Samfunn

Illustrasjonsbilde av arbeidsrettet integreringstiltak. «Det er både kostnadseffektivt og menneskelig å investere i å skape en rask og rettferdig asylprosess,» skriver Legrain i rapporten.

Asylsøkere kommer seg rekordraskt inn i norsk arbeidsliv

Sverige og Norge topper listen i en ny rapport over land som får sysselsatt flyktninger raskt.

Publisert Sist oppdatert

Grunnleggeren av tenketanken Open Political Economy Network, Philippe Legrain publiserte denne måneden rapporten «How To Get Refugees Into Work Quickly».

Her har han tatt for seg 22 velstående land som tar i mot et høyt antall flyktninger de siste årene. Han har blant annet sett på hvilke integreringstiltak som fungerer for å få flyktninger raskt i arbeid, og hva som gjør denne prosessen treigere.

Sverige topper listen, mens Norge havner på andreplass når det gjelder å få flyktninger raskt ut i arbeid. Ifølge undersøkelsen kan flyktningene delta i arbeidslivet bare uker etter de har ankommet landene.

New Zealand ligger på tredjeplass, etterfulgt av Hellas og Canada. Irland havner på bunn, mens Storbritannia og Frankrike havner like over.

Det som gjør at Norge og Sverige havner på topp, er at landene tillater asylsøkere å jobbe mens søknadsprosessen foregår. Så lenge asylsøkerne kan vise til pass eller annen form for identifikasjon og de har vært på asylintervju, kan de søke om midlertidig arbeidstilatelse.

I Canada må asylsøkeren bevise at de trenger arbeid for å ta vare på seg selv, der alternativet er sosialhjelp.

Kostnadseffektivt

«Det er både kostnadseffektivt og menneskelig å investere i å skape en rask og rettferdig asylprosess,» skriver Legrain.

Tyskland har blant annet tillat asylsøkere med ingen spesielle rettigheter til å begynne å jobbe i løpet av tre måneder og har gjennomført andre tiltak for å få oppfarten på asylprosessen.

For å unngå usikkerhet og forstyrrelse i asylprosessen burde kortsiktig eller langsikt oppholdstillatelse og arbeidstillatelse bli gitt umiddelbart til de som har flyktningstatus

«For å unngå usikkerhet og forstyrrelse i asylprosessen burde kortsiktig eller langsikt oppholdstillatelse og arbeidstillatelse bli gitt umiddelbart til de som har flyktningstatus,» kommer det frem i rapporten.

Dette er gjort i Spania. De vurderer også ferdighetene til asylsøkerne raskt og gir opplæring raskt. Sverige vurderer systematisk flyktningenes ferdigheter og gir dem en individuell plan for å finne seg en jobb.

Tilskuddsordninger

I Danmark har økonomiske tilskuddsordninger til det private næringslivet vært en suksess for å øke antall flyktninger i arbeid.

Tilskuddsordningene reduserte tiden som sosialarbeidere ville brukt på å hjelpe flyktninger i jobb med 10 måneder for menn og 15 måneder for kvinner. I Norge spiller også tilskuddsordningen også en viktig rolle når det gjelder å få flyktninger i arbeid.

Kvoteflyktninger 2016

 • USA 96.900
 • Canada 46.700
 • Australia 27.600
 • Norge 3.120
 • Sverige 1.900

Oppsiktsvekkende

Det som er oppsiktsvekkende er at flyktninger ser ut til å finne arbeid mye raskere i USA selv om landet ikke tilbyr noe spesiell hjelp til flyktninger.

«De finner jobber mye raskere enn i land som til dømes Norge, der støtten er veldig generøs,» skriver Legrain.

Flyktninger kommer seg ofte inn på arbeidsmarkedet ved å gå inn i en midlertidig stilling. Reguleringen av midlertidig sysselsetting er strengest i land som Norge og Frankrike, og minst restriktiv i land som Canada og USA.

Sverige havner på syvende plass over de minst restriktive landene når det gjelder midlertidig sysselsetting.

Uheldig å flytte

Regjeringer plasserer ofte flyktninger og asylsøkere rundt om i landet uten å ta hensyn til om det er tilgjengelige arbeidsplasser på disse stedene. De ønsker å «dele byrden» på hele landet og vil unngå segregasjon. Myndighetene plasser ofte flyktninger der leie- og høstprisene er billige.

Studier viser imidlertid at det å flytte flyktninger basert på tilgjengelighet av bolig, gjør det mindre sannsynlig for dem å bli sysselsatt, de vil mest sannsynlig tjene mindre og det er mer sannsynlig at de blir avhengig av Nav og andre velferdssystemer for å klare seg, sammenliknet med flyktninger som ikke blir flyttet.

De flyktningene som er frie til å flytte dit de vil har større sannsynlighet for å finne seg arbeid

De flyktningene som er frie til å flytte dit de vil har større sannsynlighet for å finne seg arbeid. Selv om segregering kan være problematisk, kan tilgangen til etniske nettverk øke sysselsettingen.

Australia, Østerrike, Canada, Tyskland, Nederland, Norge, Storbritannia og USA flytter flyktninger rundt om uten å ta hensyn til hvordan arbeidsmarkedet er på det stedet.

Østerrike, Belgia, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Irland, Italia, Norge, Polen, Sveits og Storbritannia gjør det samme med asylsøkere.

Språktrening på arbeidsplass

Danmark, Finland, Norge, Portugal, Spania, Sverige og Storbritannia starter med en introduksjonssamtale mellom myndigheter og flyktningen for å kartlegge kompetanse, profesjonell- og faglig bakgrunn, personlige preferanser og evne til å delta i integreringsaktiviteter som blir lagt frem.

Deretter deltar flyktningen i et introduksjonsprogram.

«Denne praksisen er flyktningens beste mulighet for å skaffe seg arbeid. Programmet inkluderer også en samtale om flyktningen burde se seg om etter arbeid eller studere,» går det frem i rapporten.

Denne praksisen er flyktningens beste mulighet for å skaffe seg arbeid

Språktrening på arbeidsplassen har vist seg å være det mest effektive virkemiddelet for å få flyktninger i arbeid. Rapporten understreker at dette også er et veldig kostbart virkemiddel.

Det å legge til rette for språklæring og opplæring på arbeidsplassen kan være en inngangsbillett til arbeidslivet, ifølge OECD.

Australia, Canada, Danmark, Finland, Tyskland, New Zealand, Norge, Spania, Sveits og USA gir språklig opplæring til enkelte flyktninger på arbeidsplassen.

Asylsøkere i arbeid

I Norge kan du søke om midlertidig arbeidstilatelse mens man venter på svar fra søknaden om beskuttelse. Dette brevet skal leveres til politiet der man bor.

I Norge kan asylsøkere få midlertidig arbeidstilatelse dersom:

 • du har vært på asylintervju, og
 • du har gyldig pass (eller er fra Somalia, og UDI ikke er i tvil om identiteten din) og
 • du ikke har fått svar fra UDI på søknaden din om beskyttelse

Du kan ikke få det dersom:

 • du ikke har vært på asylintervju
 • du ikke har gyldig pass (eller er fra Somalia og UDI er i tvil om identiteten din)
 • du skal sendes til et annet europeisk land (du er dubliner)
 • du har fått avslag på asylsøknaden din

Kilde: UDI

Powered by Labrador CMS