Synspunkt

Hvordan arbeidsmiljøet er på jobben din har mye å si for helsen og sykefraværet ditt, skriver Julie Lødrup.

Et arbeidsmiljø for fellesskapet

Hvordan arbeidsmiljøet er på jobben din har mye å si for helsen og sykefraværet ditt. Både fysiske arbeidsbelastninger i utførelsen av arbeidet, og psykososiale risikofaktorer i arbeidsmiljøet har sterk sammenheng med høyt sykefravær.

Publisert Sist oppdatert

Julie Lødrup er førstesekretær i LO.

SYNSPUNKT. Arbeidsrelatert sykdom, skade og sykefravær koster mye. For oss som enkeltmennesker, for arbeidsplassene og for samfunnet. SINTEF har i en rapport fra 2016 estimert at arbeidsrelatert sykdom og skade vil gi en årlig samfunnsøkonomisk kostnad på rundt 30 milliarder kroner. Uansett hvordan man måler, er det verdt det å legge ned en større innsats i å skape gode arbeidsmiljø.

Bedriftshelsetjenesten

Arbeidsmiljø handler om arbeidet du utfører, og hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører det. Derfor handler arbeidsmiljø om fellesskapet på arbeidsplassen, om hvordan arbeidet blir helsefremmende − ikke helseødeleggende. Arbeidsmiljøet er en viktig del av partssamarbeidet, og må gjennomsyre hele styringen av arbeidsplassen. Et svært viktig hjelpemiddel er bedriftshelsetjenesten.

Bedriftshelsetjenesten skal være en tverrfaglig ordning som skal medvirke til at virksomhetene har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er først og fremst et forebyggende arbeidsmiljøtiltak som er nødvendig, fordi arbeidsplassene ofte trenger ekstern bistand for å oppfylle arbeidsmiljølovens vernebestemmelser.

Arbeidsgivere kan velge å kjøpe fastlegetjenester og andre individuelle tjenester til sine ansatte, som røykeavvenningskurs eller treningstimer. Men da er det ikke bedriftshelsetjenesten som skal drive det. Det helsefremmende arbeidsmiljøarbeidet bedriftshelsetjenesten har ansvaret for er så viktig at det ikke kan bli vannet ut gjennom livsstilstiltak eller individuelle helsetilbud.

Ikke minst er det på tide at Norge ratifiserer ILO-konvensjon nr. 161 om utbygging av bedriftshelsetjeneste for alle

Bør være for alle

Arbeids- og sosialdepartementet har til behandling «forslag om tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning». Her bør regjeringen tydeliggjøre og avgrense at bedriftshelsetjenestens oppgaver er det kollektive arbeidsmiljøet. Samtidig bør regjeringen benytte anledningen til å utvikle bedriftshelsetjenesten så den blir i stand til å gjøre en enda bedre jobb: Med riktig fagkompetanse, og med utvikling av tiltak som både er treffsikre og i et omfang som nytter.

Ikke minst er det på tide at Norge ratifiserer ILO-konvensjon nr. 161 om utbygging av bedriftshelsetjeneste for alle. Arbeidslivet er mer mangfoldig enn noensinne, og arbeidsmiljøutfordringene er ikke blitt mindre. Det kan derfor vanskelig forsvares at noen bransjer ikke er omfattet av plikten til å ha en bedriftshelsetjeneste når behovet snarere har økt enn blitt redusert.

At arbeidsplassene skal være helsefremmende kan høres ambisiøst, men er nødvendig for at vi skal kunne ha et godt arbeidsliv der folk kan stå lenge i jobb og samtidig leve gode liv. For at bedriftshelsetjenestene skal bidra til dette bør de være tilgjengelig for alle, ha tilstrekkelig kompetanse og få til et godt samarbeid med virksomhetene.

Powered by Labrador CMS