Korona

Avstand, plexiglass, håndsprit ... Norske virksomheter har tatt koronagrep.

Myndighetene må gi virksom­hetene forutsig­barhet

Vi må leve med viruset i mange måneder, kanskje år. Da må vi samtidig leve mest mulig normalt og holde hjulene i gang, for å sikre at arbeidsplassene er der på andre siden av krisen.

Publisert Sist oppdatert

Ivar Horneland Kristensen er administrerende direktør i Virke.

SYNSPUNKT. Et halvår etter at Norge stengte ned for å begrense spredningen av koronapandemien, har hverdagen, for de fleste, kommet inn i en form for ny normal. For mange virksomheter er imidlertid usikkerheten fortsatt stor. Et lokalt utbrudd kan plutselig snu situasjonen på hodet.

Selv om aktivitetsnivået har økt måned for måned, sier nå en av fire Virke-medlemmer at de forventer at årsomsetningen for 2020 vil være lavere enn den var i 2019.

Fem prosent av virksomhetene forventer at årsomsetningen blir mer enn halvert.

De gjeldende smitteverntiltakene begrenser kapasitetsutnyttelsen og svekker potensialet for lønnsom drift for mange virksomheter innen kultur, opplevelser, reiseliv og servering. Fortsatt sliter disse bransjene med likviditeten, og for de som er hardest rammet er det umulig å si når de kan drive lønnsomt igjen.

Forbrukeratferden er forandret

Strengere smittetiltak får kunder til å endre atferd. Forbrukerne er kanskje usikre på hvilke regler som gjelder, samtidig som det er uklare grenser mellom anbefalinger og påbud.

Når myndighetene nå har gått over til mer lokale smitteverntiltak, skaper det både positive og negative effekter. De positive er blant annet at et smitteutbrudd i Oslo ikke fører til en nedstengning av Kristiansand, slik at folk kan leve sine liv mest mulig normalt der det er lav smitte.

Det negative er at tiltakene kan være strengere ett sted enn et annet og dermed skape ulike konkurransevilkår.

Driver du en butikkjede kan du oppleve at rammevilkårene blir ulike både sammenlignet med andre byer, men kanskje også i nabokommunen noen minutter unna. Det krever mer av virksomhetene, binder opp arbeidskraft og skaper uforutsigbarhet. Regjeringen må komme med en overordnet plan for lokal nedstengning, og ikke bare skyve ansvaret over på kommunene.

Når kundene opplever utrygghet vegrer de seg for å drive aktivitet, reise, bestille tjenester til hjemmet og dra ut for å spise eller oppleve et kulturarrangement. Virksomheter som var sunne før krisen opplever et bortfall av kunder, til tross for gode smitteverntiltak. Her har myndighetene et ansvar for å trygge befolkningen om at livet kan og må gå videre mest mulig normalt, i den nye normalen.

Regjeringen må komme med en overordnet plan for lokal ned­stengning, og ikke bare skyve ansvar­et over på ­kommunene

Virksomhetene har et ansvar under restriksjonene

Virksomhetene har også et stort ansvar, og det har de tatt. Handels- og tjenestenæringen har lagt ned en enorm innsats for at det skal være trygt å handle varer og tjenester. Det finnes knapt et gulv i en norsk virksomhet i Norge som ikke har klistremerker til å veilede kundene.

Vi ser verden gjennom pleksiglass. Det har vel aldri vært så mye sprit omløp i Norge noensinne.

Virke har sammen med myndighetene utarbeidet smittevernveiledere for mange av våre bransjer. Det gjør at folk kan trene, handle mat, gå på konserter, ha møter og samles i mindre grupper selv om vi er i en pandemi. Virksomhetene har fulgt opp de stadig endrede reglene, for å gjøre det mulig for forbrukerne å bruke tjenestene de formidler og kjøpe varene de selger. De har omstilt seg i rekordtid for å fortsette å skape verdier for samfunnet og arbeidsplasser til folk.

Virksomhetene har selv tatt grep for å øke kunnskapen rundt smittevern, slik at de ikke blir urettmessig rammet. Treningsbransjen var den siste bransjen som fikk åpne i sommer, og den faglige begrunnelsen var forankret i utenlandske studier som pekte på at denne bransjen var mer utsatt for smitte. Da tok Virke og bransjen grep og gikk sammen for å få på plass et forskningsprosjekt som viser hvordan forholdene er her i Norge.

Konklusjonen: Å trene på treningssenter med smittevernregler gir ikke økt sannsynlighet for å bli smittet.

Vi har også vært opptatt av grensen på 200 personer på et arrangement, som setter store begrensninger på driften for aktører som lever av å samle folk. Denne må utfordres. Også her er det behov for økt kunnskap, og å tilpasse tiltakene når man gjør seg nye erfaringer.

Myndighetene må gi forutsigbarhet og rammebetingelser

Mange virksomheter opplever nå at krisehjelpen er tatt vekk, og erstattet med midlertidige ordninger for de hardest rammede inne reiseliv og kultur. La det ikke være noe tvil, virksomhetene trenger pustehjelp litt til, og i hvert fall så lenge de myndighetspålagte smittevernrestriksjonene er iverksatt.

Derfor tar Virke nå til orde for en ny og forbedret kompensasjonsordning på tvers av alle bransjer.

Det er et problem at regjeringen tenker for mye på kortsiktige tiltak, og for lite på veien ut av krisen på lang sikt.

Myndighetene må sette i verk tiltak som stimulerer til aktivitet og omstilling og samtidig reduserer risikoen for virksomhetene. Samtidig må tiltakene være forutsigbare, enkle å iverksette og forståelige. For å skape økt aktivitet i økonomien etter korona, må vi bevare grunnlaget for arbeidsplasser og legge til rette for trygg verdiskaping.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Powered by Labrador CMS