Annonse

flyktningkrisen

Målstyring og tillitUDIs vei fra telling til tillit

I løpet av 2018 skal UDI innføre en helt ny måte å styre på. Det betyr økt tillit til de flinke og falkeblikk på brukerne. Samtidig varsles et brudd med tellekantene organisasjonen har styrt etter tidligere.

Analyse

«Et eller annet sted i Afrika»Festning Europa har stengt porten

Hvem skal få lov til å komme til Europa? Det kan i fremtiden avgjøres i Tsjad eller Niger, mener Merkel og Macron. Det er en fin idé. Dessverre for fin for å være realistisk. Sannheten er at europeerne satser på utestenging.

EU med asyltrusler mot Polen og Ungarn

Polen og Ungarn har ikke tatt imot én eneste asylsøker gjennom EUs kvoteordning. Nå truer EU-kommisjonen med rettslige skritt.

Enorme forskjeller mellom landEUs flyktningpolitikk har raknet

Det er uholdbart at EU-land kan føre en så ulik flyktningpolitikk. La landene som ikke ønsker flyktninger finansiere tiltak i andre EU-land, foreslår tenketank.

Rapport: Dette må Europa gjøre med innvandringsproblemet sitt

Selv om krigen i Syria kan få en løsning som stopper de store strømmene med flyktninger fra regionen, er det ingen grunn til å forvente lavere innvandringspress på sikt.

Ny tysk analyseFlyktningene vil gå i pluss med 1000 kroner per innbygger

I 2015 kom det 890.000 flyktninger til Tyskland. Nå har tyskerne regnet på hva det vil koste. Svaret er at de går i pluss.

KOMMENTARNasjonalisme i globaliseringens tidsalder

To megatrender barker sammen når nasjonalismen møter globaliseringen. Hvem vinner til slutt?

KOMMENTARNasjonalisme i globaliseringens tidsalder

To megatrender barker sammen når nasjonalismen møter globaliseringen. Hvem vinner til slutt?

UDI legger ned 20 asylmottak

Utlendingsdirektoratet (UDI) varsler at de legger ned 20 asylmottak med totalt 2.100 plasser på grunn av færre asylsøkere.

FlyktningkrisenEuropas gordiske knute

Byråkratisk sommel, frykt for at Tyrkia skal åpne slusene mot Europa og politisk handlingslammelse er noe av forklaringen på at 62.000 flyktninger sitter fast i Hellas uten verken å bli sendt videre eller returnert.

SSB: Senk skatten for lavtlønnede - få flere innvandrere i jobb

25 milliarder i skattekutt for de fattigste vil få tusenvis av innvandrere i jobb, viser ny forskning fra SSB.

EU-rapport: Libyske byer tjener milliarder på migranter

Flyktninger jages ut av «jungelen» i Calais som nå skal jevnest med jorda

I dag startet franske myndigheter arbeidet med å tømme den omstridte leiren som antas å huse mellom 7.000 og 10.000 migranter.

Flere menn enn kvinner får innvilget asyl i Norden. Hvorfor?

I de nordiske landene får kvinnelige asylsøkere oftere avslag enn menn, viser en fersk rapport. De nordiske likestillingsministrene vil nå vite hvorfor det er slik, og sørge for at nyankomne kvinner og menn får sine asylsøknader vurdert individuelt og likt.

Nytt dansk høyreparti sikter seg inn på Folketinget

Nye Borgerlige kaller de seg. Det nyetablerte, innvandringsfiendtlige danske høyrepartiet – som står lenger til høyre enn Dansk folkeparti – vil ut av EU og sende de fleste flykningene ut av Danmark. 4,9 prosent av danskene vil stemme på dem, ifølge en fersk meningsmåling.

Merkel tar selvkritikk

Var åpen om sitt ansvar for feil som har blitt begått.

Norge og fengsling av barn: Hva mener Arbeiderpartiet?

Nok en gang får Norge negativ oppmerksomhet i det store utland. Å ofre verdier på realpolitikkens alter begynner å bli en vane for regjeringen. Men så lenge den kun må forsvare seg mot organisasjoner og Knut Arild Hareide, slipper den greit unna. Landets største opposisjonsparti er mer opptatt av nikab og airbnb.

«Flyktningpolitikken kan ses som et eksempel på den nordiske evnen til å omstille og forandre»

Den nordiske modellen: De nordiske landenes evne til endring har også slått ut i flyktningpolitikken, mener dansk professor.

Norden: Moralske supermakter for fall

De nordiske landene, med sin nordiske modell som grunnmur, har i årevis framstått som moralske supermakter på den globale arena. Denne posisjonen har flyktningkrisen revet ned.

Sylvi Listhaug, asylpolitikken og menneskerettene

Som en moderne Maja Paalsbo i Nils Kjærs politiske satire «Det lykkelige valg» – hun som var «med i alle bevegelser» på én gang – forsøker Sylvi Listhaug nå å fremstå som menneskerettenes store forkjemper.

