Synspunkt

Slik kan du straffefritt snylte på NAV

Publisert Sist oppdatert

Linn Herning er daglig leder i alliansen For velferdsstaten.

Hva mener du?

Lyst å sende oss et innlegg? Send til: synspunkt@dagensperspektiv.no 

Da fagforeningene varslet at Din Utvikling AS hadde ulovlige arbeidsforhold og trolig tjente millioner på det, var NAV ikke en gang særlig interessert i å undersøke saken.

HVIS EN PERSON blir tatt for å ha mottatt for mye i trygd, sanksjoneres det hardt med tilbakebetalingskrav, bøter og eventuelt fengsel. Hvorfor slipper da selskaper og eierne av disse enhver straff når de har tjent millioner av NAV-kroner på å bryte loven?

DET SISTE ÅRET har NAV-systemet håndtert en sak knyttet til Din Utvikling AS. Dette selskapet har vunnet anbud om å levere arbeidsinkluderingstiltak til Nav for 552 millioner kroner.

Da fagforeningene varslet at selskapet hadde ulovlige arbeidsforhold og trolig tjente millioner på det, var NAV ikke en gang særlig interessert i å undersøke saken.

DA DE ETTER press hyret inn et advokatfirma for å vurdere lovligheten av arbeidsforholdene, var konklusjonen klar: Din utvikling AS sin forretningsmodell var ulovlig.

I stedefor å ansette folk på ordinært vis, har selskapet drevet utstrakt kontraktørvirksomhet. Fremfor å ansette dem som utførte arbeidet i ordinære stillinger, ba selskapet sine veiledere om å opprette egne selskaper slik at Din utvikling kunne leie dem inn som «oppdragstakere».

Dette er en forretningsmodell der selskaper fraskriver seg ansvar for de ansatte og omgår sine forpliktelser til å innbetale skatter og avgifter knyttet til ansettelser. Slik kontraktørvirksomhet er altså både lønnsomt og bekvemt for selskapet, men går dramatisk utover både de ansattes rettigheter og samfunnet gjennom unndragelse av skatter og avgifter.

Hvorfor er det plutselig straffefritt at noen bryter lover og snylter på NAV?

Derfor er dette ulovlig i Norge dersom arbeidet som utføres faktisk ikke er oppdragsvirksomhet, men «vedkommende er underlagt arbeidsgivers styring og kontroll», som det heter i advokatenes vurdering av denne saken.

HVOR MYE Din utvikling AS og dets eiere har tjent på denne ordningen, har ingen forsøkt å finne ut. Sannsynligvis flerfoldige millioner. Det er i alle fall sikkert godt over folketrygdens grunnbeløp (1G) på drøyt 80.000 kroner.

For trygdesnyltere har Høyesterett fastslått at alle saker som overstiger dette beløpet som hovedregel skal medføre ubetinget fengsel.

For eierne av Din utvikling AS var responsen fra NAV følgende:

– Vi har bedt Din Utvikling å redegjøre for hvilke tiltak virksomheten nå vil iverksette for å bringe de påpekte forhold inn i lovlige former. (økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen til E24 15.12.17)

Ingen sanksjoner. Ingen krav om tilbakebetaling. Ingen bøter. Hvorfor er det plutselig straffefritt at noen bryter lover og snylter på NAV?

Dette er velferdbloggerne

  • Aiman Shaqura, gründer, Give a Job
  • Adrian J. Lorentsson, Mental Helse Ungdom
  • Baard Fiksdal, NHO Service og Handel
  • Inger Lise Blyverket, Hovedorganisasjonen Virke
  • Johannes Sørbø, Nav
  • Jon Qvortrup, NHO Service og Handel
  • Linn Herning, For velferdsstaten
  • Synne Lerhol, Unge Funksjonshemmede
  • Vibeke M. Melstrøm, Uloba
Powered by Labrador CMS