Samfunn

SVs finanspolitiske talsmann Snorre Serigstad Valen er kritisk til måten regjeringen har lagt opp budsjettprosessen i høst på.

SV raser mot budsjettprosessen

At regjeringen ikke satte av mer penger til å takle asylstrømmen i sitt budsjettforslag, gjør det i praksis umulig for opposisjonen å behandle det, mener SV.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen la fram sitt budsjett 7. oktober, men kommer med en tilleggsmelding om to uker hvor strategi og finansiering av flyktningkrisen neste år behandles.

Det innebærer trolig at milliarder må flyttes på budsjettet, uten at opposisjonen får behandlet endringene på ordentlig vis, frykter SVs finanspolitiske talsperson Snorre Valen.

– Det er helt åpenbart at man burde holdt av mer penger, sier han til NTB.

Valen skjønner ikke at regjeringen i budsjettforslaget bare tar høyde for 11.000 asylsøkere neste år.

– De har visst at det kommer mange flere flyktninger enn det som tidligere har ligget til grunn. Da er det skandaløst at man har laget er statsbudsjett som helt åpenbart ikke stemmer, sier han.

Finansminister Siv Jensen (Frp) pekte da hun la fram budsjettet på at det kommer flere asylsøkere til Norge enn ventet.

– Vi vet at tallene som lå til grunn da vi la siste hånd på statsbudsjettet, er foreldet nå, sa hun da.

Frist mandag

Det anslås at den økte asylanttilstrømmingen til Norge neste år vil koste 5-6 milliarder kroner ekstra, og dermed får tillegget etter alt å dømme store konsekvenser for budsjettet.

Men fristen for opposisjonspartiene til å stille sine spørsmål til Finansdepartementet om budsjettforslaget går ut allerede mandag.

– Det blir i praksis umulig å drive reelt opposisjonsarbeid i forhold til budsjettet. Det er veldig heldig for regjeringen, men uheldig for alle andre, sier Valen.

Han viser til at opposisjonen, også regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF, er avhengige av å kunne stille spørsmål til Finansdepartementet i arbeidet med sine alternative budsjetter. Det samme er nødvendig for å få beregnet kostnader og effekter av regjeringens forslag.

Den eneste muligheten for å unngå at tilleggsproposisjonen får store følger for øvrige satsinger, er å finansiere asyl- og flyktningtiltak med flere oljekroner.

Men regjeringen legger allerede opp til å bruke rekordmye oljepenger, og samarbeidspartiet Venstre har varslet at partiet søker å begrense oljepengebruken.

– Gjemmer seg

De ferskeste anslagene fra Utlendingsdirektoratet viser at 23.000 asylsøkere kommer til Norge i år og 33.000 neste år.

Valen erkjenner at usikre anslag gjør det vanskelig å anslå kostnader. Han stiller seg likevel uforstående til at ikke regjeringen allerede har satt av penger til å håndtere de økte kostnadene.

– Et samlet Storting ville vist forståelse om regjeringen var nødt til å holde av en god slump penger, sier han, og anklager regjeringen for å gjemme seg bak at den formelt sett ikke var sikker på anslagene da budsjettet ble laget.

SV stiller spørsmål til regjeringen for å få klarhet i hvilken konkret informasjon om forventede asylankomster for 2016 regjeringen hadde tilgang til under sin budsjettkonferanse i august, og om de ba om oppdatert informasjon.

Statsminister Erna Solberg (H) anslo i sin redegjørelse for Stortinget tirsdag at asylanttilstrømmingen vil koste Norge 40-50 milliarder kroner de neste fem årene.

– Solberg har tydeligvis gjort sine beregninger. Vi kan ikke vente til november før Stortinget får muligheten til å diskutere dem, sier Valen.

Regjeringen reduserte anslag for asylsøkere

Midt i den verste flyktningkrisen i Europa kuttet regjeringen anslagene for asylsøkere. Dermed kunne justisminister Anders Anundsen (Frp) redusere budsjettet til Utlendingsdirektoratet.

Mens regjeringen forberedte sin siste budsjettkonferanse i slutten av august, døde hundrevis av flyktninger i Middelhavet og i en lastebil på en ungarsk landevei, og Politiets utlendingsenhet varslet at det kom 500 asylsøkere i uken, skriver Aftenposten.

Likevel reduserte Anundsen anslaget for hvor mange asylsøkere som var ventet til Norge, med 1.000 personer til 11.000. Seks uker senere da statsbudsjettet ble lagt fram, var det klart at Utlendingsdirektoratets budsjett var kuttet med 0,3 prosent, eller 2,8 prosent justert for anslått prisvekst.

Regjeringen erkjenner nå at anslagene ikke holder, og varslet ved framleggelsen av budsjettet at det vil komme en tilleggsproposisjon med nye prognoser og bevilgninger. Anslaget er nå rundt 25.000 asylsøkere, og nå må regjeringens budsjettkamerater i Venstre og KrF bidra til å finne inndekning for milliardbeløp.

– Det fører til en meget krevende situasjon. Alle vet at tallene i budsjettet ikke er i nærheten av å stemme. Vi må bruke mer penger, men vi aner ikke på hvilken måte. Det eneste vi vet er at budsjettet må justeres, sier KrF-leder Knut Arild Hareide. (©NTB)

Powered by Labrador CMS