Offentlig sektor rekker ikke å skrive ferdig digitaliseringsstrategien før den har gått ut på dato, Det offentlige burde i større grad speile «startup-mentaliteten», mener artikkelforfatterne.

Skal offentlig sektor lykkes med sin digitaliseringsstrategi må de tenke som en startup

Strategiene i det offentlige har ofte gått ut på dato før de blir lansert.

Publisert

Benedicte Fjellanger og Henrik Byremo er gründere av Team Agile.

SYNSPUNKT. Norge har de siste årene produsert flere digitaliserings- og KI-strategier. Fellestrekket er at de blir irrelevante før de rekker å skrives ferdig, noe digitaliseringsdirektør Frode Danielsen bekrefter i Aftenposten.

Hva mener du?

Lyst å sende oss et innlegg? Send til: synspunkt@dagensperspektiv.no 

Teknologiutviklingen beveger seg i et rasende tempo, og mens regjeringer ønsker å sette sitt fotavtrykk gjennom strategier, vokser gapet mellom tnanke og handling. Som Danielsen påpeker: «Snart får Norge en splitter ny digitaliseringsstrategi. For velferdsstaten Norge er det avgjørende at vi lykkes nå».

For å møte utfordringen må politikerne skape strategier som speiler «startup-mentaliteten» – en tilnærming som kjennetegnes av rask handling, fleksibilitet og kontinuerlig tilpasning. Det er kort vei fra læring til endring. Kontinuitet og fremgang sikres gjennom tverrpolitisk samarbeid uavhengig av hvem som styrer nasjonen. Vi har allerede sett at resultatene uteblir gjennom dagens tilnærming til strategi. Norges mulighet til å holde konkurransekraften i en globalisert verden tåler ikke at politikerne lar være. Når startups lærer og møter motstand, er eneste utvei å tenke nytt og justere kurs. Nå har de sjansen.

Offentlig sektor har alt å vinne på å tenke som en startup for å bli mer responsiv og effektiv

Kortsiktige mål og hyppigere leveransermål

Som startups har politikerne også dårlig tid. De må sette klare og målbare mål innenfor en kortere tidshorisont. Gjerne kortere enn en politisk periode på fire år. Dette sikrer at de holder seg ansvarlige og kan justere kursen raskt hvis omstendighetene endrer seg. Kortsiktige mål gjør det mulig å levere konkrete resultater raskere, noen som kan brukes til å justere kursen for videre tiltak. Målene evalueres og revideres basert på fremdrift og nye muligheter.

Offentlig sektor har alt å vinne på å ta i bruk mer tilpasningsdyktige arbeidsmetoder, hvor leveransene brytes ned i mindre, mer hyppige leveranser i stedet for store lanseringer. En slik tilnærming gjør det mulig å sjekke effekten av leveransene med målgruppen, og deretter tilpasse seg til endringer og ny læring.

Innovasjonskultur og offentlig-privat samarbeid

Innovasjon dyrkes gjennom en kultur som tillater eksperimentering og læring av både feil og suksesser. Å teste og lære i liten skala før eventuell bred implementering kan være en god løsning. Som alltid i møte med komplekse problemer, handler det om samarbeid på tvers av de gamle skillelinjene i fagavdelinger og byråkratiske grenser. Tverrdepartementale arbeidsgrupper eller andre tverrfaglige arbeidsformer for å levere på digitaliserings- og KI-satsingene bør etableres. Disse gruppene, som gjerne rapporterer direkte til digitaliseringsministeren, vil forbedre samhandlingen og øke sjansen for både raskere gjennomføring og raskere effekt.

Ikke minst bør samarbeidet med private aktører, som allerede kjenner på presset av digitalisering og globalisering, økes for å dra nytte av eksisterende innovasjonskraft, ekspertise og øke utviklingen. Å pilotere offentlig-private innovasjonspartnerskap, hvor partene sammen kan bidra med sin ekspertise og kompetanse, vil være et viktig skritt i riktig retning.

Kunnskap og data er avgjørende

Digital transformasjon handler minst av alt om teknologi. Det handler om mennesker som samarbeider om å skape merverdi med de nye mulighetene teknologien og globaliseringen skaper. For å få til det krever det ny kompetanse.

Offentlig sektor kan dra nytte av et triks fra IT-bransjen: par-programmering. Jobbe i par, hvor den ene har mer kunnskap enn den andre, og hvor man deler kunnskap mens oppgaver løses sammen. Erfaringer bør deles med andre, og læring hentes kontinuerlig. Når lederne er påkoblet og setter av tid til deling, bygges kompetansen stein for stein. Et storstilt program er med andre ord ikke nødvendig for å drive organisasjonslæring og samtidig bygge strategisk fremtidskompetanse.

Nøkkelpunkter for adoptering av en startup-mentalitet

  1. Sett tydelige, kortsiktige mål
  2. Bryt ned store leveranser i mange små leveranser – kort vei fra tanke til handling
  3. Aktivt bygg en innovasjonskultur som lærer seg til suksess
  4. Reduser byråkratiet og jobb på tvers av gamle skillelinjer
  5. Utnytt fordelene av å samarbeide med privat sektor
  6. Fokuser på kompetanseutvikling

Norge fortjener handlekraftige politikere

For å virkelig gjøre en forskjell og sikre at Norge blir en leder innen digitalisering, må dagens politikere handle raskt og strategisk. Offentlig sektor har alt å vinne på å tenke som en startup for å bli mer responsiv og effektiv.

Da kan forhåpentligvis digitaliseringsdirektøren sende en løypemelding om enda bedre resultater etter neste digitaliseringsstrategi og – ikke minst: norske borgere vil merke forskjellen i praksis gjennom bedre tjenester for innbyggerne og økt verdiskaping for samfunnet.

 Og det fortjener vi.

Powered by Labrador CMS