«I vår egen interesse»: Børge Brende vil justere utenrikspolitikken med nye veivalg

EU etter brexit, Russland, terror og flyktninger er de viktigste årsakene til at regjeringen ønsker å justere Norges utenrikspolitiske linje. Egeninteresse skal være rettesnor for alle deler av utenrikspolitikken – fra forsvar og sikkerhet, til handel og bistand.

Listhaug slår tilbake mot juridisk asylkritikk: – Fullstendig grunnløs

– Påstanden om at Norge ikke respekterer internasjonale konvensjoner og menneskerettigheter, er fullstendig grunnløs, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Asyl- og flyktningpolitikken svekker Norges omdømme som rettsstat

Regjeringen har nærmest gjort det til en vane å endre, bryte eller bevisst utfordre gjeldende rett når det gjelder flyktninger og asylsøkere. Minst 10 lover og konvensjoner er utfordret de siste par årene. – Er Norge i ferd med å bli en rettsstatlig bananrepublikk? spør folkerettsekspert.

Hver dag dør 11 flyktninger på havet

Andelen flyktninger som ankommer Hellas har sunket med 95 prosent siden nyttår. Men fortsatt strømmer flyktninger til Italia.

6500 migranter reddet i Middelhavet i løpet av en dag

Mandag var en av de mest travle dagene den italienske kystvakten har opplevd noensinne.

31.000 asylsøkere kom i 2015: Nesten halvparten skal ut av landet

UDI-sjef Frode Forfang regner med at mellom 12.000 og 15.000 av de 31.000 asylsøkerne som kom til Norge i fjor ikke får opphold i landet. Nå vil UDI styrke innsatsen på returer, varsler Forfang. Dessuten legger UDI ned 7 000 mottaksplasser da nå kommer langt færre asylsøkere enn antatt.

Mener arbeidsgivere stiller for høye krav til norsk

Norskopplæring og arbeidserfaring er hovedingrediensene i en vellykket integreringsjobb. Og arbeidserfaring kommer ikke uten norskkunnskaper. Spørsmålet er om arbeidsgivere stiller for høye krav til norsken.

Flyktningstrømmen til Hellas tar seg opp igjen

Etter det mislykkede kuppforsøket i Tyrkia har flere flyktninger og migranter igjen begynt å ta sjøveien til Europa.

EU foreslår felles ordning for kvoteflyktninger

Stoltenberg: – Den kalde krigen er historie - og bør forbli historie

Regjeringen foreslår å øke botidskravet for en rekke ytelser til fem år

Regjeringen presenterte i dag nye innstramminger i velferdsordningene for flyktninger.

Rapport: Flyktningene går i pluss hvis 80 prosent kommer i jobb

Sysselsettingsandelen blant flyktninger må opp til 80 prosent på sikt for å sikre offentlige budsjetter, viser en uavhengig dansk rapport.

Over 100 organisasjoner kritiserer EUs flyktningpolitikk

109 organisasjoner som arbeider for menneskerettigheter, flyktninger og utvikling mener at EUs migrasjonspolitikk risikerer å underminere asylretten internasjonalt.

Ban Ki-moon: – Europa har latt Hellas i stikken

FNs generalsekretær etterlyser flere og mer effektive avgjørelser i flyktningkrisen av både Europa og hele det internasjonale samfunnet.

Fire prosent av Norges befolkning har flyktningbakgrunn

Ved inngangen til 2016 var det 199 400 personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge. Til sammen utgjorde de 3, 8 prosent av landets folketall, og 29 prosent av alle innvandrere i Norge. Samlet er det fremdeles flest med flyktningbakgrunn fra Somalia, etterfulgt av Irak og Eritrea.

Slik endres asylforslagene

Opposisjonen vender tommelen ned for flere av regjeringens forslag til asylinnstramminger.

Tyskere fortsatt overveldende positive til å ta imot flyktninger

Men de stiller en klar betingelse.

17.000 underskrifter mot asylforslag: – Dette er til barns verste

– Dette forslaget er ikke til barns beste, men til barns verste, sa generalsekretær Tove Wang i Redd Barna under en markering utenfor Stortinget torsdag morgen.

Ni av ti behandlede Storskog-søknader avvist

Knappe 5.500 personer uten Schengen-visum søkte asyl i Norge etter å ha kommet over Storskog i fjor. Regjeringens avgjørelse om å prioritere utsendelser er i full gang - så langt har nesten ni av ti behandlede søknader blitt avslått.

Ban Ki-moon: – Den globale flyktningkrisen er den verste siden andre verdenskrig

Rekordhøyt antall mennesker trenger nødhjelp

Samlet kritikk mot integreringsmeldingen: For lite arbeid og for lite språk

EU-bot til land som nekter å ta imot asylanter: 2,3 millioner kroner per asylsøker

Beregnet kostnad for Norge per voksne asylsøker: 150.000- 250.000 kroner per år

4 av 10 har opplevd diskriminering som barn

40 prosent av verdens voksenbefolkning har blitt utsatt for diskriminering som barn på grunn av kjønn, etnisitet, religion, en funksjonsnedsettelse eller på grunn av hvor de bor.

