Annonse
Synspunkt

Kan Norge forbli en energinasjon som også er klimavennlig og verdiskapende?

Svaret er ja, skriver Audun Ingvartsen i Lederne.

Erna Solberg setter verdiskaping på dagsordenen

Hva vi skal leve av i framtida blir ett av de viktigste spørsmålene når Høyre samler seg til landsmøte i helgen, varsler statsminister Erna Solberg.

Seks norske selskaper blant verdens beste verdiskapere

Selskaper som har spesialisert seg innen teknologi, data og «innhold» dominerer på listen globalt.

Flere eldre i arbeid gir gevinst på 40 milliarder per år

I fjor jobbet 50-åringer i snitt 11,9 årsverk. Det er ett årsverk mer enn i 2009.

SynspunktBNP er misvisende for grønn ledelse

I dagens kvotesystem forblir grønn verdiskaping et spill om BNP, om kostnad-nytte analyser det enkelte land utarbeider. Vi må komme videre, og finne andre mål for grønn vekst enn BNP.

ByplanleggingAndelen som pendler inn til Oslo har gått ned

Næringslivet vokser i Oslo, men verdiskapingen er større andre steder. Andelen som pendler inn til byen fra de omkringliggende kommunene er lavere enn før.

Stor verdiskapning i Arktis – men verdiene fordeles ulikt

Petroleumsressurser og mineraler har blitt enda viktigere for økonomien i Arktis. Men de store verdiene som skapes, blir svært ulikt fordelt.

Slik får du tid til de små tingene

20 prosent av aktivitetene skaper 80 prosent av verdien, heter det. Det betyr ikke at man bør neglisjere de siste 80 prosentene av aktiviteter. Her er tre tips for å få unna rutineoppgavene.

Oda-utbygging gir mer enn 4 milliarder til norske leverandører

Utbyggingen av Ula-satellittfeltet Oda blir 40 prosent billigere enn antatt, og vil gi om lag 4.400 årsverk fram til feltet er utbygd i 2019.

Offentlige skygger i lys HR-fremtid

Norske bedrifter innlemmer stadig flere HR-ledere i toppledelsen. Ferske tall fra NHH viser at 81 prosent av norske HR-ledere har fått innpass i rommet der beslutningene treffes. Det er likevel mørke skyer i horisonten: Utviklingen i offentlige virksomheter er helt motsatt.

Likestilling lønner seg

Dersom kvinner hadde jobbet like mye som menn de siste 40 årene, hadde gevinsten vært på 2.300 milliarder kroner, ifølge en forskningsrapport.

NHO: – Fem fordeler med større kommuner

Organisasjonen begrunner ønske om kommunesammenslåinger med fordeler for næringsliv og verdiskaping.

YS-forbund frykter omstillinger og oppsigelser

YS-forbundet Negotia frykter for sine medlemmer på grunn av urolig arbeidsmarked.

3 kjennetegn på et godt møte

Klarer du å følge opp alle tre på en gang?

edgar_valdmanis.jpg

Kom deg ut av komfortsonen

Her i landet står det fortsatt mye tilbake før ledere er på høyde med sine internasjonale konkurrenter i å bygge nettverk for økt verdiskaping.

Annonse
Annonse
Annonse