Annonse

Arbeidsmarkedet

Nye Nav-tall viser langsom bedring på arbeidsmarkedet

Ledigheten er mer enn halvert siden slutten av mars, men Nav venter at det vil ta mer enn to år før arbeidsledigheten er tilbake på nivået før krisen.

Jakter jobber på nye måter

Google-søk og profesjonelle rekrutteringsbyråer er blitt viktigere når norske arbeidstakere leter etter sin neste jobb, viser ny undersøkelse.

Undersøkelse: Dystre utsikter i det norske arbeidsmarkedet

Norske arbeidsgivere venter at nedbemanningen fortsetter som følge av koronakrisen. Dagens rekordhøye arbeidsledighet ser ut til å holde seg utover høsten.

Synspunkt

Norge trenger like muligheter

Oslo kommer ikke til å tiltrekke seg kompetente arbeidstagere fra utlandet så lenge arbeidsliv og kommune tar for gitt at alle er nordmenn. Høyt utdannende innvandrere trenger gode strukturer for å integreres i norsk arbeidsmarked, og da må Oslo Kommune kunne konkurrere globalt.

Synspunkt

Norge trenger like muligheter

Oslo kommer ikke til å tiltrekke seg kompetente arbeidstagere fra utlandet så lenge arbeidsliv og kommune tar for gitt at alle er nordmenn. Høyt utdannende innvandrere trenger gode strukturer for å integreres i norsk arbeidsmarked, og da må Oslo Kommune kunne konkurrere globalt.

Arbeidsmarkedet den største motoren for økonomisk ulikhet

Økende avstand mellom gode og dårlige jobber viktigste årsak til voksende ulikhet, viser ny forskning.

Fem tips som gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet

Med enkle grep kan du bruke koronakrisen på å bli mer ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Her er karrieretipsene for 2020-tallet

Fleksibilitet og evne til å tilpasse seg er viktigere enn noen gang. Her er 4 tips for å beholde og øke verdien din på arbeidsmarkedet dette tiåret.

Polarisert arbeidsmarkedFlere jobber i enten lav- eller høytlønnsyrker

Norske arbeidsgivereSpår det sterkeste arbeidsmarkedet på åtte år

I fem av ni sektorer rapporterer arbeidsgivere om sterkere bemanningsutsikter sammenlignet med samme tid i fjor.

Spår det trangeste arbeidsmarkedet for ingeniører på fem år

Norsk arbeidsliv etterspør stadig flere ingeniører. Bjørn Bjørnsen, direktør for engineering i Experis, mener tre retninger er spesielt populære.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Ole Erik Almlid møtes til dyst om endringer i sykelønnen i det utvidetde Sysselsettingsutvalget. Bildet er tatt i forbindelse med NHOs årskonferanse i år.

Slaget om sykelønnen starter i mai

100 prosent sykelønn har vi hatt siden 1978. Nå tar både LO- og NHO-sjefen plass i Sysselsettingsutvalget, der forslagene om endringer i sykelønnen skal diskuteres.

OverblikkI disse næringene øker bemanningen kraftig

I alle bransjer og i alle landets fylker er det flere med jobb nå enn på samme tid i fjor.

– Oppdrett-, olje-, gass- og techindustrien vil slite med å få tak i kvalifisert arbeidskraft i 2019

I disse bransjene spår Finn jobb at det vil bli stillingsboom i år.

UndersøkelseNedkjøling i Oslos arbeidsmarked

For første gang på tre år varsler Oslo-bedrifter negative utsikter for ansettelser i første kvartal neste år.

Nye Nav-tallEldre arbeidstakere klart mest lojale

Over halvparten av 50-åringene i det norske arbeidsmarkedet jobber for samme arbeidsgiver ti år senere. Kun én av fem 25-åringer gjør det samme.

Spår tøffere kamp om talentene

Arbeidsgivere i syv av ni bransjer i Norge regner med å ansette flere før nyttår, viser undersøkelse.

2900 flere arbeidsledige i juli

Den tilsynelatende store økingen i ledige, skyldes imidlertid litt spesielle forhold.

Etterspørselen etter arbeidskraft øker

SSB melder om høyeste antall ledige stillinger på seks år.

