Annonse

Inkluderingspris til stortingsrepresentant Margret Hagerup

Høyre-politiker Margret Hagerup er tildelt stiftelsen Helt Meds inkluderingspris for sin innsats for å gi personer med utviklingshemming jobbmuligheter i ordinært arbeidsliv.

Forskning

Vi kan få flere personer med utviklingshemming i jobb

Personer med utviklingshemming deltar i stadig mindre grad i ordinært arbeidsliv. Ny forskning viser at en velkjent metode kan hjelpe flere ut i jobb.

ASVL– For svak satsing på utviklingshemmede i budsjettet

Regjeringen satsing på utviklingshemmede i forslaget til statsbudsjett er skuffende svak, mener Arbeidsgiverforening for vekst og attføringsbedrifter, ASVL.

Leder

LederAp ut av garanti-sporet

Ap må slutte å dele ut garantier knyttet til arbeid. Partiet bør heller sette av noen milliarder for at flere som ikke fungerer i det vanlige arbeidsmarkedet kan utføre arbeidsoppgaver framfor å gå på trygd.

ArbeiderpartietVil gi utviklingshemmede jobbgaranti

Åtte av ti utviklingshemmede har ikke noe arbeid å gå til når de slutter på skolen. Arbeiderpartiet vil at de skal få en garanti for å få det.

Arbeidsinkludering i praksis – Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag

Caroline Holth (32) har en lettere psykisk utviklingshemning, men det har ikke stoppet henne fra å få fast jobb. – Jeg har blitt gladere etter at jeg fikk jobben. Jeg smiler hele tiden, sier hun.

Historisk messe for jobbinkludering

Det er for vanskelig for utviklingshemmede å komme ut i vanlig arbeidsliv, mener organisasjonen Helt Med, som denne uka var medarrangør av en historisk jobbmesse.

Arbeidstrening med mangfold og miljø i høysetet

Gjennom Jobb34 får utviklingshemmede og andre vanskeligstilte tilrettelagt arbeidstrening. I tillegg til økt mestringsfølelse er kortreist produksjon og gjenvinning høyt prioritert.

Forskning

KronikkDerfor får ikke utviklingshemmede jobb

I dag har personer med utviklingshemming svært små sjanser for å få en jobb i vanlige virksomheter. Men det må ikke være slik, skriver arbeidslivsforsker Angelika Schafft.

Krever 2 000 flere arbeidsplasser til psykisk utviklingshemmede

Regjeringens løfte om 200 nye tilrettelagte arbeidsplasser for folk med lettere utviklingshemming er ikke nok, mener vekst- og attføringsbedriftene (ASVL).

ForskningsprosjektVil ha flere utviklingshemmede i vanlige jobber

Gjennom forskningsprosjektet «Veier mot målet» har utviklingshemmede Liss Svenkerud (39) fått drømmen sin oppfylt: Jobb hos Nille på Kolsås utenfor Oslo.

VelferdbloggenPygmalion-effekten

Fra uføretrygd til hotelljobb

Ida Marie Færestrand var uføretrygdet og isolert da muligheten til å få en hotelljobb dukket opp. Gjennom prosjektet Helt Med har hun og andre utviklingshemmede fått sjansen til å vise hva de duger til.

Vekstbedriftene ønsker mer inkluderende kommuner

Kommunene kan bidra til å få flere med nedsatt arbeidsevne ut i arbeid ved å stille krav til dem de kjøper tjenester fra, mener bransjeorganisasjonen for vekstbedrifter, ASVL. Prosjektet «Inkluderende Kommune» skal få fart i sakene.

Utviklingshemmede og arbeid– Nav kommer for sent på banen

Elever med utviklingshemming deltar i liten grad i ordinær undervisning og få er i jobb. Bare et fåtall fanges opp av tiltak for integrering i ordinært arbeidsliv, viser ny rapport.

VelferdbloggenFærdermodellen

2 av 3 utviklingshemmede mangler jobb eller dagtilbud

– Sjokkerende, sier Dag Sandvik, direktør for arbeidsgiver- og interesseforeningen ASVL.

UtviklingshemmedeDe sitter ikke nederst ved bordet – de ligger innerst i skuffen

UtviklingshemmedeMå løftes ut av skuffen

– Vi håper politikerne ser behovet for å løfte en gruppe som i stor grad er usynliggjort i den offentlige debatten, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm om rapporten fra Rettighetsutvalget.

UtviklingshemmedePolitisk pause i 25 år

– Vi hatt 25 års politisk pause for utviklingshemmede her i landet. Håpet er at rapporten fra Rettighetsutvalget setter ny og etterlengtet fart på den politiske debatten om denne gruppen, mener en av landets fremste forskere på området.

RettighetsutvalgetKommune-Norge stritter i mot

Mens frivillige organisasjoner fullt ut støtter Rettighetsutvalgets forslag til å bedre levekårene for utviklingshemmede er kommuner og forvaltning langt mer reservert. Frykt for økte kostnader og mer sentralstyring bremser kommunens entusiasme.

Leder av helse- og omsorgskomiteen– Dette har vi visst om i årevis

Leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Fremskrittspartiets Kari Kjønaas Kjos, er ikke overrasket over konklusjonen til Rettighetsutvalget. – Dette har pårørende fortalt om i årevis, sier hun.

25 år etter Ansvarsreformen– Plutselig ble utviklingshemmede en del av eldrepolitikken

Eldre med demens og mennesker med utviklingshemming settes i samme bås, Også barn med funksjonsnedsettelser puttes i den samme båsen, sier Jens Petter Gitlesen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

KS– Svært skeptisk

Et av Rettighetsutvalgets forslag går på å begrense Husbankens støtteordninger for kommunale bofellesskap til maksimum seks boenheter. Det liker de svært dårlig i KS.

UtvalgNorge bryter menneskerettighetene

Rettighetsutvalget tar et drepende oppgjør med norsk politikk og forvaltning overfor mennesker med utviklingshemming.

Klæbu-rådmann– Dilemma for små lokalsamfunn

Rådmann Kjell Mjøsund i Klæbu erkjenner at stordriftsfordeler spilte inn da kommunen bestemte seg for å bygge nye omsorgsboliger i Vikingveien.

Omsorg anno 2017Tilbake til institusjonene

Institusjoner for utviklingshemmede ble avviklet i Norge i 1991. Men nå er de på vei tilbake. Stadig oftere bygger norske kommuner store bofellesskap for mennesker med utviklingshemming. Denne praksisen slaktes nå av et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg.

Annonse
Annonse
Annonse