Listhaug kutter enda mer i språkopplæringen

Ekspertene mener språkopplæring er essensielt for å lykkes med integrering, men siden desember er antallet timer språkopplæring i mottakene halvert. – Dersom det er slik at de kutter i språkopplæringen, er det uheldig, sier Krfs Kjell Ingolf Ropstad.

Asylsøkere har et sterkt ønske om å lære norsk

– Hos oss er det overveldende interesse for å lære norsk, sier Lars Petter Einarsson som er informasjonsdirektør i selskapet som drifter Norges største asylmottak på Forus utenfor Stavanger, AbriVekst.

Prisen for god integrering: Lønnstilskudd til svake grupper vil koste 2 milliarder i året

Språkopplæring og arbeidspraksis må på plass dersom vi skal lykkes med integrering. Etter at et forslag om lavere lønn til flyktninger døde på Venstres landsmøte sist helg, er det LO og NHOs forslag om lønnstilskudd som ligger igjen i bunken. Det vil koste 2 milliarder i året, og bevare den norske modellen.

V og SV vil teste om asylforslag er brudd på menneskerettighetene

Venstre-strid om lavere lønn til flyktninger

LO og NHO ber Venstres landsmøte avvise forslaget om å gi lavere lønn til flyktninger. Også partiets nestleder Terje Breivik går imot.

UKEBLIKK: Vårrengjøring for norsk gjestebud

Etter å ha markert sin «strenge og rettferdige» asylpolitikk noen måneder, er det på tide for regjeringen å finne fram den nøkterne, norske gjestfriheten. Den trengs for å integrere alle de tusenvis, som uansett hva vi mener, er kommet for å bli.

Balansekunst: UDI må levere både for bosetting og uttransportering

Med 250 nye saksbehandlere i løpet av tre måneder – en dobling av staben – jobber UDIs asylavdeling på spreng for å skaffe norske kommuner flyktninger å bosette. Samtidig må UDI bidra til at Politiets utlendingsenhet får uttransportert de som ikke har krav på opphold i Norge. Men innsatsen for å møte de to hensynene er ikke helt i balanse, mener kritikerne.

Bosetting av flyktninger: Kommunene er klare – men UDI prioriterer utsendelser

Frustrasjonen brer seg i kommune-Norge. Norske kommuner står klare til å bosette 16.000 asylsøkere, mens UDI kun har 630 bosettingsklare asylsøkere med oppholdstillatelse.

Sveriges statsbudsjett: Dobler pengebruken på migrasjon og integrasjon

Og det går mot tredobling innen 2020.

Listhaug: – Ingen quickfix dette her

Innvandrings- og integreringsministeren forsvarer regjeringens kritiserte grep i asylpolitikken. Hun mener andres løsninger er for naive.

Den tydelige byråkraten

– Vi vet ikke hvor lenge vi hadde maktet å stå i dette, er UDI-direktør Frode Forfangs oppsummering av høsten 2015. Tydelig, befriende ærlig og konstruktivt selvkritisk.

Forsterket grense­kontroll spiser ­politiets ressurser

Det har vært forsterket grensekontroll ved Norges grenser siden november i fjor. Kun 35 personer er avvist ved sjøgrensene. – Grensekontrollene tar alle våre ressurser, sier politisjef i Østfold.

Dette vekker nordmenns følelser: Trump, flyktningene, IS og Syria

Donald Trumps kamp for å bli USAs presidentkandidat er den enkeltsaken som har vakt størst interesse hos nordmenn de siste månedene. Men vi opprøres mest over IS, situasjonen i Syria og den globale flyktningstrømmen.

UDI-rapporten: Politiet tilbakeviser kritikken

Politiets utlendingsenhet tilbakeviser påstander om at de prioriterte å returnere asylsøkere fremfor å sikre skikkelig registrering av de som kom under de hektiske månedene med mange asylankomster i fjor høst.

UDI-sjefen om høsten 2015: – Vi vet ikke hvor lenge vi hadde maktet å stå i dette

UDI-direktør Frode Forfang er bedre forberedt på nye asyltilstrømninger i dag enn for et år siden. Men UDI er fortsatt ikke a jour med merarbeidet som oppsto da tusenvis av flyktninger tok utlendingsmyndighetene på sengen i fjor høst.

UDI har evaluert seg selv: Var ikke forberedt på fjorårets flyktningstrøm

UDIs beredskap var for dårlig på flere områder. Samarbeidet med Politiets Utlendingsenhet og Politidirektoratet hadde store mangler.

Sverige fortsetter grensekontrollen på ubestemt tid

Det er uklart hvor lenge grensekontrollene i Sverige vil vare, ifølge grensepolitiet i Malmö. Hittil i år har de avdekket 50 forsøk på menneskesmugling inn i landet.

Annonse
Annonse
Annonse