en ny rapport. Bruken av ufaglært arbeidskraft er høy.

Oslo kommuneVil ansette flere utviklingshemmede

En ny avtale mellom Oslo kommune og organisasjonen Helt Med skal sikre en betydelig økning i kommunale arbeidsplasser for utviklingshemmede.

Helt MedFår pris for å få utviklingshemmede ut i jobb

Stiftelsen Helt Med er tildelt Sosiologforeningens praksispris for sitt arbeid med å få utviklingshemmede ut i ordinært arbeidsliv.

Inkluderingspris til stortingsrepresentant Margret Hagerup

Høyre-politiker Margret Hagerup er tildelt stiftelsen Helt Meds inkluderingspris for sin innsats for å gi personer med utviklingshemming jobbmuligheter i ordinært arbeidsliv.

Forskning

Vi kan få flere personer med utviklingshemming i jobb

Personer med utviklingshemming deltar i stadig mindre grad i ordinært arbeidsliv. Ny forskning viser at en velkjent metode kan hjelpe flere ut i jobb.

ASVL– For svak satsing på utviklingshemmede i budsjettet

Regjeringen satsing på utviklingshemmede i forslaget til statsbudsjett er skuffende svak, mener Arbeidsgiverforening for vekst og attføringsbedrifter, ASVL.

Leder

LederAp ut av garanti-sporet

Ap må slutte å dele ut garantier knyttet til arbeid. Partiet bør heller sette av noen milliarder for at flere som ikke fungerer i det vanlige arbeidsmarkedet kan utføre arbeidsoppgaver framfor å gå på trygd.

ArbeiderpartietVil gi utviklingshemmede jobbgaranti

Åtte av ti utviklingshemmede har ikke noe arbeid å gå til når de slutter på skolen. Arbeiderpartiet vil at de skal få en garanti for å få det.

Arbeidsinkludering i praksis – Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag

Caroline Holth (32) har en lettere psykisk utviklingshemning, men det har ikke stoppet henne fra å få fast jobb. – Jeg har blitt gladere etter at jeg fikk jobben. Jeg smiler hele tiden, sier hun.

Historisk messe for jobbinkludering

Det er for vanskelig for utviklingshemmede å komme ut i vanlig arbeidsliv, mener organisasjonen Helt Med, som denne uka var medarrangør av en historisk jobbmesse.

Arbeidstrening med mangfold og miljø i høysetet

Gjennom Jobb34 får utviklingshemmede og andre vanskeligstilte tilrettelagt arbeidstrening. I tillegg til økt mestringsfølelse er kortreist produksjon og gjenvinning høyt prioritert.

Forskning

KronikkDerfor får ikke utviklingshemmede jobb

I dag har personer med utviklingshemming svært små sjanser for å få en jobb i vanlige virksomheter. Men det må ikke være slik, skriver arbeidslivsforsker Angelika Schafft.

Krever 2 000 flere arbeidsplasser til psykisk utviklingshemmede

Regjeringens løfte om 200 nye tilrettelagte arbeidsplasser for folk med lettere utviklingshemming er ikke nok, mener vekst- og attføringsbedriftene (ASVL).

ForskningsprosjektVil ha flere utviklingshemmede i vanlige jobber

Gjennom forskningsprosjektet «Veier mot målet» har utviklingshemmede Liss Svenkerud (39) fått drømmen sin oppfylt: Jobb hos Nille på Kolsås utenfor Oslo.

VelferdbloggenPygmalion-effekten

Fra uføretrygd til hotelljobb

Ida Marie Færestrand var uføretrygdet og isolert da muligheten til å få en hotelljobb dukket opp. Gjennom prosjektet Helt Med har hun og andre utviklingshemmede fått sjansen til å vise hva de duger til.

Vekstbedriftene ønsker mer inkluderende kommuner

Kommunene kan bidra til å få flere med nedsatt arbeidsevne ut i arbeid ved å stille krav til dem de kjøper tjenester fra, mener bransjeorganisasjonen for vekstbedrifter, ASVL. Prosjektet «Inkluderende Kommune» skal få fart i sakene.

Utviklingshemmede og arbeid– Nav kommer for sent på banen

Elever med utviklingshemming deltar i liten grad i ordinær undervisning og få er i jobb. Bare et fåtall fanges opp av tiltak for integrering i ordinært arbeidsliv, viser ny rapport.

VelferdbloggenFærdermodellen

2 av 3 utviklingshemmede mangler jobb eller dagtilbud

– Sjokkerende, sier Dag Sandvik, direktør for arbeidsgiver- og interesseforeningen ASVL.

UtviklingshemmedeDe sitter ikke nederst ved bordet – de ligger innerst i skuffen

UtviklingshemmedeMå løftes ut av skuffen

– Vi håper politikerne ser behovet for å løfte en gruppe som i stor grad er usynliggjort i den offentlige debatten, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm om rapporten fra Rettighetsutvalget.

UtviklingshemmedePolitisk pause i 25 år

– Vi hatt 25 års politisk pause for utviklingshemmede her i landet. Håpet er at rapporten fra Rettighetsutvalget setter ny og etterlengtet fart på den politiske debatten om denne gruppen, mener en av landets fremste forskere på området.

RettighetsutvalgetKommune-Norge stritter i mot

Mens frivillige organisasjoner fullt ut støtter Rettighetsutvalgets forslag til å bedre levekårene for utviklingshemmede er kommuner og forvaltning langt mer reservert. Frykt for økte kostnader og mer sentralstyring bremser kommunens entusiasme.

Leder av helse- og omsorgskomiteen– Dette har vi visst om i årevis

Leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Fremskrittspartiets Kari Kjønaas Kjos, er ikke overrasket over konklusjonen til Rettighetsutvalget. – Dette har pårørende fortalt om i årevis, sier hun.

25 år etter Ansvarsreformen– Plutselig ble utviklingshemmede en del av eldrepolitikken

Eldre med demens og mennesker med utviklingshemming settes i samme bås, Også barn med funksjonsnedsettelser puttes i den samme båsen, sier Jens Petter Gitlesen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

KS– Svært skeptisk

Et av Rettighetsutvalgets forslag går på å begrense Husbankens støtteordninger for kommunale bofellesskap til maksimum seks boenheter. Det liker de svært dårlig i KS.

UtvalgNorge bryter menneskerettighetene

Rettighetsutvalget tar et drepende oppgjør med norsk politikk og forvaltning overfor mennesker med utviklingshemming.

Klæbu-rådmann– Dilemma for små lokalsamfunn

Rådmann Kjell Mjøsund i Klæbu erkjenner at stordriftsfordeler spilte inn da kommunen bestemte seg for å bygge nye omsorgsboliger i Vikingveien.

Omsorg anno 2017Tilbake til institusjonene

Institusjoner for utviklingshemmede ble avviklet i Norge i 1991. Men nå er de på vei tilbake. Stadig oftere bygger norske kommuner store bofellesskap for mennesker med utviklingshemming. Denne praksisen slaktes nå av et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg.

Annonse
Annonse
Annonse