AutomatiseringNorge minst utsatt for jobbtap i OECD

Synspunkt

Spår gullalder for eldre arbeidstakere

Vi står foran en grunnleggende endring av arbeidsmarkedet. Det er godt nytt for eldre arbeidstakere, skriver Tom Bolstad.

Synspunkt

Spår gullalder for eldre arbeidstakere

Vi står foran en grunnleggende endring av arbeidsmarkedet. Det er godt nytt for eldre arbeidstakere, skriver Tom Bolstad.

Arbeidsmarkedet i Norge er svært kjønnsdelt

– Andelen kvinner som jobber deltid er fortsatt stor, sammenliknet med menn. I tillegg jobber kvinner og menn i stor grad innenfor ulike sektorer og næringer, noe som bidrar til ulik lønn blant kvinner og menn, sier likestillingskoordinator i Statistisk sentralbyrå.

RegjeringenSetter ned utvalg for å finne kunnskapshull i norsk arbeidsliv

Ekspertutvalg skal undersøke hvilke bransjer i Norge som har behov for etter- og videreutdanning.

Sivilingeniører og naturvitere– Ledighet for nyutdannede halvert på ett år

Det viser Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse blant sine medlemmer.

Slik beskriver vi oss selv på LinkedIn

OVERBLIKKSlik ser arbeidsmarkedet ut akkurat nå

FINN jobbpuls– Kampen om talentene blir tøffere fremover

Det ble lyst ut 14 prosent flere stillinger i desember i fjor, sammenlignet med desember 2016.

Sterkeste arbeidsmarkedsutsikter på fem år

Antallet norske arbeidsgivere som planlegger å bemanne opp er på sitt høyeste siden 2012.

Betydelig fall i arbeidsledighetenRogaland har størst nedgang

Nedgangen i arbeidsledigheten er størst innen ingeniør- og IKT-fag, med 31 prosent færre helt ledige, fulgt av industriarbeid med 28 prosent færre.

Stadig mindre andel mottar Nav-støtte

Andelen som mottar støtte fra Nav blir stadig mindre. Spesielt blant unge har den falt rundt 40 prosent på 23 år.

Tilpasningsdyktige ledere vil overleve dagens teknologirevolusjon

Vil du være den som får ting til å skje, den som ser på mens det skjer eller den som sitter igjen og lurer på hva i all verden som nettopp skjedde?

200.000 europeere til det norske arbeidsmarkedet

Arbeidsinnvandringen til Norge eksploderte etter at land som Polen og Litauen ble med i EU.

Mellomstore bedrifter vil vokse

Selskaper med 50-100 og 100-250 ansatte melder har størst planer om bemanningsøkning neste kvartal.

6 måter automatisering vil påvirke arbeidsmarkedet på

Slik sikrer man at kunstig intelligens skaper jobber for alle, ikke bare noen få.

DNB venter vekst over normalen

Veksten ligger an til å overstige «normalvekst» allerede i år, anslår DNB i sitt nyeste anslag over utviklingen i norsk økonomi.

Fortsatt fall i arbeidsstyrken

Arbeidsstyrken falt mer enn sysselsettingen i juni. Dermed falt også arbeidsledigheten noe.

Asylsøkere kommer seg rekordraskt inn i norsk arbeidsliv

Sverige og Norge topper listen i en ny rapport over land som får sysselsatt flyktninger raskt.

Meglerhus enigePuslete men positiv utvikling i arbeidsmarkedet

De aller fleste nye tall vitner om et norsk arbeidsmarked som beveger seg i riktig retning. Men få tror de seneste månedenes utvikling er et springbrett til ny eksplosiv vekst for norsk arbeidsliv.

Arbeidsledigheten ned igjenNå ser også Arbeiderpartiet lyspunkt i arbeidsmarkedet

I juli ble det 400 færre helt arbeidsledige i landet, ifølge Nav. Bedringen i arbeidsmarkedet har kommet over hele landet, også i fylkene som ble hardest rammet av nedturen i oljebransjen.

Små bevegelser i arbeidsmarkedet

I mai var 120.000 personer i Norge arbeidsledige. Det er litt bedre enn ventet.

