Selv om det ikke var intensjonen til politiet å opprette et etnisk register, så er det likevel utfallet av arbeidet deres, skriver Bjørn Erik Thon.

SYNSPUNKT

Selv om det ikke var intensjonen til politiet å opprette et etnisk register, så er det likevel utfallet av arbeidet deres, skriver Bjørn Erik Thon.

Bjørn Erik Thon: Forebygging uten diskriminering

Som Ombud er det ikke min jobb å føle meg krenket på andres vegne, slik Øystein Blymke ser ut til å tro i sitt innlegg 3. mai.

Publisert Sist oppdatert

Bjørn Erik Thon er likestillings- og diskrimineringsombud.

SYNSPUNKT. Jeg jobber etter et lovpålagt mandat som tilsier at jeg skal fremme likestilling og hindre diskriminering på alle samfunnsområder, inkludert i politiets arbeid. Alle er enige i at politiet skal forebygge kriminalitet, men de har også en plikt i Likestillings- og diskrimineringslovens paragraf 24 til å hindre diskriminering i alt sitt virke. De er også bundet av Norges forpliktelser etter FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Utfallet ble et etnisk register

Kartleggingen til politiet omfatter kun nordmenn med romsk bakgrunn, og det er grunn til å tro at flertallet av minoriteten har blitt kartlagt. Selv om det ikke var intensjonen til politiet å opprette et etnisk register, så er det likevel utfallet av arbeidet deres. 

Det er helt selvsagt av meg som likestillings- og diskrimineringsombud å si fra om at politiet her er på gale veier

Da er det på sin plass at jeg reagerer fordi det kan være diskriminering av den romske minoriteten i Norge. De bærer på en historie med fornorskning, fratakelse av norsk statsborgerskap og smerte etter at mange norske romer endte sine liv i konsentrasjonsleirer under krigen. Det sier seg selv at et slikt register ikke bare handler om at romer kan kjenne seg krenket, men at dette sees i lys av det de har vært utsatt for før, og skaper engstelse og frykt. Norske romer har fortalt meg at denne saken har ført til økt diskriminering i boligmarkedet, på utesteder, i butikker osv. 

Det er ikke bare empati som gjør at jeg roper et varsko. Det er helt selvsagt av meg som likestillings- og diskrimineringsombud å si fra om at politiet her er på gale veier.

Konstruktivt møte med politiet

Derfor har jeg også hatt et konstruktivt møte med Politidirektoratet og Øst politidistrikt om hvordan de har tenkt å bygge opp tillit i romerbefolkningen etter dette. 

For øvrig har jeg ikke behov for å løfte fram gamle filmer som sprer stigmatiserende og fordomsfulle fremstillinger av minoritetsgrupper.

Powered by Labrador CMS