Å beherske matematikk bidrar også til at man også behersker en hektisk hverdag og kan ta gode og velfunderte valg.
Å beherske matematikk som sykepleier, bidrar også til at man behersker en hektisk hverdag og kan ta gode og velfunderte valg, mener artikkelforfatteren.

Rudi Myrvang: Treerkravet for opptak til sykepleierutdanningen – poenget som forsvant

Karakterer, og da særlig matematikkarakteren, sier noe om forutsetningene for å bli en god yrkesutøver, generelt sett.

Publisert

Rudi Myrvang er psykologspesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Hva mener du?

Lyst å sende oss et innlegg? Send til: synspunkt@dagensperspektiv.no 

 SYNSPUNKT. I 2022 skrotet dagens regjering firerkravet i matematikk for opptak til lærerstudiet. Et grep som trolig vil bidra til lavere fullføringsgrad på lærerutdanningen, og lavere kompetanse etter fullført utdannelse. 

Nå har turen kommet til sykepleierutdanningen, der treerkravet i matematikk og norsk står for fall. 

Debatten har så langt dreid seg om man kan være en god sykepleier til tross for manglende akademiske ferdigheter. Mens et viktigere poeng går under radaren.

I sitt innlegg i Aftenposten denne uken (torsdag 25. april), har stortingsrepresentant Tone W. Trøen mange gode argumenter for at dagens karakterkrav bør bestå. Som at karakternivå har betydning for så vel sluttkompetansen som sykepleier, som for gjennomføring av utdanningsløpet. Hun trekker også frem sykepleieres ansvar for pasientenes liv og helse, og nevner spesifikt medisindosering som en akilleshæl for de som ikke innfrir dagens karakterkrav. Et viktig poeng hun ikke eksplisitt nevner, er at karakterene, og da særlig matematikkarakteren, også sier noe om forutsetningene for å bli en god yrkesutøver, generelt sett. Ved at karakterene gir en pekepinn om det generelle evnenivået til den aspirerende sykepleieren.

Generelt evnenivå predikerer bedre enn noe annet mestring og videreutvikling i arbeidslivet. Ser man på sammenhengen mellom evnenivå og skolekarakterer, står realfagene i en særstilling. Der man i øvrige fag, som norsk, kan kompensere med flid og innsats, krever realfagene genuin forståelse.

Et vektig argument for å holde på treerkravet for opptaket til sykepleierutdanningen er da at det bidrar til å rekruttere sykepleiere som tar gode og velfunderte valg i en hektisk hverdag. Og som også lykkes med å holde tritt med kravene til oppdatering de vil bli møtt med gjennom en lang karriere. Til beste for pasientene og samfunnet.

Det er viktigere enn at alle som vil får oppfylt sykepleierdrømmen sin.

Powered by Labrador CMS