Hvordan bli ekstremt produktiv uten å bli utbrent

Arbeidsmarkedet er i økende grad konkurransepreget. Men det å legge inn flere og arbeidstimer er oppskriften på en katastrofal utmattelse.

Ny rapport– Nulltimerskontrakten bør bestå

En ny rapport om «moderne arbeidspraksis» som skal danne grunnlaget for britisk politikk på området, foreslår nye definisjoner av tilknytningsformer i arbeidslivet og regelendringer for nulltimerskontrakter.

Nye tallArbeidsledigheten faller i nesten alle yrkesgrupper

På et drøyt halvår har bruttoledigheten falt med nesten 7000 personer. Men andelen langtidsledige øker fortsatt.

Norske arbeidstakere trygge på egen jobb

Nedturen i oljesektoren har gitt ringvirkninger, og frykten for å miste jobben har spredt seg til tilhørende bransjer. Men på det øvrige arbeidsmarkedet hersker tryggheten.

LO ber sommerjobbende ungdom være obs i et tøft marked

Et presset arbeidsmarked gjør sommerjobbende ungdommer ekstra utsatt. Vi har sett at lovbruddene er blitt flere de siste årene, sier LOs sommerpatrulje.

Arbeidsmarkedet på stedet hvil

– Det går bra i landet. Det håper jeg alle har fått med seg, sa Erna Solberg i går. I dag viser nye tall tilnærmet fullstendig stillstand på arbeidsmarkedet.

Arbeidsinnvandring fra Øst-EuropaFlere bedrifter ansetter fast

Andelen arbeidere fra østeuropeiske EU-land har stabilisert seg i norsk arbeidsliv. Flere bedrifter ansetter dem fast, men innslaget av innleie er fortsatt betydelig, viser en fersk Fafo-rapport.

JobbindeksNordmenn er optimistiske til fremtidens arbeidsmarked

I fjor trodde 76 prosent at arbeidsledigheten ville øke, mens bare 32 prosent tror det samme for 2017.

1900 færre ledigeMarkant nedgang i arbeidsledigheten i mai

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 1 300 personer.

Venter nedgang i arkitektbransjen

En fersk oversikt viser at arkitektmarkedet fortsatte å vokse i fjor. Men i årene framover er det ventet tøffere tider.

IMF med full støtte til regjeringens årelating av oljefondet

Varsler samtidig behov for flere «billige» lønnsoppgjør fremover.

Endrer kafékulturenStadig flere tar med seg jobben på kafé

Arbeidsmarkedet er i endring og flere jobber frilans. For dem kan kafeen være et mer sosialt alternativ enn å sitte alene.

Varsler om færre oppsigelser og permitteringer

NAV mottok 2.600 varsler om mulige oppsigelser og permitteringer i mars. I fjor var tilsvarende tall 4.400.

Ruster fagskolen for fremtiden– Føler oss endelig verdsatt

Fagskolene blir nå anerkjent som høyere utdanning og får studiepoeng på lik linje som studenter ved akademiske utdanningsinstitusjoner.

En av fem vil slutte i jobben for å bli gründer

En av fem nordmenn sier de vurderer å slutte i jobben for å skape sin egen arbeidsplass, viser en ny arbeidsmarkedsanalyse.

Dette må unge arbeidstakere huske

Å stå i samme jobb resten av livet er en ting som hører fortiden til.

Andelen folk i arbeid fortsetter nedover

– De sprikende tallene på ledighet og andelen folk i jobb innebærer at det er stor usikkerhet omkring utviklingen i arbeidsmarkedet, fastslår LO-leder Gerd Kristiansen.

Byggebransjen i fare for å rase sammenVi må rydde opp i arbeidslivet

I takt med at de faglærte og fagorganiserte har forsvunnet fra byggeplassene, har de kriminelle kommet inn. Utviklingen i norsk arbeidsliv kan snus – men det krever politisk vilje.

Byggebransjen i fare for å rase sammenVi må rydde opp i arbeidslivet

I takt med at de faglærte og fagorganiserte har forsvunnet fra byggeplassene, har de kriminelle kommet inn. Utviklingen i norsk arbeidsliv kan snus – men det krever politisk vilje.

Annonse
Annonse
Annonse