SYNSPUNKT

Personell og kompetanse er hjørnesteinene i politiet, skriver artikkelforfatteren.

Synspunkt: Langtidsplanlegging i politiet – veien til en tryggere fremtid

Dagen før landsmøtet til Norges Politilederlag ble det kjent at et samlet storting vedtok en langtidsplan for politiet. Politilederlaget har hatt langtidsplan på agendaen i flere år, og dette ble naturligvis godt mottatt.

Publisert Sist oppdatert

Hva mener du?

Lyst å sende oss et innlegg? Send til: synspunkt@dagensperspektiv.no 

Alf Christian Aarseth Grøtteland er lokallagsleder i Møre og Romsdal Politidistrikt og medlem av forbundsstyret i NPL.

SYNSPUNKT. For å oppnå en vellykket langtidsplan, må det være en balanse mellom ambisjoner, finansiering, og realistiske målsettinger. Det vil fremdeles være årlige tildelinger i budsjettet, men en langtidsplan vil forhåpentligvis sikre en mer forutsigbar fremtid. Norges Politilederlag vil jobbe sammen med YS Stat, som har god erfaring med langtidsplan i Forsvaret, for å bidra til gode løsninger for politiet.

Langtidsplanlegging i politiet er et fundament for å sikre nasjonal sikkerhet og samfunnets beredskap. Sikre kontinuitet over tid i investering, kompetanseutvikling og fokus på hvilke oppgaver politiet skal løse. Med økende usikkerhet globalt, er det essensielt at Norge har en robust og fremtidsrettet langtidsplan for politiet.

Hva blir konsekvensene langtidsplanlegging og hvilke tiltak bør man starte med for en vellykket implementering?

Stortingets ansvar 

Stortinget må ha en klar og definert rolle i langtidsplanleggingen. Det er avgjørende at politiske beslutninger har bred forankring og at det sikres en konsistent utvikling over tid. Dette vil bidra til å opprettholde de lange linjene som er nødvendige for god sikkerhet og beredskap, og daglig drift av politiet.

Ambisjonsnivået

Et sentralt dilemma er balansen mellom ambisjoner og finansiering. Et tydelig ambisjonsnivå må defineres. Langtidsplaner må følges opp i de årlige budsjettene for å sikre stabilitet og unngå ubalanse. Det er kritisk at personell og kompetanse bygges over tid, og at det sikres stabilitet gjennom årlige budsjettallokeringer. Dersom det foreligger avstand i langtidsplanen og det som kommer i årlige bevilgninger så blir det krevende. Har man først etablert en slik ubalanse, så kan det få konsekvenser over tid.

Kompetanse

Et sentralt dilemma er balansen mellom ambisjoner og finansiering

Personell og kompetanse er hjørnesteinene i politiet. Det er viktig å legge til rette for utdanning og sikre at nyutdannede raskt integreres i arbeidslivet. Forutsigbarhet, gode vilkår og utviklingsmuligheter er nøkkelkomponenter for å tiltrekke og beholde dyktige medarbeidere. Det er stor konkurranse om arbeidskraft, og det er viktig at politiet beholder kompetent personell.

Kunstig intelligens

Teknologisk utvikling, spesielt innen kunstig intelligens (KI), vil ha stor innvirkning på politiet. Politiet må være proaktive og ligge i forkant av teknologisk innovasjon for å utnytte mulighetene og håndtere potensielle farer. Her har politiet en formidabel jobb å gjøre i årene fremover med implementering av kunstig intelligens i daglig politiarbeid.

Et vedtak om langtidsplan for politiet er gode nyheter, og timingen for innspill til politikerne våre er perfekt. Det er viktig at disse innspillene er godt forankret i oppstarten av arbeidet. En vellykket langtidsplan vil sikre en tryggere fremtid for alle i Norge.

Powered by Labrador CMS