Samfunnsansvar

Illustrasjonsfoto: Psykolog Svein Øverland mener digitale verktøy er nøkkelen for å hjelpe barn og unge som sliter psykisk.

Vil ha «svanemerket» digital helseinfo

Dagens unge er heldigitale. Skal man nå fram til skoleelever som sliter, må man gå online. Psykolog Svein Øverland etterlyser kvalitetsikret digital helse-informasjon til skoleelevene. Det er enkelt og treffsikkert, mener han.

Publisert Sist oppdatert

Svein Øverland mener det er en skam at regjeringen ikke har gått inn og kvalitetssikret digitale helseverktøy som ungdom i dag kan ha stor nytte av.

Psykisk helse har de siste årene vært et stort tema på norske skoler. Flere unge sier at de sliter psykisk, noe som igjen går ut over fraværet og prestasjonene på skolen.

Presset for å være «perfekt» har ifølge norske elever økt kraftig de siste årene og mange har tatt til ordet for å få på plass skolepsykologer ved alle norske skoler.

Problemet er at det er så mye tull å finne på internett. En kan ikke vite hva som er sant eller ikke

I en undersøkelse svarer hele 84 prosent av unge at de ønsker mer digital helse. Øverland, som er spesialist innen barne- og ungdomspsykologi, er helt sikker på at verktøy som helseapper er veien å gå.

Psykolog Svein Øverland har jobbet i flere år med å hjelpe ungdom som sliter via e-terapi, og han opplever at de samme spørsmålene om psykisk helse kommer opp igjen og igjen.

– Problemet er at det er så mye tull å finne på internett. En kan ikke vite hva som er sant eller ikke, sier Øverland.

I flere år har han oppfordret helsedepartementet til å starte arbeidet med å kvalitetssikre den informasjonen som er tilgjengelige for ungdom på nett og via apper i dag.

Mye svada på blogger

Det å ha tilgang på god og riktig informasjon om psykisk helse er selve grunnlaget for at ungdommer som sliter skal få den hjelpen de trenger.

I dag oppsøker mange unge i stor grad populære blogger når de søker råd og informasjon.

– Man får ikke den kvalitetssikringen av informasjonen som ungdom søker. Jeg skulle virkelig ønske meg en kvalitetssikring av denne type informasjon, på samme måte som en har på melkekartongen, sier Øverland.

For seks år siden skrev Øverland en fagbok om selvskading. I alt har boken solgt 4.000 eksemplarer.

– Problemet er at folk som sliter med selvskading ikke går på biblioteket og låner er bok. De går til en blogg.

Til sammenligning skrev psykologen en blogg sammen med to andre kjente bloggere. Her oppnådde de å få hele 40.000 lesere.

– Det sier seg selv at ungdom går på nett. Men vi må hjelpe dem å finne kvalitetsinformasjon der. Den kvalitetsinformasjonen som finnes i dag på internett er dørgende kjedelig.

Ingen kvalitetssikring

I dag finnes det flere hundre apper for psykisk helse. Men hvordan vet en egentlig at en kan stole på informasjonen som en finner?

– Det finnes ingen kvalitetssikring av apper i dag. En vet sjeldent hvem som har laget produktet, om de tjener penger på det eller dokumentasjon på om det faktisk hjelper, sier Øverland.

Han tror likevel digitale verktøy er veien å gå for god psykologisk folkeopplysning.

Det er en skam at regjeringen ikke har gått ut og kvalitetssikret digitale helseverktøyene som ungdom kan ha stor nytte av

– Dersom en gir en brosjyre om viktigheten av å sjekke seg for kjønnssykdommer til ungdommer i dag, vil en ikke nå frem til dem. Men om du gir dem en link til et spill som tar for seg nettopp dette, så gjør de det, forklarer Øverland.

Spill, apper som er interaktive, prinsipp fra spill og forum er veien for å nå fram til unge med viktig informasjon i dag.

Helse Norge lanserte i 2013 «Min Helse» på internett der brukerne kan nytte seg av digitale helsetjenester.

– Men det er ikke noen veldig sexy løsning det heller, sier Øverland.

En skam

Psykologen ønsker en ordning liknende svanemerke der regjeringen kan gå inn å godkjenne apper og digitale verktøy slik at brukerne vet at det er ekte varer.

– Det er en skam at regjeringen ikke har gått ut og kvalitetssikret digitale helseverktøyene som ungdom kan ha stor nytte av. Det er noe jeg selv har tatt om med helsedirektoratet, sier han.

Kvalitetssikring er et stort arbeid, men Øverland mener det er så pass viktig at regjeringen burde prioritere det.

– Folk må få lage de appene de vil, men om en får et godkjennelse-merke, så vet brukerne at det er ekte vare. Det kan ikke være så fryktelig vanskelig, sier han.

Powered by Labrador CMS