Annonse

foreldrepenger

Sverige45-årsjubileum for foreldrepenger

Andelen av foreldrepengene som tas ut av svenske fedre er tredoblet på 20 år og er 60 ganger så høy som året da ordningen ble innført.

SverigeØkt fedrekvote gir fedre mer tid med barna

Økningen av fedrekvoten har gjort at svenske fedre bruker mer tid hjemme med barnet etter fødselen, viser ny analyse.

Flere mødre tar ulønnet permisjon

Tre av ti mødre tok ubetalt permisjon i tillegg til foreldrepengeperioden i 2017. Det er en økning på 66 prosent siden 2008, viser en ny rapport fra Nav.

Nedgang i foreldrepenger skyldes færre fødsler

– En fordel at EFTA-domstolen kommer med en rettslig avklaring

ESA krever at mor og far likestilles i den norske foreldrepenge-ordningen. Resultatet kan bli en ekstrautgift i statsbudsjettet på mange hundre millioner kroner.

Regjeringen svarer ESANekter å likestille foreldrepengeordningen

Bestrider ESAs foreldrepenge-uttalelse.

Politikerne avgjørende for hvor mye tid nybakte fedre bruker med barna

ESA– Norske regler for foreldrepermisjon er kjønnsdiskriminerende

Norske myndigheter lever ikke opp til EØS-forpliktelsene sine når de ikke gir kvinner og menn like rettigheter, mener EØS-tilsynet ESA.

Færre får foreldrepenger

Nedgang i antall fødsler er hovedårsaken til at utbetalingen av foreldrepenger synker.

Flest utlendinger mottar støtte fra NAV i utlandet

De fleste er fra Sverige og Polen.

baby_leker.jpg

Foreldrepenger

Hva får jeg i foreldrepenger når jeg har to jobber?

mor_far_foreldr.jpg

Foreldrepenger og provisjonslønn/bonus

Spørsmål: Hvordan er reglene for permisjonspenger (foreldrepenger) når man har en lønn bestående av fastlønn og provisjonslønn/bonus? I arbeidskontrakten står det at arbeidsgiver dekker alt over 6 ganger grunnbeløpet. Kan arbeidsgiver da kun regne fastlønnen eller tas også provisjonslønn/bonus med?

Annonse
Annonse
Annonse